18 Yaş Nafaka Davası

06.09.2020
3.577
18 Yaş Nafaka Davası

18 yaş Nafaka Davası, anne ve babası bir Aile Mahkemesi boşanma ilamı ile ayrı olan velayet hakkı kendisinde bulunmayan annesi ya da babası tarafından kendisine İştirak Nafakası adı altında ödeme yapılan kimsenin reşit olduktan sonra nafaka talebi ile Samsun Aile Mahkemesi’nde açtığı davaya verilen isimdir. Zira uygulamada nafaka ödemekle yükümlü olanlar ekseriyetle çocuk 18 yaşına girince ödeme yapmaktan imtina etmektedirler. İşte kanun koyucu çocuğa sağladığı bu hak ile eğitiminin devam etmesi ya da geçimini kendi imkanları ile sağlama olanağının bulunmaması hallerinde Aile Mahkemelerinde bir Yardım Nafakası Davası açılarak ergin olduktan sonra da nafaka ödemelerinin devam etmesini sağlamaya çalışmıştır. Bu noktada davacının kendini bir Samsun Boşanma Davası Avukatı ile temsil ettirmesi, alacak hakkının mahkeme tarafından kabul edilmesinde yararına olacak bir husustur.

Gerçekten de ergin olmasına karşın eğitimi devam eden okuyan çocuk, nafaka talep edebilir. Eğer kendisine ödenen iştirak nafakası, yükümlü tarafından aylık olarak ödenmeye devam edilmiyor ise yeni bir dava yolu ile bu talep mahkemeden istenilmelidir. Açılan davalar doğru temellere dayandırıldığında okuyan çocuk nerede eğitim aldığı fark etmeksizin; lisans, açıköğretim, ön lisans, yüksek lisans vs. nafaka talep edebilecektir.

Üniversiteye Giden Çocuğa Nafaka (Devlet Üniversitesi, Özel Üniversite)

Reşit çocuk Aile Mahkemelerinde açacak olduğu davaya Üniversiteye gittiğine dair belgeleri ve varsa diğer ekleri eklemelidir. Bu hususta çocuğun üniversiteyi yeni kazanmış olması ya da halihazırda okuyor olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Yine varsa on sekiz yaşını doldurup nafaka isteyen halihazırda bir 18 yaş nafaka davası açmış olan çocuk; aldığı eğitim nedeniyle konaklama, beslenme, barınma ya da özel üniversiteye gidiyorsa eğitim ücreti gibi ödemelerin dekontlarını da dava dilekçesine ilave edebilir.

Mahkeme değerlendirmede bulunurken çocuğun üniversite için yaptığı giderler ile nafaka talep ettiği kimsenin geliri ile orantılı bir şekilde bedel tayini yaparak bu tutarın yükümlüden alınarak çocuğa verilmesi yönünde bir hüküm kuracaktır.

Reşit Çocuğun Nafaka Talebi Dava Dilekçesi

Ergin çocuk 18 yaş nafaka davası açmak için Aile Mahkemesine dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır. Bu başvuru yazılı olarak yapılır. Dilekçe özenle hazırlanmalı ve ilgili mahkemeye sunulmalıdır. Bu hususta hataya düşülmesi durumunda mahkeme yetkisizlik ya da görevsizlik kararları verebilecektir. Örnek bir dilekçeye bu makalemiz içerisinde yer vermek doğru olmayacak zira her somut olay kendi içerisinde farklı önemli hususlar barındırabilir. Bir dava dilekçesi hazırlatmak için avukatınız ile iletişime geçebilirsiniz.

Nafaka yükümlüsü çocuğun eğitim hayatı boyunca tutarı ödemekle yükümlüdür. Üniversite ya da lise eğitiminin sona ermesi ile birlikte artık ödeme yapılmasına gerek olmayacaktır. Yükseklisans eğitimi gören çocuğa nafaka ödenmesi de mahkemeden talep edilebilir. Mevcut duruma göre hakim karar verecektir.

18 Yaş Nafaka Davası Hakkında Yargıtay Kararları


Açıköğretimde Okuyan Çocuğa Nafaka

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının müvekkilinin babası olduğunu, davacının Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencisi olduğunu, ayrıca Karaca Dil Eğitim Merkezine devam ettiğini, davacının hiç bir gelirinin bulunmadığını, bu nedenle davacı lehine aylık 1000,00 TL yardım nafakasının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Şu hâlde, mahkemece davacı yararına hakkaniyete uygun bir miktarda yardım nafakasına hükmolunması gerekirken, nafaka isteminin tümden reddine karar verilmesi doğru değildir. Yine mahkemenin kabulünün aksine açık öğretim fakültesinde okuyor olmak, babanın yardım nafakası yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir sebep olarak kabul edilemez. Öyleyse baba eğitimine devam eden ve yoksulluğa düşmüş çocuğuna yardım etmek zorundadır. Çocuğun okulunu bitirip, bir işe girmesi, çocuğun yararına olduğu gibi babanın da yararına bulunmaktadır.

Yüksek Lisans Yapan Çocuğa Nafaka

Davacının yüksek lisans eğitimi yaptığı husus dosya kapsamında sunulan bilgi ve belgelerle sabittir. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca yardıma muhtaç durumdadır. İlk derece mahkemesinin bu hususu gözetmeden yüksek lisans yapan çocuğun nafaka istemini reddetmesi doğru değildir. Kararın bozulması uygun görülmüş olup çocuğa; eğitim hayatı sona erinceye dek baba tarafından nafaka ödenmesi uygun görülmüştür.

Part Time (Yarı Zamanlı) Çalışan Çocuğa Nafaka

Her ne kadar davacı mevcut durumda bir giyim mağazasında yarı zamanlı olarak çalışmaktaysa da bu durumun temel ihtiyaçlarını karşılayabilme güdüsü ile yapıldığı aşikardır. Bu nedenle çocuğun yardıma muhtaç durumda olduğu hali sabittir ve kendisine yardım nafakası bağlanması gerekmektedir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.