2020 Kıdem Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

2020 Kıdem Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı hesaplaması yapabilmek, hesaplamada hangi verilerin ne kadar etkili olduğunu bilmek işçinin kendisini güvende hissetmesine yardımcı olacaktır. Yine işveren de olası iş akdinin feshi halinde bu feshin kendisine oluşturacağı maliyeti az çok öngörebilmesini sağlar. Gerçekten de ülkemizdeki adalet saraylarının içerisinde İş Mahkemeleri büyük bir yer kaplar. Bu bilgiden çıkarabilecek en doğru sonuç ise işçi işveren arası uyuşmazlıklarının sıklıkla yaşandığıdır. Son yıllarda Arabuluculuk kurumunun hayatımıza girmesi mahkemelerin iş yükünü azalttı gibi görünse de durum hiç de öyle değil. Zira Arabuluculuk toplantılarında iş veren sıklıkla düşük bir ücret teklif ederken işçi de yüksek ücretler talep ediyor. 2020’de kıdem tazminatı hesabının nasıl yapıldığını öğrenmek ise hiç şüphesiz bu sürecin daha sağlıklı yürümesini sağlayacaktır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı nedir sorusunun cevabı özetlenerek verilecek olursa: Kanunen sayılı hallerde iş sözleşmesi sona eren işçiye belirli bir süre çalışmış olması şartı ile hizmet sözleşmesine ve ücretine göre değişen miktarda işverence ödenmesi gereken paradır. Böyle bir paranın ödenmesi işçiye ve işverene iş akdini keyfe göre sona erdirme durumunun yaşanma ihtimalini azaltır. Zira işveren iş akdini haksız olarak feshederse 2020 yılına göre hesaplanmış kıdem tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. Eğer işçi iş akdini haksız olarak feshederse bu kez o da kıdem tazminatı alabilme hakkını kaybedecektir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplaması yapabilmek için elimizde dört bilginin olması gerekir. Bu bilgilerden ilki işe başlama tarihidir. İkinci bilgi ise işten ayrılış tarihidir. Üçüncü bilgi aylık brüt maaştır. Son ve en çok unutulan bilgi ise işçiye ek ödeme yapılıp yapılmadığı, eğer yapılıyorsa bu ödemenin miktarıdır. Bu veriler elimizin altında ise aşağıdaki şekilde hesaplama yapılacaktır. Unutulmamalıdır ki işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir.

İşçinin kıdemine göre değişkenlik gösteren Kıdem Tazminatı alanında bilgi sahibi Samsun İş Hukuku avukatları tarafından hesaplanmalıdır. Aksi durumlarda arabuluculuk toplantılarında ve dava aşamasında ciddi problemler yaratabilir.

Kıdem Tazminatınızı hesaplatmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kıdem tazminatı tavan ücreti 2020 yılında artış gösterdi ve 6.730,15 TL olarak açıklandı. Buna göre kıdem tazminatı hesabı yapılacakken esas alınabilecek en yüksek brüt maaş tutarı 6.730,15 TL.

Kıdem Tazminatı Hesaplaması Yargıtay Kararları

İşyerinin miras yoluyla intikali 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 599 uncu maddesinde düzenlenmiş, sözü edilen madde hükmünde mirasbırakanın ölümü ile mirasçıların bir bütün olarak mirasa hak kazanacakları açıklanmıştır. İşyerinin önceleri gerçek kişi ya da kişilerce işletilmesinin ardından şirketleşmeye gidilmesi durumunda, bu işlem de bir tür işyeri devri sayılmalıdır. Önceki gerçek kişi olan işverenlerin devralan tüzel kişi ortakları olması bu devir ilişkisini ortadan kaldırmamaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, delil ikamesi avansının süresinde yatırılmaması nedeniyle davanın kanıtlanmadığından söz edilebilmesi için, öncelikle o delilin, uyuşmazlık konusu olaya ilişkin iddianın ispatı ile doğrudan ilgili olması gerekir. Deyim yerindeyse, o delil olmadan o vakıanın ispatı mümkün olmamalı, taraf, delil avansını yatırmadığından delilden vazgeçmiş sayılınca, o vakıa tümüyle ispatsız kalmalıdır ki bu yönde karar verilebilsin. Bu bağlamda, herkesçe bilindiği üzere uygulamada hakimin salt işlerin yoğunluğundan dolayı aldığı bilirkişi raporunun davanın ispatı ile doğrudan ilgili bulunmaması halinde, bilirkişi ücretinin yatırılmadığından söz edilip, kanıtlanamadığı gerekçesi ile davanın reddi doğru olmaz.Somut olayda, mahkemece depo edilmesi istenen bilirkişi ücretinin yukarıda açıklandığı üzere uyuşmazlık konusu vakıaya ilişkin iddianın ispatı ile doğrudan ilgili olmadığından verilen süre usulüne uygun ve kesin değildir. Kaldı ki, hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. Dava konusu tazminat ve alacakların hesaplanması da teknik ve uzmanlığı gerektirmemektedir. Tüm dosya kapsamı, dava konusu alacak talepleri, davacının davalı şirket nezdinde geçen çalışmaları ile dinlenen davacı tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde dava konusu bir kısım alacak taleplerinin de ispatlandığının anlaşılmasına göre davanın ispatlanamadığından bahiste reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Samsun İş Hukuku Avukatı Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.