2023 Askerlik Tazminatı Hesaplama ve Başvuru

2023 Askerlik Tazminatı Hesaplama ve Başvuru

Askerlik hizmetinin yapılması için işçinin işten ayrılması gerekmektedir. Bu durumda da askerlik sebebiyle işten ayrılan işçilerin askerlik tazminatı alma hakları da bulunmaktadır. Bu makalede, askerlik tazminatı olarak da bilinen erkek işçinin askere gitmesi durumunda kıdem tazminatı alması hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından işten çıkarıldığı veya istifa ettiği durumlarda aldığı bir tazminattır. İşçinin işverene hizmet ettiği süre boyunca kazandığı haklardan biridir ve işçinin emekliliği veya başka bir işe geçişi sırasında işçiye sağlanan bir maddi yardımdır. İşverenin işçiye kıdem tazminatı ödemekle yükümlü olduğu hallerden biri de askerlik sebebiyle işten çıkma halidir.

Askerlik Tazminatı Nedir?

Askerlik tazminatı; askerlik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan işçilerin aldığı bir tazminattır. Bu tazminat, işçinin çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdem tazminatı ile aynı şeydir. Askerlik sebebiyle işten ayrılan işçilere, işverenleri tarafından ödenen tazminat miktarı, işçinin çalıştığı süre ve aldığı ücrete bağlıdır.

Bu sebeple askerlik tazminatı alabilmek için bazı şartları taşımak gerekir:

  • İşyerinde bir yıllık çalışma süresini doldurmuş olmak,
  • İş sözleşmesini askerlik hizmeti nedeniyle sona erdirmek

Bu şartların sağlanması durumunda işveren tarafından hesaplanacak askerlik tazminatı işçiye ödenmelidir. Aksi halde işçinin işverene karşı Samsun İş Mahkemelerinde dava açma hakkı bulunmaktadır.

Kimler Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alabilir?

Askerlik sebebiyle kıdem tazminatı, askere gitmek zorunda olan işçilere verilir. Bu işçiler, askere gitmeden önce işverenlerine bildirimde bulunarak askerlik sebebiyle işlerinden ayrılmak zorunda olduklarını belirtirler. İşverenler, bu işçilerin ayrılmasını kabul etmek zorundadır ve işçilere kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdürler.

Bedelli Askerlik Yapan Tazminat Alabilir mi?

Hayır. Bedelli askerlik yapanlar askerlik tazminatı olarak da bilinen kıdem tazminatı alma hakkından faydalanamazlar. Zira bedelli askerlik bir temel eğitimdir. Uzun süreli bir askerlik durumu söz konusu değildir. Erkek işçi burada hizmetini muvazzaf yedek subay ya da er olarak değil ancak temel eğitim alan biri olarak yapmaktadır. Bu sebeple de bedelli askerlik yapanın kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır.

2023’te Askerlik Sebebiyle Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Askerlik sebebiyle kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süre ve aldığı ücrete bağlı olarak hesaplanır. İşçinin çalıştığı süre, işe girdiği tarihten ayrıldığı tarihe kadar olan süredir. İşçinin aldığı ücret ise brüt ücrettir. Askerlik sebebiyle işten ayrılan işçilere, çalıştığı her tam yıl için brüt ücretleri kadar tazminat ödenir.

Askerlik tazminatı hesaplaması yapılırken web sayfamızda bulunan 2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama Programı da kullanılabilir.

Askerlik Kıdem Tazminatı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Askerlik tazminatı almak isteyen işçiler, işverenlerine başvurarak taleplerini iletmelidirler. Başvuru sırasında, işçinin işe başlama tarihi, işten ayrılma tarihi, askerlik başlangıç tarihi ve askerlik bitiş tarihleri yer almalıdır. İşveren, başvuruyu değerlendirerek işçinin kıdem tazminatı alıp alamayacağına karar verir.

Askerlik sebebiyle işten ayrılan işçilere kıdem tazminatı ödemesi, işverenlerin sorumluluğundadır. İşveren, işçinin çalıştığı süre ve aldığı ücrete göre hesaplanan kıdem tazminatını, işçinin ayrılması sırasında ödemelidir. Kıdem tazminatı ödemesi, işverenin kanuni bir yükümlülüğüdür ve işçilerin hakları arasındadır.

Askerlik Tazminatı İçin Gerekli Belgeler

İşverenine askerlik sebebiyle kıdem tazminatı alma talebini ileten işçinin başvurusuna ilave etmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar aşağıdaki gibidir:

  • Askerlik durum belgesini gösteren belge,
  • Celp durumunu gösteren belge.

İşçinin işverene yaptığı yazılı başvuruya bu bilgileri içeren belgeleri de eklemesi önem arz eder. Aksi halde işverenin üzerine değerlendirme yapabileceği sağlıklı bir başvuru bunulmayacaktır. Belki de bu durum işçinin başvurusunun reddine sebep olacaktır.

Tazminatı Ödenmeyen İşçinin Dava Açması

Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda, işçilerin Samsun iş mahkemesinde dava açarak haklarını aramaları mümkündür. İşçi, işverenin kıdem tazminatını ödememesi durumunda, mahkemeye başvurarak kıdem tazminatının ödenmesini talep edebilir. İş mahkemesi, işçinin talebini değerlendirerek kıdem tazminatının ödenmesine karar verebilir.

Dava sürecinde, işçi tarafından sunulan deliller ve beyanlar, mahkemenin kararını etkileyebilir. İşveren de dava sürecinde savunmasını yaparak, kıdem tazminatının ödenmeme nedenlerini açıklayabilir. Ancak, kıdem tazminatı ödenmemesi durumunda, işçi genellikle mahkemenin lehine karar alır. Bu nedenle alanında bilgili bir avukat ile çalışılması faydalı olacaktır.

Samsun’da Askerlik Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Askerlik sebebiyle işten ayrılan işçilerin bu talepleri işveren tarafından karşılanmaz ise hukuki süreçlere başvurabilirler. Mahkeme kararıyla kıdem tazminatı almak için dava açma haklarına sahiptirler. Samsun’da askerlik sebebiyle kıdem tazminatı davası açmak için izlenmesi gereken yasal süreçler bu alanda çalışan Samsun İş Davası Avukatları tarafından yürütülmektedir.

Bu tür davaların bir avukat vasıtasıyla yürütülmesi usul ve esas eksikliklerinin yapılmamasını da sağlayacaktır. Bu eksiklikler aslında haklı olan işçinin davayı kaybetmesine neden olabilir. Zira hukukumuzda süreler oldukça önemlidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.