29 Numaralı Kod Kaldırıldı

29 Numaralı Kod Kaldırıldı

İşten çıkış kodlarından 29 numaralı kod kaldırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 2021/9 sayılı Genelge ile yapılan düzenleme sonucunda işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih anlamına gelen Kod-29 kaldırıldı. Düzenleme hakkında altı çizilerek vurgulanması gereken husus ise işten çıkış kodunun yalnızca numara olarak kaldırıldığıdır. Zira İş Kanunu hükümlerinde hala işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları durumunda iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesini düzenleyen hükümler mevcuttur. Özetle ifade etmek gerekir ise Sosyal Güvenlik Kurumu yayınladığı bu bildiri ile 29 numaralı işten çıkış kodunu alt dallara ayırmıştır. Bu nedenle iş ilişkilerinin sonlanması halinde bir Samsun İş Davası Avukatı ile görüşülmesi faydalı olacaktır.

KOD-29 Yerine Gelen Yeni İşten Çıkış Kodları

İşten çıkış kodlarından 29 numaralı kodun kaldırılmasının ardından daha detaylı bir düzenlemeye gidildi ve işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketlerinin detaylandırıldığı yeni dokuz adet kod geldi. İşten çıkış kodu 42 ile 50 arasında yapılan düzenle ise aşağıdaki gibidir.

İşten Çıkış KoduAnlamı
42İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. (İş Kanunu 25. Madde-2-A)
43İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. (İş Kanunu 25. Madde-2-B)
44İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. (İş Kanunu 25. Madde-2-C)
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. (İş Kanunu 25. Madde-2-D)
46İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. (İş Kanunu 25. Madde-2-E)
47İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. (İş Kanunu 25. Madde-2-F)
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. (İş Kanunu 25. Madde-2-G)
49İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. (İş Kanunu 25. Madde-2-H)
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. (İş Kanunu 25. Madde-2-I)

Bu düzenlemeye gidilmesinin nedeni olarak ise işten işçi çıkarma yasaklarının son dönemde yirmi dokuz numaralı kodun kullanılarak delindiği, işverenin hileli davranışı mağduriyet yarattığı gösterilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu KOD-29’u kaldırıp detaylı yeni kodlar ekleme yoluna giderek işçilerin iş akitlerinin hangi gerekçe ile feshedildiğini açıklama zorunluluğunu işverene getirmiştir. Bu durumun açılacak işçilik alacakları, kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası gibi hususlarda nasıl fayda sağlayacağı ise ilerleyen dönemde belli olacaktır. Ancak son olarak önemle belirtilmesi gereken husus artık işçilerin işten çıkış kodlarına çok daha fazla dikkat etmesi gerektiğidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.