3 Yıl Ayrı Yaşama Nedeniyle Boşanma Davası

20.11.2020
2.078
3 Yıl Ayrı Yaşama Nedeniyle Boşanma Davası

3 yıl ayrı yaşama nedeniyle boşanma davası daha önce bir dava açmış ancak talep ettiği neticeye ulaşamamış davacının Samsun Aile Mahkemesi’nin kararından itibaren eşlerin üç yıl ayrı yaşamaları sonrası açabileceği boşanma davasıdır. Nispeten özel bir hal kabul edilir ve eşlerin bu süreyi ayrı geçirdiği hâkim nezdinde ispatlanabilirse boşanma gerçekleşir. Hemen hemen tüm kesinleşmiş boşanma davası kararları bu kapsamda kabul görmektedir.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma olarak da adlandırılan bu durumda dava dilekçesinde eşlerin ayrı geçirdikleri süre ve bu sebeple Medeni Kanunun ilgili hükmü uyarınca boşanmak istediğini açıkça izah etmelidir. Bu durumun ispatı ekseriyetle tanıklar aracılığı ile olmaktadır. Dava sürecini bir Samsun Boşanma Davası Avukatı ile takip etmek davanın erken bitmesine katkı sağlar.

Kaç Yıl Ayrı Yaşama Boşanma Sebebidir?

Bir boşanma davasının olumsuz sonuçlanmasının ardından üç yıl ayrı yaşamak boşanma sebebi olmaktadır. Yani sanılanın aksine eşlerin yalnızca ayrı konutlarda oturması yetmemektedir. Reddedilmiş bir boşanma davası bulunmalıdır. Yine bu ret kararının ardından eşler arasında ortak hayatın tekrar kurulamıyor olması gerekmektedir. Bu durum tanıklar ve sair deliller eşliğinde hakim tarafından değerlendirilir. Uygulamada ekseriyetle ispatın doğru şekilde yapılması halinde boşanma kararının verildiği görülmektedir. 3 yıl ayrı yaşama nedeniyle boşanma davası açıldıktan sonra dilekçeler, yazılı yargılama ve sözlü yargılama aşamaları iyice değerlendirilmeli mevcut durumun gösterdiği açıda hareket edilmelidir. Zira yanlış yapılan usul işlemleri sebebi ile her yıl binlerce boşanma davası talepte bulunana karşı olumsuz sonuçlanmaktadır.

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası Açılabilen Kararlar

Hemen hemen tüm kesinleşmiş boşanma davası kararlarının üzerinden üç yıl geçmesi ile fiili ayrılık sebebi ile boşanma davası açılabilmesi mümkün olmaktadır. Aşağıda bir liste olarak yer verdiğimiz kararların arasında evliliğin butlan ve feshi kararları ve yetkisizlik kararları yer almamaktadır.

  • Feragat sebebi ile ret kararları
  • Her türlü boşanma ret karaları
  • Tanıma ya da tenfizine karar verilen yabancı mahkeme kararları
  • Üç yıl geçmediği gerekçesiyle süre dolması durumundaki davalarda kullanılan ret kararları

Tekrar belirtmek gerekir ki yukarıda izah edilen kararların tamamının kesinleşmesi gerekir. Aksi halde açılacak dava için dayanak teşkil edebilmeleri ve davacı lehine sonuç doğurabilmeleri mümkün olmamaktadır.

3 Yıl Ayrı Yaşama Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat

3 yıl ayrı yaşama nedeniyle boşanma davası bittikten sonra hakim varsa eşlerin kusur oranları çerçevesinde bir inceleme yaparak daha kusursuz olan eş lehine tazminat kararına hükmedebilir. Genel kabul olarak 3 yıl ayrı yaşama nedeniyle boşanma davası açan eşin daha kusurlu olduğu kabul edilir. Ancak bu durumun aksinin ispat edilebilmesi de elbette mümkün olabilmektedir. Gerçekten de tanık beyanları, faturalar, dava dosyaları, pasaport kayıtları ve sair ispat araçları aracılığı ile eşlerin kusur oranları ispatlanarak hangi taraf lehine ne kadar miktarda tazminat hükmedileceğine davaya bakmakta olan Samsun Aile Mahkemesi tarafından karar verilecektir. Hükmedilen tazminat tutarı, kusuru daha fazla olan taraftan icra kanalı ile tahsil edilebilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.