Site Rengi

Aile Konutu Şerhi Olmayan Evin Satışı

14.10.2020
31
Aile Konutu Şerhi Olmayan Evin Satışı

Aile Konutu Şerhi olmayan evin satışı durumunda evin tapuda maliki olmayan eşin mağdur olması durumuyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Zira evliliğin birlikte devam edebileceği herhangi bir konut ortada kalmamıştır. Halihazırda üzerinde aile konutu şerhi bulunan bir konutun satılması ancak diğer eşin izni olması durumunda geçerli iken; eve ilişkin herhangi bir şerhin tapuya işlenmemiş olması halinde aile konutu şerhi olmayan evin satışı herhangi bir izne tabi olmaksızın gerçekleşebilecektir. Özellikle boşanma davaları devam ederken ekseriyetle karşılaşılan bu durum karşısında hangi hukuki adımların izlenmesi gerektiğine dair açıklamayı bu makalede paylaşacağız. Ancak bu makale tek başına dava açmak için yeterli değildir. Bu nedenle bir Samsun Boşanma Davası Avukatı ile görüşülmesi tarafların lehine olacaktır.

Aile Konutu Nedir?

Aile konutu, Medeni Kanun içerisinde tanımlanmıştır. Kanunda yer alan tanıma göre eşlerin ve müşterek çocukların birlikte oturdukları konuta verilen isimdir. Aile konutunun bütünlüğünü koruma amacıyla pek çok tedbir kanunda yer alır. Buna göre kiralanan konuta aile konutu şerhi koyulması halinde eşlerden biri kira sözleşmesini tek taraflı olarak sona erdiremez. Yine tapuda aile konutu şerhi bulunması halinde evin satışı gerçekleşemeyecektir. Öyle ki bazı özel durumlarda tapuya herhangi bir şerh konulmamış olsa bile aile konutu şerhi olmayan evin satışı halinde diğer eşin korunduğu haller de mevcuttur. Böyle bir durumla karşılaşmak istemeyen üçüncü kişi ev alıcılarının evli birinden aldıkları evler için mutlak suretle eşlerinden de açık bir rıza almaları gerekir.

Tapuda Aile Konutu Olmayan Evin Satışı

Aile konutu şerhi ancak tapu kütüğüne eklenebilir. Yani görüleceği yer tapu kayıtları olacaktır. Eğer tapu kayıtlarında herhangi bir aile konutu şerhi bulunmuyorsa konutun satışı evin üzerine kayıtlı olduğu kimse tarafından yapılabilir. Bu devir işlemi için diğer eşin rızası da aranmaz. Zira hem evin alacaklısı hem de tapu memurları tarafından söz konusu evin aile konutu olduğu bilgisine sahip olunmadığı açıktır. Böyle bir durumda mağdur olan eşin açması gereken dava Tapu İptal ve Tescil Davası olacaktır. Her ne kadar mağdur eş tarafından önceden tapuya bir şerh işlenmemiş olsa bile eğer devrin ve davanın konusunu oluşturan evde aile yaşamaya devam ediyorsa söz konusu davanın açılmasında eşin hukuki yararı bulunduğu açıktır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir? (TMK. 194)

Aile konutunun devrinin ardından mağdur olan eş tarafından açılacak dava Tapu İptal ve Tescil Davasıdır. Mağdur eş davacı sıfatı ile bu davayı açar. Davada talep olarak ise üçüncü kişiye yapılan devrin iptali ve evin eskisi gibi davalı eş adına kaydıdır. Yine davacı eş tapu iptal ve tescil davası ile tapu kaydının iptal edilmesi sonucunda tapuya bir de Aile Konutu Şerhi işlenmesini talep eder. Bu sayede davadan sonraki devirlere ilişkin bir sınırlandırma sağlanmış olur. Davada tapuyu devralan üçüncü kişinin kötüniyetli olup olmadığının herhangi bir önemi yoktur yeter ki davacı eş söz konusu taşınmazın aile konutu olduğunu ispat edebilmiş olsun. İspat için tanık dinlenebilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.