Anlaşmalı Boşanma Davası

20.01.2020
1.287
Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası, Medeni Kanunumuz tarafından evli çiftlere tanınan bir boşanma davası açma hakkıdır. Bu dava yolundan faydalanmak için aranan ilk şart şüphesiz eşlerin anlaşmış olmasıdır. Eşler evlilik birliğinin sona ermesi ile birlikte ortaya çıkacak tüm sonuçları iki tarafın da imzalayacakları bir akit ile kararlaştırmaktadır. Anlaşmalı boşanma bu yönü ile çekişmeli boşanma davasından ayrılmaktadır.

Çekişmeli boşanma davasında ise eşlerin anlaşamadığı hususlar vardır. Bu hususlara ilişkin karar yargılamayı yapan Aile Mahkemesi hakimi tarafından karara bağlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Anlaşmalı boşanma davası, ile evlilik birliğinin sonlandırılabilmesi için öncelikle tüm hususlarda bir mutabakata varmaları gerekir. Bunun dışında aranan şartlar Türk Medeni Kanununda aşağıdaki şekilde sayılmıştır.

  • En az 1 yıldır evli olmak

Aile Mahkemesi hakiminin eşlerin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verilebilmesi için eşlerin en az 1 yıl boyunca evli kalmış olmaları gerekir. Bu süre hesaplanırken çiftin nikahının kıyıldığı gün esas alınır. 2 Ocak 2020 tarihinde evlenen bir çift ancak 3 Ocak 2021 tarihinde anlaşmalı olarak boşanabilir. Eşler eğer 1 yıldır evli değilse çekişmeli boşanma davası ile evlilik birliklerini sona erdirirler.

  • Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinde iki tarafın da imzası olmalıdır

Tarafların birlikte hazırlayacakları ya da bir tarafın hazırlayıp diğer tarafın kabul edeceği protokolü hem karı hem de koca imzalamalıdır. Ancak bu halde bir anlaşmanın varlığından bahsedilebilir.

  • Aile Mahkemesinin Hakimine boşanma yönündeki irade açıklanmalıdır

Anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte dava açılmasının ardından mahkeme kalemi tarafından ayrılmak isteyen çifte bir duruşma günü verilir. Söz konusu duruşmada taraflar Aile Mahkemesi Hakimine boşanma yönündeki iradeleri açıklamaları halinde anlaşmalı olarak boşanırlar.

Samsun’da Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Yukarıda sayılan şartların sağlanması durumunda mahkemeye verilecek dava dilekçesi ile Samsun Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı boşanma davası açılır. Dava dilekçesinin ekinde bulunan anlaşmalı boşanma protokolünün doğru bir şekilde hazırlanmış olması davanın arzu edildiği gibi ilk celsede sonlanmasını sağlayacaktır. Mahkemenin aradığı şekilde hazırlanmamış olan anlaşmalı boşanma protokolü ne yazık ki davanın uzamasına sebebiyet verecektir.

Samsun’da anlaşmalı boşanma davası açılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da davanın yetkili mahkemede açılıp açılmadığı hususudur. Davanın yanlış mahkemede açılması halinde yine davanın uzamasına sebebiyet verilir. Böyle bir olumsuz durum ile karşılaşmak istemeyen kimselerin dava açmadan önce bir avukat ile görüşerek yardım almaları kendi lehlerine olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti 2022

Samsun da Anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 2022 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi ile güncellendi. Buna göre avukatların bu tür davalara bakarken alabilecekleri en düşük ücret 9.200 TL oldu. Avukatların bu tutarların altında iş ve ücret kabul etmesi ise yasaya aykırılık oluşturmaktadır.

Samsun Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat masrafının miktarı belirlenirken asgari tarifenin dikkate alınması gerekir. Ayrıca dava açılış harç ve masrafları da ilave edilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Tarafların boşanma protokolüne yazmayı unuttuğu ya da hakimin tamamlamasını istedikleri hususları boş bırakması halinde Aile Mahkemesi hakimi tarafından bu hususlar çifte sorulur. Ortak çocuğun velayetinin kimde kalacağı, evlilik birliği içerisinde bir taşınır ya da taşınmaz mal edinilmiş ise bu malın nasıl paylaştırılacağını, ziynet eşyalarının durumunu, varsa tarafların birbirlerinden maddi ya da manevi tazminat talepleri ile birlikte vekalet ücreti sorulur.

Eğer sayılan hususlar tamamen anlaşmalı boşanma sözleşmesinde yer almış ise hakim tarafından tamamlanması gereken herhangi bir husus olmadığı gerek görülüp doğrudan boşanma yönünde karar verilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Yargıtay Kararları

 


Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçmek

Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilse dahi davacının anlaşmalı boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradesinden rücu niteliğinde olup, bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” olarak görülmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Değişiklik Yapmak

Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

Ziyaretçi Yorumları (1)