Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği Word Dosyası: Protokol Nasıl Hazırlanır ve Neler İçermelidir?

11.03.2023
789
Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği Word Dosyası: Protokol Nasıl Hazırlanır ve Neler İçermelidir?

Boşanma, her ne kadar üzücü bir süreç olsa da bazen çiftlerin en sağlıklı kararı olabilir. Boşanma kararının alındığı durumlarda, en uygun yöntemlerden biri avukatsız anlaşmalı boşanma olabilir. Avukatsız anlaşmalı boşanma, çiftlerin avukat aracılığı olmadan belirledikleri şartlar dahilinde boşanma işlemlerini tamamlamalarını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, daha az masraflı ve daha hızlı bir çözüm sunar.

Bu yazıda, avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word dosyası hakkında bilgi vereceğiz. Aşağıda, avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gerekenleri ve dilekçede bulunması gereken temel unsurları ele alacağız.

1. Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Avukatsız anlaşmalı boşanma, çiftlerin avukat yardımı olmadan belirledikleri şartlar dahilinde boşanma işlemlerini tamamlamalarını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, daha az masraflı ve daha hızlı bir çözüm sunar. Ancak bu durum tarafların lehine değil aleyhinedir. Zira anlaşmalı boşanma davası da bir dava türüdür. Bu sebeple de bir avukat yardımıyla yürütülmesi faydalı olacaktır.

2. Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Prosedürü

Avukatsız anlaşmalı boşanma süreci, çiftlerin belirlediği şartlar doğrultusunda hazırlanan bir protokolün imzalanması ile başlar. Protokol, boşanma işlemi yapılabilmesi için dilekçenin iyi bir şekilde hazırlanması gerekir. Dilekçe hazırlama konusunda bir Samsun Boşanma Davası Avukatı ile görüşmeniz faydalı olacaktır. Böyle bir durumunuz mevcut değilse avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word dosyası ile dava açmanız riskli olabilir.

3. Dilekçe Hazırlama Süreci

Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken, aşağıdaki unsurlara dikkat edilmesi gerekir:

3.1. Başlık

Dilekçenin başlığı, “Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi” şeklinde olmalıdır. Ayrıca, mahkemenin adı, dava numarası, tarih ve diğer gereksinimleri de belirtmek önemlidir.

3.2. İçerik

Dilekçe içeriği, boşanma sürecinde çiftlerin belirlediği şartlara göre hazırlanmalıdır. Aşağıdaki konular dilekçede ele alınabilir:

3.2.1. Neden Boşanmak İstiyorsunuz?

Dilekçede, boşanma nedenleri belirtilmelidir. Bu nedenler, hakim karşısında doğru ve açık bir şekilde sunulmalıdır.

3.2.2. Çocuklarla İlgili Durum

Eğer çiftin çocukları varsa, dilekçede çocuklarla ilgili durumlar ele alınmalıdır. Bu durumlar, velayet, nafaka ve diğer ilgili konuları içerebilir. Bu husus avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word dosyası içerisinde yer alması gereken unsurlardan biridir.

3.2.3. Mal Paylaşımı

Çiftlerin evlilik sürecinde edindikleri mal varlıkları, dilekçede ele alınmalıdır. Mal paylaşımı ile ilgili şartlar, çiftlerin belirlediği doğrultuda avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word dosyası içinde düzenlenmelidir. Mal varlıkları önemli bir husustur bu sebeple de bu hususta bir avukattan yardım alınması faydalı olacaktır.

3.2.4. Nafaka

Boşanma sürecinde nafaka konusu da ele alınmalıdır. Bu konuda, çiftlerin belirlediği nafaka tutarı ve ödeme şekli dilekçede belirtilmelidir. avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word dosyası içerisinde yer alan nafaka tutarı eşlerin kendi talebi doğrultusunda artırılıp azaltılabilir.

3.2.5. Velayet

Eğer çiftin çocukları varsa, velayet konusu da dilekçede ele alınmalıdır. Velayetin kimde kalacağı, velayet hakkının kullanımı ve diğer ilgili konular dilekçede belirtilmelidir.

3.2.6. Diğer Konular

Dilekçede ele alınması gereken diğer konular, çiftlerin belirlediği şartlara göre değişebilir. Örneğin, boşanma sonrasında ortak alınan kredilerin ödeme şekli, evin satışı veya paylaşımı, arabaların paylaşımı gibi konular avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word dosyası içerisinde belirtilebilir.

3.3. İmza

Dilekçenin sonunda, çiftlerin imzaları ve tarihleri yer almalıdır. Dava avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word dosyası kullanılarak açılmış ise evrakların asiller tarafından imzalanması zorunluluk arz eder.

4. Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği Word Dosyası

SAMSUN ADLİYESİ AİLE MAHKEMESİNE

ADI SOYADI:

T.C. KİMLİK NO:

ADRESİ:

TELEFON NO:

KONU: Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

 1. Sayın Mahkeme, Ben, <Ad Soyad>, T.C. Kimlik No: <TC Kimlik No>, <Adres> adresinde ikamet ediyorum. Eşim <Eş Adı Soyadı> ile evliyim ve evliliğimizin sürdürülmesi mümkün olmadığı için boşanma talebinde bulunuyorum.
 2. Boşanmamızın anlaşmalı olarak gerçekleşeceğini ve tüm konularda anlaşmaya varıldığını beyan ederim.
 3. Bu kapsamda, aşağıdaki şartları belirlemiş bulunmaktayız:
 4. Çocuklarımızla ilgili durum: Çocuklarımızın velayeti <Velayet Alan Kişi> tarafından alınacak ve diğer hususlarda anlaşmaya varılmıştır.
 5. Mal paylaşımı: Mal paylaşımı ile ilgili olarak <Mal Paylaşımı Şekli> şeklinde anlaşmaya varılmıştır.
 6. Nafaka: Nafaka konusunda <Nafaka Tutarı> tutarında anlaşmaya varılmıştır.
 7. Velayet: Velayet konusunda yukarıda belirtildiği şekilde anlaşmaya varılmıştır. Diğer konularla ilgili olarak herhangi bir talebimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle, boşanmamızın anlaşmalı olarak gerçekleşmesi için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

5. Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örnekleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken, dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır:

 • Dilekçe, çiftlerin belirlediği şartlar doğrultusunda hazırlanmalıdır.
 • Dilekçe, mahkeme tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Dilekçe, çiftlerin imzaları ve tarihleri ile birlikte sunulmalıdır.

6. Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği Word Dosyası: Nasıl Hazırlanır ve Neler İçermelidir?

Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi, boşanma sürecinde çiftlerin belirlediği şartlar doğrultusunda hazırlanır. Dilekçede, çiftlerin anlaşmaya vardığı konular belirtilir ve çiftlerin imzaları ile birlikte mahkemeye sunulur.

Dilekçenin hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Dilekçenin başlığı, “Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi” şeklinde olmalıdır.
 • Dilekçede, mahkemenin adı, dava numarası, tarih ve diğer gereksinimler belirtilmelidir.
 • Dilekçe içeriği, boşanma sürecinde çiftlerin belirlediği şartlara göre hazırlanmalıdır. Bu şartlar, neden boşanmak istedikleri, çocuklarla ilgili durum, mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konuları içerebilir.
 • Dilekçe, mahkeme tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Dilekçe, çiftlerin imzaları ve tarihleri ile birlikte sunulmalıdır.

Hazırlanan dilekçenin, avukatsız anlaşmalı boşanma sürecindeki çiftlerin haklarını koruyan ve tarafların anlaşmalarının hukuki açıdan geçerli olduğunu garanti eden bir metin olması önemlidir.

7. Sonuç

avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word dosyası ile açılan davalarda çiftlerin anlaşarak ve avukat aracılığı olmadan boşanma sürecini tamamlamalarını sağlayan bir yöntemdir. Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi, çiftlerin belirlediği şartlar doğrultusunda hazırlanır ve mahkemeye sunulur. Dilekçenin hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar, dilekçenin mahkeme tarafından kabul edilmesi için önemlidir. Ekonomik olmasına rağmen riskli bir yöntemdir.  Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun bir anlaşmalı boşanma davası açmak için avukatla görüşmenizi tavsiye etmekteyiz.

8. Sıkça Sorulan Sorular

 1. Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi neden önemlidir?

Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi, çiftlerin belirlediği şartlar doğrultusunda hazırlanan ve mahkemeye sunulan bir metindir.

 1. Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır?

Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi, çiftlerin anlaşarak ve avukat aracılığı olmadan boşanma sürecini tamamlamalarını sağlayan bir yöntemdir. Dilekçe, çiftlerin belirlediği şartlar doğrultusunda hazırlanır ve mahkemeye sunulur. Dilekçenin hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar, dilekçenin mahkeme tarafından kabul edilmesi için önemlidir.

 1. Avukatsız anlaşmalı boşanma sürecinde avukatlık hizmeti almak zorunlu mudur?

Avukatsız anlaşmalı boşanma sürecinde avukatlık hizmeti almak zorunlu değildir. Ancak, çiftlerin boşanma sürecinde hukuki danışmanlık alması ve haklarını korumaları için avukatlık hizmeti almaları tavsiye edilir.

 1. Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlama sürecinde nelere dikkat edilmelidir?

Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlama sürecinde, dilekçenin başlığı, içeriği, mahkeme tarafından belirlenen formatlara uygunluğu, çiftlerin imzaları ve tarihleri gibi hususlara dikkat edilmelidir. Ayrıca, dilekçenin çiftlerin belirlediği şartlar doğrultusunda hazırlanması da önemlidir.

 1. Avukatsız anlaşmalı boşanma sürecinde çiftlerin neler yapması gerekir?

Avukatsız anlaşmalı boşanma sürecinde çiftler, boşanma sürecinde belirleyecekleri şartları kararlaştırmalı ve bu şartları avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word dosyası içerisinde belirtmelidir. Ayrıca, boşanma sürecinde hukuki danışmanlık almak için avukatlık hizmeti alabilirler.


Samsun Avukat Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları (1)