Basit Cinsel Saldırı Suçu

12.08.2020
4.292
Basit Cinsel Saldırı Suçu

Basit Cinsel Saldırı suçu Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesinde (TCK 102/1) düzenlenmiş olmakla birlikte fiili işleyen sanık aleyhinde hapis cezası öngörülen bir suçtur. Kanun koyucu bu düzenleme ile mağdurun vücut dokunulmazlığını koruma gayesine girmiştir. Basit Cinsel Saldırıda hapis cezası süresinin yüksek tutulmasının nedeni de budur. Gerçekten de somut olayda nitelikli haller bulunmuyor olsa da öngörülen cezanın alt sınırı yüksektir.

Cinsel Saldırı suçu ile yargılanan kimsenin davasına Asliye Ceza Mahkemeleri bakmaktadır. Tek hakim ile kurulan mahkemelerde yargılama uzun tutulmadan sonuçlandırılır. Bu nedenle ceza davası duruşmalarında sözlü savunma iyi olmalıdır. Bundan ötürü hem mağdurun hem sanığın kendisini bir Samsun Ceza Avukatı ile temsil ettirmesi faydalı olacaktır.

Basit Cinsel Saldırının İspatı

Mahkeme önünde Basit Cinsel Saldırının ispatı önemlidir. Zira sanığa isnat edilen suç ve buna bağlı olarak hükmedilecek cezanın tayini ispat üzerine gerçekleşecektir. Ceza Hukukumuzda “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesinin uygulanıyor olması nedeniyle Cinsel Saldırı ispat edilmediği sürece sanığa ceza verilemeyecektir. Ancak uygulamada sıklıkla bu ilkenin ihlal edildiği ve yeterli delil olmamasına karşın sanığa ceza verildiği görülmektedir.

Basit Cinsel Saldırı suçunda ispat için yalnızca mağdurun beyanı yeterli olmamaktadır. Esasında davanın seyrini belirleyen asıl Cinsel Saldırı delili Adli Tıp raporudur. Kurum tarafından mağdur üzerinde yapılan muayene neticesinde herhangi bir ize rastlanıp rastlanmadığı suçun da işlenip işlenmediği hususunda esas alınan noktadır. Yine her olay özelinde farklı deliller de mahkeme huzuruna getirilebilir.

Cinsel Saldırı Suçunda Hapis Cezası

Basit Cinsel Saldırıda hapis cezası fiilin gerçekleşme seviyesine göre iki kısma ayrılmıştır. TCK 102/1 maddesinde ilk olarak vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi hali düzenlenmiş ikinci maddede ise suçun sarkıntılık aşamasında kalması durumunda sanığa verilecek cezaya yer verilmiştir. Maddede düzenlenen ceza miktarları aşağıdaki gibidir.

  • Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Basit Cinsel Saldırıda Denetimli Serbestlik düzenlemeleri istisna tutulmuştur. Diğer suçlar gibi hükümlünün 3 yıl cezasının kalması durumunda değil ancak 1 yıl cezasının kalması durumunda Denetimli Serbestlik uygulanacaktır.

Basit Cinsel Saldırıda Beraat

Yargılanan sanığın Basit Cinsel Saldırı suçunda Beraat Kararı alabilmesi için üzerine isnat edilen suçun işlenmediği kanaatinin dava sırasında hakim üzerinde oluşması gerekmektedir. Beraat kararı alınabilmesi için sanığın savunmasını sağlam ve gerçekçi olgulara dayandırması, yaşandığı iddia edilen olayla kendisi arasında bağlantı kurulmasını engellemesi gerekmektedir. Bu noktada sanığın lehine olabilecek en iyi durum şüphesiz ki Basit Cinsel Saldırıda delil yetersizliği durumunun söz konusu olmasıdır. Gerçekten de böyle bir durumda yargılamayı yapan mahkeme sanık aleyhine cezaya hükmedemeyecektir. Yine sanık gerçekleştiği iddia edilen olay esnasında başka bir yerde bulunduğunu tanıklar aracılığı ile ispat edebilirse suçtan beraat edebilecektir. Sanığın Cinsel Saldırıda beraat etmesi durumunda sabıka kaydına herhangi bir işleme de olmayacaktır.  

Basit Cinsel Saldırı Hakkında Yargıtay Kararları


Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu

Sanıklarla cinsel ilişkiye girmek istemeyen mağdurenin araca binmesini sağlamaları, ardından aracı farklı bir istikamete doğru sürmeleri, bir süre sonra araçtan inerek kaçmaya çalışan mağdurenin kolundan ve kemerinden tutmaları, tokat atıp cebir uygulayarak kaçmasını engellemeye çalışmaları, takiben ellerinden kurtulup bir evin bahçesine sığınmasına rağmen evin önünde ve civarında bekleyerek jandarma görevlilerinin gelmesine kadar orada kalmaya mecbur etmeleri, uygulanan hileli davranış ve cebir şiddetin tamamen bir yere gitme hürriyetinden yoksun bırakmak amacına yönelik olması, sanıkların eylemlerine bağlı olarak uzunca bir süre mağdurenin kendi istek ve iradesi çerçevesinde hareket edememesi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun bireylerin serbest bir şekilde hareket etme, bir yere gitme veya bir yerde kalma özgürlüğünü koruma altına alması hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların hile ve cebirle gerçekleştirdikleri eylemlerinin TCK’nın 109. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.

Cinsel Saldırı ve Cinsel İstismar Suçlarının Farkı

Müdür yardımcısı odasında bulundukları süre zarfında sanığın, katılan mağdurenin önce bacaklarının üst tarafına, daha sonra diz kapağı kısmına, ardından tekrar bacağına dokunduğu, yine katılan mağdurenin beline dokunması üzerine katılan mağdurenin “Huylandım tikim var.” demesine karşın eylemini tekrar ettiği, en son katılan mağdure odadan çıkmak isterken onu kendisine çekip kıyafetleri üzerinden cinsel organıyla kalçasına temasta bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın ani bir hareket niteliğinde olmayıp süreklilik gösteren cinsel davranışlarını, katılan mağdurenin vücudunun farklı yerlerine dokunmak suretiyle ısrarlı bir şekilde sürdürmesi ve katılan mağdureye yönelik bu davranışlarını uzun bir süre devam ettirmesi karşısında, sanığın eyleminin sarkıntılık düzeyini aşarak TCK’nın 103. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi kapsamında kalan çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.