Site Rengi

Blog

Anasayfa » Blog
04.09.2022
Tarım Arazisi İzaleyi Şuyu Davası
Tarım Arazisi İzaleyi Şuyu Davası Samsun ili ve ilçelerinde bulunan ortaklı tarım arazisinde ortaklığın giderilmesi konulu bir dava türüdür. İzaleyi şüyu davalarında bölünebilir tarla miktarı sınırlanmış olması nedeniyle pek çok...
Devamını Oku
03.09.2022
Vergi İnceleme Raporuna Karşı Dava Açılması
Vergi İnceleme Raporuna karşı dava açılması Samsun Vergi Mahkemesine avukat yardımı ile verilecek bir dilekçe ile gerçekleşmektedir. İncelemeye giren davacının daha önce vermiş olduğu beyannamelerin ve ödemelerinin Samsun Vergi Dairesi...
Devamını Oku
05.08.2022
İşçi Alacaklarında Zamanaşımı
İşçi alacaklarında zamanaşımı Samsun İş Mahkemelerinde görülmekte olan işçilik alacaklarına ilişkin davalarda önemli bir husustur. Hem davacı işçi hem de davalı işveren talep ve savunmalarında zamanaşımı konusunu ileri sürebilir. Bu...
Devamını Oku
02.06.2022
Samsun’da Vatandaşlık Başvurusu
Samsun’da Vatandaşlık Başvurusu yapmak yabancı uyruklu kişilerin gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda başvurabilecekleri bir yasal yoldur. Türk Vatandaşlığı Başvurusu yapılırken gerekli olan belge ve bilgilerin bilinmesi gerekliliğinin yanında 5901 sayılı...
Devamını Oku
09.05.2022
Yöneticilerin Fazla Mesai Ücreti Alması
Yöneticilerin fazla mesai ücreti alması konusunda iş kanunumuzda bir yasak bulunmamaktadır. Ancak Yargıtay’ın içtihat oluşturan kararlarında ekseriyetle üst düzey yöneticileri fazla çalışma ücreti almaktan muaf tutuyor olması sebebiyle uygulamada çelişkiler...
Devamını Oku
12.09.2021
Dernek, Vakıf ve Sendika VERBİS Kaydı
Dernek, Vakıf ve Sendika VERBİS Kaydı Dernek, Vakıf ve Sendikaların VERBİS kaydı zorunluluğu Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında uygulanmaya başladı. Kurulun 2021 Haziran ayı içerisinde yapmış olduğu duyuru kapsamında daha...
Devamını Oku
02.08.2021
Samsun İşyerinde VERBİS Kaydı
Samsun İşyerinde VERBİS Kaydı itina gösterilerek yapılması gereken önemli bir husustur. Ezbere ve standart kayıt işleminin aksine, şirketlerin bu hususta daha özenli ve bir uzman yardımı alarak hareket etmesi gerekir....
Devamını Oku
10.03.2021
Samsun’da Deport Kaldırma Davası
Samsun’da deport kaldırma yani sınır dışı edilmenin kaldırılması yapılacak hukuki işlemler ile mümkün olmaktadır. Aleyhinde deport kararı verilen kişi Türkiye’ye, belirtilen süre boyunca giriş yapamayacaktır. Gerçekten Samsun’da ya da Türkiye’nin...
Devamını Oku
04.05.2020
Meslek Hastalığı Tazminat Davası
Meslek Hastalığı Nedir? Meslek Hastalığı, ilgili kanunda işçinin; çalışmakta olduğu yerin şartları nedeni ile sürekli tekrarlanan hallerden ya da söz konusu iş yerinde yürütülmekte olan uygulama nedeni ile sürekli ya...
Devamını Oku
25.04.2020
Kreşe Giden Çocuk Nafaka Alabilir mi?
Kreşe Giden Çocuk Nafaka Alabilir mi? sorusunun cevabına ilişkin bir Yargıtay kararı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Karar içeriği aşağıdaki gibidir. Davacı, ortak çocuk Yiğit ‘in kreşe gittiğini, masrafların arttığını ileri sürerek...
Devamını Oku
23.04.2020
İnfazın Ertelenmesi Nedir?
İnfazın ertelenmesi, Ceza Hukukumuzda kendine yer edinen bir kurumdur. Hükümlü hakkında mevcut halde kesinleşmiş ve infaz edilmesi gereken bir hapis cezası mevcut ve mevzuatta aranan şartların da hükümlü lehine mevcudiyeti...
Devamını Oku
21.04.2020
Kat Mülkiyeti Kanununda Ortak Giderlere Katılma
Kat mülkiyeti kanununda ortak giderlere katılma, Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma başlığı ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Bununla birlikte yine kanunda yer alan ifadeye göre maliklerin ortak giderlere...
Devamını Oku
21.04.2020
Samsun Site Yönetimi Hukuku
Nüfusun artması Samsun’da Site Yönetimi tarafından bir avukat ile çalışılmasını zorunlu hale getirdi. Özellikle son on yılda Karadeniz Bölgesinin en çok göç alan şehri olan Samsun; hızlı bir kentleşmeye gitti....
Devamını Oku
20.04.2020
Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı
Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alabilmek, belirli bir sigorta gününü ve süresini doldurmuş olan çalışanların hakkı olmasına karşın pek çok çalışan tarafından bu düzenlemenin nasıl olduğu bilinmiyor. Bu bilinmezliğin en önemli...
Devamını Oku
20.04.2020
Yeni İnfaz Yasası ve Denetimli Serbestlik
Yeni İnfaz Yasası, uzun süre gündemde kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde meclisten geçti. Beraberinde pek çok tartışmayı da birlikte getiren düzenlemenin kapsamında cinsel suçların ve kasten adam öldürmenin dahi bulunması büyük...
Devamını Oku
23.03.2020
Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası
Mirasçılar arasında Ecrimisil Davası uygulamada sıklıkla karşılaştığımız; miras hukukunun dava türlerinden biridir. Murisin terekesinden bir taşınmaz üzerinde diğer mirasçıların iznini almadan uzun yıllar boyu zilyetlik kuran ve bu mal varlığından...
Devamını Oku
20.03.2020
Dolandırıcılık Suçu ve Nitelikli Halleri
Dolandırıcılık suçu günümüz ticari hayatında kişi ve kurumlara duyulan güvenin azalması ile birlikte hayatımızın pek çok noktasında karşımıza çıkabilen suç türlerinden biri konumunda. İlgili suç Türk Ceza Kanunumuzun 157. Maddesinde...
Devamını Oku
04.03.2020
İhtiyati Haciz Nedir?
İhtiyati haciz, bir başkasından para alacağı olan alacaklının vereceği bir dilekçe ile mahkeme kararı ile işbu alacağını garanti altına almaya çalışmasıdır. İhtiyati tedbirin aksine taşınır ya da taşınmaz mallar için...
Devamını Oku
12