Boşanma Davasında Darp Raporu

19.08.2023
258
Boşanma Davasında Darp Raporu

Boşanma davasında darp raporu önemli delillerden biridir. Samsun Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasında eşlerden birinin diğer eşten fiziksel şiddet gördüğüne ilişkin iddiasının ispatı ekseriyetle darp raporlarıyla ispat edilmektedir. Fiziksel şiddete uğradığı gerekçesiyle hastaneye başvuran eşin muayenesi yapılarak darp ve cebir söz konusu olması, bulguya rastlanılması halinde bir rapor düzenlenerek olay hastane polisine intikal ettirilmektedir. Bu da Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Bürosuna olayın intikal ettirilmesi ve fiziksel şiddet uygulayan eşin yargılanması anlamına gelecektir.

Boşanma davasında darp raporu alınması ve ortaya çıkaracağı hukuki ve cezai sonuçlar hakkında daha detaylı bilgi almak için bir Samsun Boşanma Davası Avukatı ile görüşmekte fayda vardır.

Darp Raporu Nedir?

Darp raporu, hekim tarafından düzenlenen ve mağdurun fiziksel şiddete uğrayıp uğramadığına ilişkin bir tespit raporudur. Tespit içeren bir evrak olması sebebiyle delil niteliği de mevcuttur. Darp raporu incelemeyi yapan hekimin imzasını içermesi sebebiyle resmi makamlar önünde de kabul gören bir evraktır.

Gerçekten de Yargıtay pek çok kararında yalnızca darp raporu olmasını evlilik birliği içerisinde bir fiziksel şiddet olduğunun kabulü olarak saymıştır. Bu sebeple hem aile içi şiddet konulu ceza davasında hem de boşanma davasında darp raporu oldukça önemli bir belgedir. Ayrıca mağdur, darp raporunu göstererek 6284 sayılı kanun uyarınca eşinden uzaklaştırma kararı almak için de başvuruda bulunabilir.

Boşanma Davasında Darp Raporu Nasıl Alınır?

Fiziksel şiddete maruz kalıp da boşanma davasında darp raporu almak isteyen eş, fiziksel şiddetin belirtileri halen vücudundayken bir sağlık kuruluşuna (devlet hastanesi, özel hastane, acil) başvurmalıdır. Tabip muayenesi öncesinde mağdurun kendisine olayın özeti sorulduğunda da vücudunda bulunan darp ve cebir semptomlarının sebebi olarak eşini söylemelidir. Bu durumda dosya adli işlemler görecek ve hem uzaklaştırma kararı alınacak hem de ileride açılacak boşanma davasında darp raporu delili elde edilmiş olacaktır.

Darp raporu alındıktan sonra fiziksel şiddetin ağırlığına göre hayata kast sebebiyle boşanma davası ya da evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılabilir. Dava dilekçesinde fiziksel şiddet unsurundan bahsedilmeli ve alınan darp raporu delil listesi içerisinde kendine bir yer bulmalıdır. Ayrıca darp raporunun ıslak imzalı halinin de mahkemeye sunulması önemli olacaktır.

Darp Raporu Kaç Gün İçinde Alınır?

Fiziksel şiddet mağduru olduğunu ileri sürüp de bunu hekim imzalı bir darp raporu ile tespit ettirmek isteyen kimsenin rapor alması gereken kesin bir süre bulunmamaktadır. Ancak vücutta darp ve cebir izi bulunurken rapor almaya gitmek lehe bir rapor çıkması için önemlidir. Zira darp raporunu düzenleyen hekim mağdurun vücudunda bulunan izler ve diğer bulgular kapsamında bir tespit yapacaktır.

Fiziksel şiddete uğradığını ileri süren kimsenin vücudunda rapor almaya gittiği anda darp ve cebire ilişkin bir belirti bulunmaması halinde raporun lehine hazırlanması söz konusu olmayacaktır. Haliyle boşanma davasında darp raporu delili de elde edilmiş olmayacaktır. Bu sebeple fiziksel şiddet mağdurunun fırsat bulduğu ilk zamanda darp raporu alması önemlidir. Aksi halde darp raporu alınarak elde edilmesi istenilen sonuçlara ulaşılamayacaktır.

Samsun’da Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp Raporu Alıp Şikayetçi Olmamak

Bazı durumlarda eşler yalnızca fiziksel şiddete uğradığını tespit ettirmek ve ileride açmayı düşündüğü boşanma davasında darp raporu deliline dayanabilmek için hastaneye başvurmaktadır. Bu başvuruda kendilerine bir darp raporu verilmesini talep edip ayrıca eşlerinden şikayetçi olmadıklarını da beyan etmektedirler. Ancak önemle belirtmek gerekir ki eşe karşı basit yaralama suçu şikayete tabi değildir.

Gerçekten de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ya da diğer savcılıklarda görülen eşe karşı basit yaralama suçlarında suçun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlı değildir. Aleyhinde şiddet uyguladığına ilişkin tespit (darp raporu) olan kimse Samsun Asliye Ceza Mahkemelerinde basit yaralama suçundan yargılanacaktır. Bu sebeple darp raporu alıp şikayetçi olmamak eyleminin diğer eş için bir anlamı yoktur.

Darp Raporu Ceza Almak İçin Yeterli Olur Mu?

Darp raporunun fiziksel şiddetin varlığına ilişkin bir tespit evrakı olduğunu makalenin önceki bölümlerinde ifade etmiştik. Bu sebeple darp raporu fiziksel şiddet uygulayan kimsenin ceza alması için önemli delillerden biridir. Ancak tek başına yeterli olarak da kabul edilmemektedir. Mağdurun ve varsa tanıklarının beyanlarının da darp raporu ile uyumlu olması, örtüşmesi gerekmektedir.

Fiziksel şiddet mağdurunun beyanlarıyla darp raporunun çelişmesi durumunda ya da mağdurun sanığa iftira attığı, kendine boşanma davasında bir delil üretme gayesinde olduğuna ilişkin bir bilge ve belge bulunması halinde bu kez darp raporu ceza almak için yeterli bir delil olarak kabul edilemeyecektir. Darp raporunun ilave beyan ve evraklar ile birlikte desteklenmesi yararlı olacaktır.

Darp Raporu Boşanmak İçin Tek Başına Yeterli Mi?

Boşanma davasında darp raporu en önemli delillerden biridir. Zira darp raporu ile mağdur eşe bir şiddet uygulandığı tespit ve ispat edilmiş olur. Eşin de dava dilekçesinde bu hususu ileri sürmesi durumunda artık sağlam bir delili de mevcuttur. Ayrıca şiddet mağduru olan eşin Kadın Destek Uygulaması kullanması da kendisi için faydalı olacaktır.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davalarında boşanma davası açan eşin diğer eşin kusurlu olduğunu ispatlaması gerekir. Fiziksel şiddet de uygulayan eşin kusurlu olarak kabul edilmesine sebep olur. Hal böyle iken darp raporu bulunması boşanma kararı verilmesi için yeterli delillerden kabul edilir. Ancak boşanma davasının davalı tarafı davacı yanın kendisinden daha kusurlu olduğu mahkeme önünde iddia ve ispat edebilirse bu kez boşanma kararı verilemeyecektir.

Darp Raporuyla Samsun’da Boşanma Davası Açmak

Fiziksel şiddete maruz kaldığı için artık evliliğini sürdürmek istemeyen kadının darp raporuyla Samsun Aile Mahkemelerinde boşanma davası açabilir. Bu davayı açmadan önce bir boşanma davası avukatı ile görüşmeleri hem sürecin nasıl işleyeceği hakkında hem de boşanma dava masrafları hakkında bilgi almak için faydalı olacaktır.

Samsun Aile Mahkemelerinde görülen ve bir darp raporuna dayanak olarak açılan boşanma davaları ekseriyetle boşanma kararı ile sonuçlanmaktadır. Ancak mahkemenin boşanma konusunda nihai kararını belirleyecek olan tarafların kusur durumuna ilişkin bulunan delil, tanık ve sair evraklardır. Boşanma davalarında daha fazla kusuru olan tarafın talebi reddedilmektedir. Boşanma davasında kusur ileri sürmek ve bunu ispatlamak konusunda daha detaylı bilgi almak için bir boşanma davası avukatı ile görüşmek yararlı olacaktır.

Darp Raporu Örneği *PDF

Darp raporu kişiye özel olarak hazırlanan bir tespit evrakıdır. Bu sebeple başkasına ait bir darp raporunun kullanılması herhangi bir şekilde fayda sağlamayacaktır. Ayrıca darp raporunun özel nitelikte veri olarak tanımlanan sağlık verilerini içermesi sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bir ihlal doğuracağı da söylenebilir.

Fakat boşanma davasında darp raporu almak için başvuru yapmak isteyen ancak nasıl bir belge alacağını bilmeyenler ve önceden öğrenmek isteyenler için emsal olması açısından darp raporu örneği (pdf dosyası) olarak bu makalede sizinle paylaşılmaktadır. Bu belge temsili bir evrak olup herhangi bir işlem ya da eylemde kullanılması herhangi bir yarar sağlamayacaktır.

Samsun’da Boşanma Davası Açmak

Samsun’da boşanma davası açmak isteyen vatandaşların izlemesi gereken yollardan ilki eğer bir darp, şiddet durumu söz konusu ise bu hususta bir doktor raporu almak olacaktır. Boşanma davasında darp raporu alındıktan sonra bir Samsun Boşanma Davası Avukatı ile görüşülerek Aile Mahkemelerinde boşanma davası açmak mümkündür. Boşanma davasının içerisinde aşağıdaki hususlar da hâkim tarafından karara bağlanır:

  • Nafaka,
  • Mal paylaşımı,
  • Çocukların velayeti,
  • Maddi Tazminat,
  • Manevi Tazminat

Ve diğer hususların sağlıklı ve davacı lehine sonuçlanması açısından tarafların boşanma davası sürecinde bir avukat yardımı almaları oldukça önem arz eder. Aksi halde haklıyken haksız duruma düşmek işten bile değildir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.