Boşanma Davasında Davalının Yurt Dışında Olması

29.03.2023
580
Boşanma Davasında Davalının Yurt Dışında Olması

2023 yılında boşanma davasında davalının yurt dışında olması durumunda Samsun Aile Mahkemesi önünde avukat ya da kişile kendileri boşanma davası açabilir. Boşanma davaları, evlilik birliğinin sonlandırılması sürecinde en sık karşılaşılan hukuki süreçlerden biridir. Ancak, birçok durumda, dava sürecindeki tarafların farklı coğrafi konumlarda bulunması, boşanma davalarını daha karmaşık hale getirir. Bu makalede, boşanma davasında davalının yurt dışında olması durumunda neler yapılması gerektiği konusunda bir rehber sunulacaktır.

Boşanma Davalarında Genel İlkeler

Boşanma davaları, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 166-174. maddelerinde düzenlenen hükümlere göre yürütülür. Bu hükümlere göre, boşanma davaları, evlilik birliğinin zedelenmesi nedeniyle açılabilir ve dava, mahkemede yapılacak yargılama sonucunda karara bağlanır. Boşanma davalarında, dava sürecinde tarafların korunması, haklarının ve menfaatlerinin gözetilmesi esastır.

Eşim Yurtdışında Boşanmak İstiyorum

Eşinizin yurt dışında olması, boşanma davası açmanızı engellemez. Boşanma davası açabilmek için, Türk Medeni Kanunu’nun belirlediği şartlar yerine getirilmelidir. Bunlar, evlilik birliğinin zedelenmesi nedeniyle dava açma hakkına sahip olmak ve bu durumu kanıtlamaktır.

Dava açmak için öncelikle bir avukata danışmanız gerekmektedir. Avukatınız, boşanma davasında davalının yurt dışında olması durumunda, davanın yürütülmesi için gerekli yöntemleri sizinle paylaşacaktır. Bu yöntemler, davalının Türkiye’ye çağrılması, davalının Samsun’da bir boşanma avukatı tayin etmesi gibi yöntemler olabilir.

Boşanma davasında davalının yurt dışında olması hali dava sürecini karmaşık hale getirebilir ancak tarafların haklarının korunması ve davanın adil bir şekilde sonuçlanması için, profesyonel bir hukuk danışmanından yardım almak önemlidir. Boşanma davaları, çiftler arasındaki duygusal ve maddi sorunların çözüme kavuşturulması açısından önemli bir süreçtir ve dava sürecinde profesyonel bir hukuk danışmanının yardımı, tarafların haklarının korunması ve davanın adil bir şekilde sonuçlanması açısından büyük önem taşır.

Eşim Yurt Dışında Nafaka Alabilir miyim?

Boşanma davasında davalının yurt dışında olması, nafaka talebinde bulunmanızı engellemez. Ancak, nafaka talebinin yerine getirilmesi için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir.

Öncelikle, Türk Medeni Kanunu’nun belirlediği şartlara uygun olarak nafaka talebinde bulunmalısınız. Bu şartlar arasında, nafaka talebinin haklı sebeplere dayanması, nafaka talebinde bulunan kişinin ihtiyacının bulunması ve nafaka talep eden kişinin kusurunun bulunmaması yer almaktadır.

Boşanma davasında yurtdışında olması halinde için nafaka talebinde bulunmak istiyorsanız, öncelikle yurt dışındaki gelir durumunu ve ihtiyaçlarını araştırmanız gerekmektedir. Eşinizin yurt dışındaki geliri, ihtiyaçları ve yaşam standartları, nafaka talebinizin belirlenmesinde önemli bir etkendir. Bu nedenle, yurt dışındaki eşinizin gelir durumu hakkında bilgi sahibi olmanız ve bu bilgileri mahkemeye sunmanız gerekmektedir.

Sonuç olarak, yurt dışında olan boşanma davasında yurt dışında olan eşinizden nafaka talebinde bulunabilirsiniz ancak nafaka miktarının belirlenmesi için yurt dışındaki eşinizin gelir durumu, ihtiyaçları ve yaşam standartları hakkında detaylı bilgiye ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle, bir avukattan yardım almanız ve nafaka talebinizi doğru bir şekilde belirlemeniz önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma ve Yurt Dışında Bulunma Sorunu

Anlaşmalı boşanma, eşlerin evlilik birliğini sonlandırmak için karşılıklı anlaşma sağladıkları bir boşanma şeklidir. Anlaşmalı boşanmada, tarafların anlaşmış oldukları hususlar, boşanma protokolü olarak adlandırılan belgede yer alır. Boşanma protokolünde, tarafların mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda kararları yer alır.

Anlaşmalı boşanma davasında davalının yurt dışında olması, anlaşmalı boşanma sürecini karmaşık hale getirebilir. Bu karmaşıklığı bertaraf edebilmek için daha önce bu tür bir işlem yapmış bir boşanma avukatı ile görüşmeniz yararlı olur.

Anlaşmalı boşanma davasında davalının yurt dışında olması, anlaşmalı boşanma sürecinde tarafların anlaşması konusunda zorluklar yaratabilir. Özellikle, çocukların velayeti, mal paylaşımı ve nafaka konularında anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu durumda, tarafların anlaşamaması halinde, hukuki süreç devreye girebilir. Tarafların anlaşmazlıklarının çözümü için, mahkeme kararlarına başvurulabilir.

Yurtdışında Yaşayanların Türkiye’de Boşanması 2023

Yurtdışında yaşayan çiftlerin Türkiye’de boşanması mümkündür. Boşanma davasının Türkiye’de açılabilmesi için, Türk Medeni Kanunu’nun belirlediği şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca yurt dışında alınmış bir boşanma kararı mevcutsa bu kararın tanıma ve tenfiz yasa yolu marifeti ile Türkiye’de geçerli kılınması mümkün olacaktır.

Yurtdışında yaşayan eşler, boşanma davası açmak için Türkiye’deki bir avukat tutabilirler. Avukat, davanın yürütülmesi için gerekli olan tüm işlemleri gerçekleştirebilir. Bu işlemler arasında, davacının vekili olarak dava açılması, davalının Türkiye’de temsilci tayin edilmesi ve davalının Türkiye’ye çağrılması gibi işlemler yer alabilir.

Sonuç olarak, yurtdışında yaşayan çiftlerin Türkiye’de boşanması mümkündür. Ancak, boşanma sürecinin yürütülmesi için bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Yurtdışında yaşayan eşlerin Türkiye’de bir avukat tutarak, dava sürecini yürütmesi ve kararların yurtdışında tanınması için gerekli işlemleri yapması önemlidir.

Boşanma Davasında Davalının Yurt Dışında Olması ve Yapılması Gerekenler

Boşanma davasında davalının yurt dışında olması durumunda, davanın yürütülmesi oldukça zorlu hale gelebilir. Ancak, davalının yurt dışında olması, davanın sonuçlanması için bir engel oluşturmaz. Davanın yürütülmesi için bazı yollar mevcuttur.

Davalıya Yurtdışı Tebligatı Yapılması

Boşanma davasında davalının yurt dışında olması durumunda, davanın açıldığı yerdeki mahkeme, davalıya çağrı yaparak davayı bildirebilir. Bu çağrı, Türkiye’deki sulh hukuk mahkemeleri aracılığıyla yapılır. Davalıya çağrı yapılabilmesi için, yabancı mahkemelerce düzenlenen belgelerin Türk mahkemelerince tanınması ve geçerliliği gerekir.

Boşanma Davası Yurtdışı Tebligat Nasıl Yapılır?

Boşanma davası sırasında, yurtdışında bulunan davalıya tebligat yapılması gerekebilir. Yurtdışı tebligatı yapmak için, davaya bakan mahkeme tarafından o ülkenin konsolosluğuna başvurulması gerekir. Bu nedenle, yurtdışı tebligatı yapmak, uzun ve zaman alıcı bir süreç olabilir. Ancak tebligat yapılmadan bir davanın görülmesi, karara bağlanması mümkün olmayacaktır. Bu durumun istisnası ise kişinin bir mernis adresinin kayıtlı olmasıdır.

Avukat Tutmak

Boşanma davasında davalının yurt dışında olması durumunda, davalının bir Samsun boşanma davası avukatı tutması mümkündür. Avukat tutmak için, davalının noter tasdikli ya da konsolosluk onaylı bir vekâletname düzenlemesi ve bu vekâletnamenin Türkiye’de yargılama yapılacak olan mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Boşanma davasında davalının yurt dışında olması, özellikle tebligat yapılmaması sebebiyle dava sürecini karmaşık hale getirebilir. Ancak, yukarıda bahsedilen yöntemlerden biri kullanılarak davanın yürütülmesi mümkündür. Davalının yurt dışında olması durumunda, tarafların haklarının korunması ve davanın adil bir şekilde sonuçlanması için, profesyonel bir hukuk danışmanından yardım almak önemlidir.

Boşanma Davasında Yurtdışı Çıkış Yasağı Konulur mu?

Boşanma davası sırasında, mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı konulması mümkün değildir. Yurtdışı çıkış yasağı, bir kişinin yurtdışına çıkmasını yasaklayan bir karardır ve genellikle, mahkemenin bir suç veya suçlama üzerine, kaçma veya kanıtları yok etme ihtimali olduğu durumlarda uygulanır.

Yurtdışı çıkış yasağı, boşanma davasında uygulanabilecek bir tedbir değildir. Zira boşanma davasının konuları ekseriyetle, çiftler arasındaki mal paylaşımı, nafaka veya velayet gibi konularda anlaşmazlık olduğundan bu tür uyuşmazlıklar için yurt dışı çıkış yasağı konulması ölçüsüz bir tedbir olacaktır.


Samsun Avukat Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.