Boşanmada Kişisel Banka Hesapları

20.02.2023
1.405
Boşanmada Kişisel Banka Hesapları

Boşanmada kişisel banka hesapları içerisinde bulunan paranın paylaşımı genellikle Samsun Aile Mahkemelerinde açılan mal ayrılığı davalarının konusu edilmemektedir. Bunun sebebiyle davacı eşin bu durumu atlıyor olmasıdır. Ancak özellikle evlilik birlikleri artık son raddeye gelen ve boşanmak üzere olan eşler, birbirlerinin banka hesaplarında ne kadar bir tutar olduğunu bilemezler.

Boşanmada kişisel banka hesapları hakkında paylaşım talebinde bulunmak, mal ayrılığı davası devam ederken de bu banka hesabı içerisinde bulunan tutara ihtiyati tedbir kararı koydurmak mümkündür. Ancak bunun için talep ve iddialar mahkemeye iyi bir şekilde izah edilmelidir. Bu da bir Samsun Boşanma Davası Avukatı ile görüşülerek alınacak hukuki destekten sonra mümkün olacaktır.

Eşin Banka Hesabına Tedbir Koymak

Eşin banka hesabına tedbir koymak özellikle boşanmada kişisel banka hesapları içerisinde bulunan paranın paylaşımına ilişkin davalarda sıklıkla tercih edilen bir tedbir türüdür. Tedbir kararını mahkemeden alabilmek için yapılacak talep yasada aranan özelliklere sahip olmalıdır. Eşin banka hesabına tedbir koymak için yapılacak talep aşağıdaki şekilde olmalıdır;

  • Tedbir talep edilen diğer eşin banka hesabı belirli olmalı,
  • Toplam alacak miktarında banka hesabında bulunan tutar büyük yer edinmeli,
  • Tedbir kararı ölçülü olmalı

Bu özelliklere sahip bir şekilde talep edilmesi halinde boşanmada kişisel banka hesapları üzerine tedbir kararı koyulması mümkün olacaktır. Aksi halde talebin mal ayrılığı davasına bakmakla görevli Samsun Aile Mahkemesi hâkimi tarafından reddedilme ihtimali bulunmaktadır.

Boşanmada Kişisel Banka Hesapları İçerisinde Bulunan Para Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanmada kişisel banka hesapları içerisinde bulunan para paylaşımı, Türk Medeni Kanununda yer alan ve mal rejiminin tasfiyesine ilişkin olan hükümler uyarınca yapılmaktadır. Yani, evlilik birliği içerisinde tarafların kendi banka hesaplarında biriktirdikleri paralar da edinilmiş mallara katılma rejimi hükümleri uyarınca taraflar arasında eşit bir biçimde paylaşılır.

Türk Medeni Kanununun 225. maddesi uyarınca tarafların boşanma davası açtıkları tarih itibariyle mal rejimleri de sona ermektedir. Bu sebeple banka hesapları içerisinde bulunan paranın paylaşımı da bu tarihten itibaren banka hesabı içerisinde bulunan tutar üzerinden yapılır. Eğer aksi ispat edilemezse tüm tutar edinilmiş mal olarak kabul edilir ve taraflara yarı oranında paylaştırılır.

Okul Kaydı İçin Geçici Velayet Alma Dava

Yurtdışında Boşanan Eşlerin Türkiye’deki Banka Hesapları

Yurtdışında gerçekleşen boşanmada kişisel banka hesapları dahilinde bulunan tutarların paylaşımı da sıklıkla gündem olmaktadır. Özellikle eşlerin yatırım yapma saiki ile, aralarından biri adına olacak şekilde Türkiye’de açtıkları bir banka hesabı bulunabilir. Daha sonra alınan boşanma kararı ile evlilik birliği sona erecek olduğunda bu banka hesabında bulunan tutarın da paylaştırılması gerekmektedir.

Yurtdışında boşanan eşlerin Türkiye’deki banka hesapları üzerinde hak iddia edebilme imkanı mevcuttur. Bunun için mahkemeden öncelikle eşin hangi banka ve bankalarda hesabı bulunduğuna dair Türkiye Bankalar Birliği’nden alınacak bir rapor talep edilir. Ardından bu bankaların tümüne müzekkere yazdırılarak içerisinde bulunan bakiyelerin tespiti yapılır. Eğer hesap bakiyelerine ilişkin tarihler evlilik birliği içerisine isabet ediyorsa bu tutarlar pay edilir.

Boşanmada Banka Hesapları Kaç Yıl Geriye İncelenebilir?

Boşanmada banka hesaplarındaki tutara ilişkin talepler on yıl süre ile sınırlı olmaktadır. Daha önce zamanaşımı süresinin evlilik birliği içerisinde işlemediği iddia ediliyor olsa dahi Yargıtay tarafından yayınlanan ve artık içtihat niteliği kazanan bir karar uyarınca boşanmada banka hesapları on yıl geriye incelenmektedir.

Boşanmada kişisel banka hesapları on yıl süre ile incelenir. Bu süre tarafların mal rejimlerinin sona erme tarihi olan boşanma davasının açılış tarihi ile geçerli olur. Uygulamada boşanma davaları ve mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar sıklıkla birlikte açılmaktadır. Bu nedenle de boşanma davasının açıldığı tarihte diğer eşin banka hesabında bulunan tutar da net bir şekilde öğrenilmektedir. Bakiyede bir yanlışlık olduğunu düşünen eş hesabın geriye yönelik incelenmesini mahkemeden talep edebilir.

Boşanma Davasından Önce Bankadaki Paranın Çekilmesi

Boşanma davasından önce eşlerden biri tarafından kendine ait ya da ortak olan banka hesabındaki paranın tümünün çekilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Böyle bir durumda boşanmada kişisel banka hesapları içerisinde olması gerekenden daha az bir tutar bulunduğunu iddia eden eş, Samsun Aile Mahkemesinden bu durumun araştırılmasını talep edebilir.

Boşanmada davasından önce banka hesabındaki parayı çeken eşin bu transferine ilişkin detayların banka hesap hareketlerinde bulunması sebebiyle bu durumun ispatı da zor olmayacaktır. Tutarın nakit olarak çekilmesi durumunda dahi hakim para kaçırma iddiasını, paranın gittiği yeri inceleyecektir. Bu gibi olumsuz durumlarda neler yapılabileceğini tam olarak kavramak için bir boşanma davası avukatı ile görüşmeniz faydalı olacaktır.


Samsun Avukat Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.