Dava Dilekçesinin Reddi

15.02.2021
11.065
Dava Dilekçesinin Reddi

Dava dilekçesinin reddi, İdari Yargı Usul Kanununda düzenlenmiş, dilekçe ret sebepleri varlığı halinde gerçekleşen hukuki işlemin adıdır. Buna göre, kanunda sayılan haller dava dilekçesinde mevcut ise Samsun İdare Mahkemesi tarafından davacının dilekçesi reddedilir. Ancak bu dava dilekçesinin reddi işlemi davanın reddi anlamına gelmemektedir. Yani, davacı tekrar bir dilekçe vererek davasını devam ettirebilir.

Dava dilekçesinin reddi ekseriyetle davanın daha geç sonuçlanmasına sebep olmaktadır. Zira İyuk 3. Madde dilekçe ret kararı genellikle 1 ay içerisinde çıkmaktadır. Bu da demek oluyor ki 1 ay sonra tüm dava işlemlerinin tekrar başlaması gerekir. Böyle bir süre kaybı ile karşılaşmamak için Samsun İdare Mahkemesinde dava açılırken bir Samsun İdare Davası Avukatı ile görüşülmesi davacının lehine olacaktır. Çünkü neredeyse her idari kurumun bir avukatı vardır. Vatandaşın kendisini avukatsız temsil ettirmesi hak ve menfaat kaybı yaşamasına sebep olacaktır.

Dava Dilekçesinin Reddi Sebepleri (İYUK Md. 3)

Samsun İdare Mahkemelerinde nasıl dava açılacağı İdari Yargılama Usul Kanununun 3. Maddesinde yer almaktadır. Buna göre bir dava açılırken ilk ve temel şart imzalı bir dava dilekçesidir. Dilekçelerde aşağıda yer alan unsurların olmaması ya da hatalı bir şekilde yer alması ise dava dilekçesinin reddedilmesi anlamına gelecektir. Böyle bir durumla karşılaşmak hem zaman hem de para kaybı anlamına gelir. Bu nedenle dilekçe hazırlanırken dikkatli olunması elzemdir.

  • Davacı ve davalının ad, soyad, adres ve kimlik numaraları dilekçede yer almalıdır,
  • Davanın konusu dilekçede belirtilmelidir,
  • İptali istenilen idari işlemin yazılı bildirim tarihi belirtilmelidir,
  • Konusu para olan davalarda uyuşmazlık bedeli belirtilmelidir,

Dikkat edilmesi gerekilen bir diğer husus da, davacının neyi talep ettiğini açıkça ifade etmesi gereğidir. Zira Samsun İdare Mahkemesi tarafından verilen dava dilekçesinin reddi kararlarında çoğunlukla iki ayrı işlemin iptalinin istenilmesi ile karşılaşılır. Gerçekten de İYUK 5. Maddesine göre her idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılmalıdır. Bu durumun yegane istinası ise aralarında maddi ya da manevi bir bağ bulunan işlemlere karşı tek bir dava dilekçesi ile dava açılabilir.

Davanın Yenilenmesi Dilekçesi

İYUK 3. Maddesi uyarınca dava dilekçesi reddedilen kimseler, 30 gün içerisinde verecekleri bir davanın yenilenmesi dilekçesi ile aynı mahkemede bir dava daha açabilir. Ancak bu dilekçede de aynı hataların bulunması durumunda dava dilekçesinin reddi kararı bu kez yerini davanın reddi kararına bırakır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için verilecek davanın yenilenmesi dilekçesinde usul ve esaslara dikkat edilmelidir.

Davanın yenilenmesi dilekçesi Samsun İdare Mahkemesine verilirken dilekçe ret kararı iyice incelenmeli, mahkemenin hangi hususların açıklığa kavuşturulmasını istediği tespit edilmelidir. Açılacak yenileme davasında yeniden harç ödenmez. Eğer davacı dava açmaktan vazgeçer ya da 30 günlük süre içerisinde yenileme yapmaz ise bir önceki davasını açarken ödediği harçlar da kendisine iade edilir.

Ziyaretçi Yorumları (1)
  1. Zeynep dedi ki:

    dava konusu işlem tebliğ edilmemişse kişi bu belgeyi elden almışsa elden aldığına ilişkinde yazılı bir kayıt yoksa ne önerirsiniz?