Evlilik Tazminatı Hesaplama 2023 Güncel Yasa

Evlilik Tazminatı Hesaplama 2023 Güncel Yasa

İşverenler ve işçiler için evlilik tazminatı hesaplama 2023 iş hukuku mevzuatında yer alan düzenlemelerinde sıkça tartışılan bir konudur. Bu yazıda, kadın işçi evlilik tazminatı hesaplaması konusunda detaylı bir rehber sunuyoruz. İşçilerin ve işverenlerin, evlilik tazminatı hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bu bilgi, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini anlamalarına yardımcı olacaktır.

Evlilik Tazminatı Nedir? (4857 sayılı İş Kanunu)

Kadın işçi evlilik tazminatı, işçilerin evlenmeleri halinde, işverenleri tarafından ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, işçinin evliliği nedeniyle işten ayrılması durumunda ödenir. İşçi, işverene bir bildirimde bulunarak, evlilik tarihi ve ayrılma tarihini belirtir.

Evlilik tazminatına ilişkin Yargıtay kararları incelenecek olduğunda evlilik tarihi itibariyle 1 yıl içerisinde işverene bildirimde bulunulması halinde işçinin bu ücreti almaya hak kazandığı kabul edilir.

Evlilik Tazminatı Şartları 2023 Güncel Yeni Yasa

Evlilik tazminatı hesaplama için başvuracak işçinin sahip olması gereken şartlar 2023 yılındaki güncel 4857 sayılı İş Kanunu ile belirlenmiştir. Buna göre evlilik tazminatı şartları aşağıdaki gibidir:

  • Kadın işçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması,
  • İşçinin evlenmiş olması,
  • Evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde işverenden talepte bulunulmuş olması.

Yukarıda sayılan şartları uhdesinde bulundurmayan kadın işçinin evlilik tazminatı hesaplaması yaptırmasında bir yarar bulunmaz.

Evlilik Tazminatı Kıdem Tazminatıdır

Kadın işçinin evlendiği gerekçesiyle işverenden talep ettiği tazminat kıdem tazminatı olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple evlilik tazminatı talep eden kadın işçinin bu tutarı alabilmesi için işyerinde bir yıllık çalışma süresini doldurması gerekir. Aksi halde işvereninden evlilik sebebiyle kıdem tazminatı talep edebilmesi söz konusu olmayacaktır.

Kadın İşçi Evlilik Tazminatı Hesaplama 2023 Güncel Formül

2023 yılında işçi evlilik tazminatı hesaplama yöntemleri değişebilir. Ancak şu anda, Türkiye’deki iş kanunlarına göre, evlilik tazminatı hesaplaması kıdem tazminatı ile aynı yöntem kullanılarak yapılır. Aşağıdaki hesaplama formülünü kullanmak istemeyenler Kıdem Tazminatı Hesaplama 2023 Güncel Programı aracılığı ile de evlilik tazminatı hesaplama işlemini yapabilir.

Kadın işçi evlilik tazminatı hesaplama 2023 yılı için geçerli olan formül aşağıdaki gibidir:

  1. İşçinin bir aylık brüt ücreti hesaplanır,
  2. İşçinin çalışma kıdem süresi hesaplanır,
  3. Brüt ücret ile kıdem süresi çarpılarak sonuç elde edilir.

Bir örnekle izah etmek gerekirse 2023 yılı brüt ücreti 10.000 TL olan ve dört yıldır aynı işletmede çalışan kadın işçinin evlilik tazminatı hesaplama sonucu alacağı tutar 40.000 TL’dir. Bu tutar içerisinden damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme alınır. Evlilik tazminatı hesaplama 2023 yılında bu şekilde örneklendirilebilir.

1 Yıllık Evlilik Tazminatı Ne Kadar?

Türkiye’deki iş kanunlarına göre kadın işçinin 1 yıllık evlilik tazminatı tutarı, işçinin brüt ücretine bağlıdır. Çünkü evlilik tazminatı hesaplama 2023 yılında işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır. İşçinin brüt ücreti, işçinin elde ettiği maaşın tamamına ilave olarak ek ödemeleri de içerisinde barındırır.

Örnek vermek gerekirse aylık brüt ücreti 15.000 TL olan işçinin 1 yıllık evlilik tazminatı 15.000 TL olacaktır.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Tazminat Hesaplama

Evlilik sebebiyle işten ayrılma tazminatı hesaplaması, iş kanunlarına göre belirli bir formüle dayanmaktadır. Bu formül, işçinin son brüt ücretine ve çalıştığı yıllara göre belirlenmektedir.

Evlilik sebebiyle işten ayrılma tazminatı hesaplaması için, öncelikle işçinin son brüt ücreti belirlenir. Son brüt ücret, işçinin son aldığı brüt ücrettir. Daha sonra, işçinin çalıştığı yılların sayısı hesaplanır. İşçinin çalıştığı yılların sayısı, işverenle yapılan sözleşmede belirtilen bir süre olabilir.

Evlilik Tazminatında Zamanaşımı Süresi

Evlilik sebebiyle tazminat almak isteyen işçi bu talebini evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işverenine bildirmesi gerekir. İşverenin bu talebi onaylamama ya da kabul etmeme hakkı bulunmamaktadır. Kadın işçi evlilik sebebiyle iş sözleşmesini feshettiği tarihten itibaren kıdem tazminatı talep etme hakkı için zamanaşımı süresi işlemeye başlar.

Evlilik tazminatı zamanaşımı süresi 10 yıldır.

İşçinin iş sözleşmesinin evlilik sebebiyle sona ermesinin ardından başlayan evlilik tazminatında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre kıdem tazminatı alacağı için kabul edilen genel zamanaşımı süresidir.

Zamanaşımı süresi geçtikten sonra da evlilik tazminatı talep edilebilir ancak işveren bu hususta zamanaşımı itirazında bulunabilir.

Evlilik Tazminatı Ne Zaman Yatar?

Evlilik tazminatı, işçinin evlenmesi nedeniyle işten ayrılması durumunda, işveren tarafından ödenmesi gereken bir tazminattır. Tazminatın ödeme zamanı, işçinin işverenle yaptığı sözleşmede veya işyerinin yönetmeliklerinde belirtilen bir sürede olabilir.

Evlilik tazminatı hesaplama sonucu belirlenen tutarın ödenmemesi durumunda, işçi işverene yazılı olarak başvurarak tazminatın ödenmesini talep edebilir. Eğer tazminat hala ödenmezse, işçi iş mahkemesinde dava açarak haklarını arayabilir. İş mahkemesi, işverenin tazminatı ödeme yükümlülüğüne hükmedebilir ve tazminatın ödenmesini kararlaştırabilir.

Boşanıp Tekrar Evlenen Kadın Evlilik Tazminatı Alamaz

Çalıştığı işyerinden evlilik tazminatı almak için kocasından boşanıp tekrar eski kocasıyla evlenen kadının tazminat talebinde bulunması mümkündür. Ancak Samsun Adliyesi İş Mahkemeleri ve Yargıtay tarafından kabul edilen görüş uyarınca kadının bu eylemi Türk Medeni Kanununda yer alan Dürüstlük Kurallarına aykırılık teşkil eder.

Yukarıda izah edilen sebeple de yalnızca işyerinden tazminat alma gayesiyle eski kocasıyla evlenen kadın evlilik tazminatı alamayacağı kabul edilir. Eğer ödenen bir tazminat varsa işveren bu tazminatı işçisinden talep edebilir.

Evlilik Tazminatı Alan Kaç Yıl Çalışamaz

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, evlilik tazminatı işçinin evlenmesi halinde, işverenleri tarafından ödenen bir tazminattır. İşçinin evliliği nedeniyle işten ayrılması durumunda ödenir. Sanılanın aksine evlilik tazminatı alan işçinin başka bir işyerinde çalışmasına engel durum yoktur.

Evlilik tazminatı hesaplama 2023 yılında kıdem tazminatı başlığı altında yer aldığı için, tazminat alan işçinin ertesi gün başka bir iş yerinde işbaşı yapmasında da engel bulunmamaktadır. Bu sebeple evlilik tazminatı alan tekrar başka bir yerde çalışabilir.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Sonrası İşe Başlama

Evlilik nedeniyle işten ayrılan bir işçi, evlilik tazminatı hesaplama sonucu elde edilen tutarı aldıktan sonra işe geri dönmek istediğinde işverenle anlaşarak işe başlayabilir. Ancak, işverenin işyerindeki mevcut durumuna göre işe alım yapılmayabilir veya işçinin başka bir pozisyonda çalışması istenebilir.

İşe geri dönen işçi, işe alım koşulları konusunda işverenle anlaşarak yeni bir sözleşme imzalayabilir. Yeni sözleşme, işçinin çalışacağı pozisyon, maaş ve diğer iş koşullarını belirler.

Özetle evlilik nedeniyle işten ayrılma sonrası kadın işçinin tekrar işe başlaması mümkündür.

Evlilik Tazminatı Alıp Aynı İşyerinde Çalışabilir miyim?

Türkiye’deki iş kanunlarına göre, bir işçi evlilik tazminatı hesaplama sonucu belirlenen tutarı aldıktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edebilir. Evlilik tazminatı, işçinin evlenmesi halinde işverenleri tarafından ödenen bir tazminattır. İşçinin evliliği nedeniyle işten ayrılması durumunda ödenir ve işçi, tazminatın ödenmesi ile mevcut kıdem tazminatının ödemesini alır.

Ancak, evlilik tazminatı alıp aynı işyerinde çalışmanın bir engeli bulunmamaktadır. İşçi, evlilik tazminatını aldıktan sonra, aynı işyerinde çalışmaya devam edebilir. Ancak, işçinin işverenle yaptığı sözleşme veya işyerinin yönetmelikleri farklı bir durum öngörüyorsa, bu duruma göre hareket etmesi gerekmektedir.

Boşanınca Kıdem Tazminatı Alınır mı?

Boşanınca kıdem tazminatı alınması, Türk iş kanunlarına göre mümkün değildir. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde belirli bir süre çalışması sonucunda, işveren tarafından ödenen bir tazminattır. İşçinin işten ayrılması, emeklilik ya da ölümü gibi nedenlerle kıdem tazminatı ödenir.

Boşanma durumu ise, iş kanunlarına göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren bir neden değildir. Boşanma, işçinin işyerinden ayrılması anlamına gelmez. Bu nedenle, boşanma durumunda kıdem tazminatı alınması mümkün değildir.

İşçinin Evlilik Tazminatı Talep Dilekçesi Örneği

Ben [adınızı ve soyadınızı], [işyerinizdeki pozisyonunuz] olarak çalışan bir işçiyim. Bu dilekçe ile [evlilik tarihinizi] tarihinde gerçekleştirdiğim evlilik nedeniyle, işten ayrılıyorum ve işvereniniz tarafından ödenmesi gereken evlilik tazminatımı talep etmek istiyorum.

Saygılarımla,

[Adınız ve imzanız]

Yukarıdaki metin, bir işçinin işverenden evlilik tazminatı talep etmek için yazabileceği bir örnek dilekçedir.

İşçinin Evlilik Tazminatı Davası Açması

Bir işçi, işveren tarafından ödenmesi gereken evlilik tazminatı hesaplama tutarını alamadığı durumlarda, Samsun iş mahkemesinde evlilik tazminatı davası açabilir. Türk iş kanunlarına göre, evlilik tazminatı, işçinin evlenmesi halinde işverenleri tarafından ödenen bir tazminattır. İşçinin evliliği nedeniyle işten ayrılması durumunda ödenir ve işveren, işçinin tazminat talebini reddederse, iş mahkemesinde dava açılabilir.

Evlilik tazminatı davası açmak için, işçinin öncelikle arabulucuya başvurması gerekir. Burada bir sonuç elde edilemez ise de iş mahkemesine dava açabilir. Dava süreci, iş mahkemesinin incelemesi sonucunda karara bağlanır. İş mahkemesi, işverenin evlilik tazminatını ödeme yükümlülüğüne hükmedebilir ve tazminatın ödenmesini kararlaştırabilir.

Samsun’da Evlilik Tazminatı Davası İşçi Avukatları

Samsun’da evlilik tazminatı davası açmak isteyen işçiler için birçok avukat bulunmaktadır. Bu avukatlar, iş kanunlarına hâkim ve işçilerin haklarını korumak için mücadele eden deneyimli avukatlardır.

Evlilik tazminatı davası, işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılması durumunda işveren tarafından ödenmesi gereken bir tazminattır. İşçiler, evlilik tazminatlarını alamadıkları durumlarda, iş mahkemelerinde dava açarak haklarını arayabilirler.

Samsun avukatları, işçilerin evlilik tazminatı davaları için gerekli tüm hukuki işlemleri yürütmekte ve işçilerin haklarını korumaktadırlar. Bu avukatlar, iş kanunlarına hakim olmakla birlikte, işçilerin haklarını savunmak için çaba göstermektedirler.

Samsun’da Evlilik Tazminatı İçin Arabuluculuk Başvurusu

Samsun’da evlilik tazminatı hesaplama sonucu elde edilen tutarın tahsilatı konusunda işverenle anlaşmazlık yaşayan işçiler, arabulucu başvurusu yaparak sorunu çözmeye çalışabilirler. Arabuluculuk, tarafların anlaşmasıyla bir üçüncü kişinin arabuluculuk yapması yoluyla sorunların çözüme kavuşturulmasıdır.

Arabulucu başvurusu yapmak için, işçi öncelikle Samsun’daki arabuluculuk merkezine başvurmalıdır. Arabuluculuk merkezi, tarafları bir araya getirerek sorunu çözmeye çalışacaktır. Arabuluculuk süreci, tarafların anlaşmasıyla sonuçlanabilir veya sonuçsuz kalabilir. Anlaşma sağlanması durumunda, taraflar arasında bir protokol imzalanır ve sorun çözülmüş olur.

Arabuluculuk, mahkeme sürecinden daha hızlı ve ekonomiktir. Ayrıca, arabuluculuk sürecinde tarafların anlaşması, işbirliği ve diyalog kurması önemlidir. Bu nedenle, işçilerin arabuluculuk sürecine olumlu yaklaşması ve işverenle diyalog kurarak sorunu çözmeye çalışması önemlidir.

Evlilik Tazminatı Hesaplama Hakkında Yargıtay Kararları

Evlilikten Sonra İşten Ayrılma Süresi

İşçinin evlilik sebebi ile iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için bu hakkın evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılması gerekir. Yukarıda izah edilen safahata göre, evlilik sebebiyle iş sözleşmesini fesih hakkını süresinde kullandığını ispat edemeyen davacının kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken, davacının ileri sürmediği bir sebep doğrultusunda kabulüne karar verilmesi hatalıdır. (06.10.2020)

İşe Girmeden Önce Evlenen Kadının Evlilik Tazminatı Alması

Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı evlilik tarihinden itibaren başlar. Kadın işçinin evlilik öncesinde de bu hakkını kullanması da olanaksızdır. Kadın işçinin iş sözleşmesinin bulunduğu sırada evlenmesi gerekir. Yoksa işe girdiği anda zaten evlenmiş durumda olan bir kadın işçinin evlilik nedeniyle evliliği izleyen bir yıl içinde haklı fesih imkanı olmaması gerekir. (19.10.2017)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.