Gelir Vergisi İadesi Davası

02.07.2020
1.346
Gelir Vergisi İadesi Davası

Tazminattan kesilen gelir vergisi iadesi davası 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa Geçici 89. Maddesinin eklenmesi ile birlikteson dönemde oldukça popüler bir dava konusu olmaya başladı. Büyük Mükellefler Vergi Dairesince yapılan duyuruya göre vergi iadesi zamanaşımı süresi içerisinde gerekli başvuruların yapılması halinde karşılıklı iş akdi sonlandırma sözleşmeleri, ikale sözleşmeleri ile ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi geçmiş dönemlerde işçiye yapılan ödemelerde vergi dairesi tarafından kesilen gelir vergisi tutarı; artık çalışana iade ediliyor.

Gelir vergisinin geri ödenmesi özellikle vergi oranının nispeten yüksek olduğu düşünüldüğünde oldukça avantajlı bir durum yaratıyor. Ancak eksik ya da hatalı bir başvuru yapılması büyük hak kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle alanında bilgili bir Samsun Vergi Hukuku Avukatı ile hareket edilmesi iade talep eden mükellefin de yararına olacaktır.

İkale Vergi İadesi Nedir?

İkale vergi iadesi ya da Gelir Vergisi İadesi; kanun koyucu tarafından 193 Sayılı Yasaya eklenen geçici 89. Madde ile kararlaştırılmış ve daha önce çalışandan; haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tahsil edildiği kabul edilen tutarın geri ödenmesidir. İkale vergi iadesine tabi olan ödemeler; iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi çeşitli adlar altında yapılan ve ek tazminat niteliğinde olan ödemelerdir.

Belirtilen ödeme kalemlerine ait gelir verileri işverence kuruma (Vergi Dairesi) ödenmiş olmalıdır. Aksi halde İkale Vergisinin iadesi edilmesi de söz konusu olmayacaktır. Hali hazırda Kıdem Tazminatı ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için bir gelir vergisi iadesi de söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle iadesi talep edilen verginin hangi kalemden kesildiği detaylı şekilde incelenmelidir.

Gelir Vergisi İadesi Zamanaşımı

Yayınlanan düzenlemede belirtildiği üzere Gelir Vergisi iade talepleri için bir zamanaşımı süresi açıkça belirlenmiştir. Bu süre Borçlar Kanununda belirtilen genel zamanaşımı süresinden farklı olarak 10 yıldır değildir. İkale vergi iadesi zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bir örnekle izah etmek gerekirse 01.02.2015 tarihinde kesintisi yapılan gelir vergisinin iadesi için başvurulması gereken en geç süre 01.02.2020 tarihi olacaktır. Bu tarihten sonra kuruma yapılacak olan başvurular zamanaşımı gerekçesi ile reddedilir.

Kurum tarafından gelir vergisi iadesinin zamanaşımına uğradığı beyan edilir ancak iade talep eden tarafından bu sürenin geçtiği düşünülmez ise açılacak bir Gelir Vergisi İadesi Davası ile somut uyuşmazlık yargı önüne taşınarak bir çözüme kavuşturulur.

Gelir Vergisi İadesi İçin Gerekli Olan Evraklar

Yasal süresi içerisinde kuruma yapılacak olan başvuruda bazı belgelerin bulunması gerekmektedir. Bu belgelerden en önemlisi şüphesiz ki Başvuru Dilekçesi olacaktır. Diğer belgeler aşağıda liste halinde sıralanmıştır. Eksik belge ile başvurulması halinde başvuru; kurum tarafından reddedilecektir. Önemle belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerde talep edilen verginin 27.03.2018 tarihinden önce kesintisi yapılan Gelir Vergisi (İkale Vergisi) ile ilgili olmasıdır. Bu tarihten sonraki ödemelere ilişkin yapılan kesintilerde iade süreci ve iade imkanı şimdilik açık değildir.

  • Başvuru dilekçesi. (Bir avukat yardımı ile hazırlanması faydalı olacaktır.)
  • Gelir Vergisi kesintisi yapılan ödemeye ilişkin sözleşme ya da belge.
  • İkale Vergi kesintisi yapıldığını gösterir evrak.
  • Vergisi iade edilecek tazminatın ödendiğine dair belge. (Dekont vs.)

Gelir Vergisi İadesi Talebinin Reddi Davası

Vergi iadesi başvurusunun Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından reddedilmesi halinde başvurucunun dava açma hakkı bulunmaktadır. Dava, Vergi Mahkemelerinde açılır. Son dönemde Danıştay’ın uyguladığı içtihatlarla davaları kabul edilebilirlik ile sonlandırması ile artık dava açabilmenin önünde bir çekince de kalmadı. Yani; Gelir Vergisi İadesi başvurusu reddedilen kimse bu ret işlemini yargı yoluna taşıyarak dava açabilecek, hak ettiği iadeyi alabilecektir.

Özellikle yardım sandıkları, maaştan kesilip işverenin tercih ettiği bir kuruluşta değerlendirilen tutarların sonucunda ödenen miktardan yapılan kesintiler dava yoluna taşınmaktadır. Bu noktada ret cevabının geldiği tarihten itibaren 30 günlük yasal süresi içerisinde dava açılması durumunda başvuru, vatandaş lehine olumlu sonuçlanacaktır. Dava aşamasının bir Avukat ile yürütülmesi olası hak kayıplarının da önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Gelir Vergisi İadesi Davası Mahkeme Kararları


Emeklilik Sistemlerinden Alınan Ödemede Gelir Vergisi İadesi

Davacıya anılan kurumca yapılan ödeme, bir takım kendine özgü usul ve esaslara tabi mevzuatlar çerçevesinde tesis edilen emeklilik sistemi çerçevesinde davacıya yapılan toplu ödemedir. Davacı, emekli olarak ayrılsaydı davacıya yapılan ödemenin alacak faizi olmayacağı açık olup, emekli olmadan ayrılması sebebiyle aldığı toplu ödemenin de ödemeyi alacak haline getirmeyeceği muhakkaktır. Bu durumda alacak faizi olarak değerlendirme olanağı bulunmayan bir tutarın vergilendirilmesi de hakkaniyete aykırıdır. (Ankara 3. Vergi Mahkmesi 2015/161 E. 2015/1738 K.)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.