Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası

01.02.2023
483
Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Nedir?

Güveni kötüye kullanma suçu, yargılaması Samsun Asliye Ceza Mahkemesi önünde avukat, savcı, sanık ve diğer üyelerin birlikteliğinde yapılır. Suçun yasada yer alan tanımı kişinin kendisine emanet edilen bir malı kendisinin ya da başkasının zararına olacak bir şekilde kullanmasıdır. Eğer suçun bir mesleğin yarattığı avantaj yardımıyla işlenmesi söz konusu olursa da suçun nitelikli hali meydana gelecektir.

Halk arasında bilinen tabiriyle ise “Güveni kötüye kullanma” terimi, bir kişinin verilen güveni haksız veya yanlış yollarda kullanması anlamına gelir. Örneğin, bir işletmenin müşteri verilerini haksız olarak kullanması, güveni kötüye kullanma olarak tanımlanabilir. Suçun yargılamasının ceza davası avukatı ile takip edilmesi tavsiye olunur.

Güveni Kötüye Kullanma Cezası Ne Kadar?

Güveni kötüye kullanma suçunun ceza miktarı ve türü Türk Ceza Kanununda ifade edilmiştir. Genel olarak, hukuki yaptırımlar para cezaları, hapis cezaları, cezai işlemler veya toplumsal cezalar gibi olabilir. Ayrıca, güveni kötüye kullanmanın yapıldığı alana göre farklı yasal cezalar da uygulanabilir. Örneğin, finansal kuruluşlar için yasal cezalar daha sıkı olabilir. Suçun basit görünüş biçiminin cezası altı aydan iki yıla kadardır.

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun cezası basit halinden daha fazladır. Yasada yapılan iş ya da verilen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun meydana gelmesi durumunda Samsun Asliye Ceza Mahkemesinin hükmedeceği cezanın bir yıldan yedi yıla kadar olacağı net ifade edilmiştir.

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanununun 155. maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilmiştir. Suçun tanımında yer alan ifadeye göre meslek, sanat, ticaret ya da hizmet ilişkisinden kaynaklanan bir sebeple suçun işlenmesi durumunda hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu oluşur. Hizmet ilişkisi memurluk, muhasebecilik, sigortalı çalışan, danışman gibi mesleklerden kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda savcı ya da yargılamayı yapan hakim ilk olarak dosya kapsamında suçun oluştuğuna ilişkin bir delil olup olmadığını kontrol eder. Eğer hizmet veren kişi tarafından suçun işlendiğine kanaat getirilmesi durumunda sanığın bir yıldan yedi yıla kadar cezalandırılması söz konusu olacaktır. Suçun cezasının taban zeminden ayrılması için farklı ihtimaller vardır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunda Beraat Kararı

Güveni kötüye kullanma suçu “Beraat kararı” Samsun Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan ceza yargılaması sonucunda sanığın suçlu bulunmaması anlamına gelir. Bu durum, sanığa isnat edilen suçun işlendiğine dair yeterli bilgi ve belgelerin, yeterli kanıt bulunmadığı veya suçun işlenmemiş olduğunun kabul edilmesi sonucu gerçekleşebilir. Güveni kötüye kullanma suçundaki bir beraat kararı, suçluya yönelik suçlamaların yapılmış olduğuna dair yeterli kanıt bulunmamış olması veya suçun işlenmediğinin ispatlanması durumunda verilebilir. Ancak, bu durum yasal süreçte yapılan yargılama ve Güveni Kötüye Kullanma suçu avukatı tarafından yapılacak savunma sonucunda mahkeme hakimi tarafından belirlenecektir. Bu nedenle kişinin kendisini bir avukat yardımı ile savunması ile sanığın yararına olacaktır.

Güveni Kötüye Kullanma Ceza Davalarında Avukat

Güveni kötüye kullanma hakkında Samsun Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada avukat yardımı almak sanık ya da mağdur lehine olacaktır. Eğer bir Güveni Kötüye Kullanma Ceza Davasında bir avukat arıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: Yerel baro veya avukatlar birliği websitesi kullanarak avukat aramaya başlayın. Potansiyel avukatların referanslarını ve müvekkil yorumlarını inceleyin. Potansiyel avukatlarla müşteri hizmetleri veya danışma görüşmesi yapın. En uygun avukatı seçin ve görüşmelerine başlayın. Avukatınızla stratejilerini ve yol haritalarını konuşun. Bu sayede hem yargılama esnasındaki potansiyel stresinizi azaltacak hem de davanın seyrinin sizin lehinize dönmesini sağlayacaksınız. Daha detaylı bilgi almak için avukatınız ile görüşebilirsiniz.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Hakkında Yargıtay Kararları


Sigortalı İşçinin Güveni Kötüye Kullanma Suçunu İşlemesi

Tüm bu hususlar karşısında, ortağı ve çalışanı olduğu şirketin vergi ve sigorta borçlarını yatırması için sanığa çeşitli tarihlerde farklı miktarlarda paranın teslim edildiği kanıtlanamadığından, bu husustaki mevcut kuşkunun sanık lehine değerlendirilmesi ve taraflar arasında var olduğu ileri sürülen alacak borç ilişkisinin hukuki mahiyette bulunduğundan bahisle beraatine karar verilmesi isabetli görülmüştür. (Yargıtay)

Kiralanan Aracın Teslim Edilmemesi

Katılana ait rent a car şirketinden bir günlüğüne araç kiralayan sanığın, kira süresi sonunda aracı teslim etmediği, aracın hasarlı olarak Bodrum ilçesinde bulunduğu olayda; suça konu aracın sanığa ifa ettiği meslek ya da hizmet dolayısıyla tevdi edilmemiş olması nedeniyle eyleminin, 5237 sayılı TCK’da düzenlenen güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde TCK’nın 155/2. maddesi gereğince hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay)


Samsun Avukat Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.