HAGB Kararına Uyulmaması Nedeniyle Açılış *2023

23.03.2023
713
HAGB Kararına Uyulmaması Nedeniyle Açılış *2023

HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış, aleyhinde Samsun Asliye Ceza Mahkemelerince kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına riayet etmeye kişi ya da avukat tarafın karşılaştığı bir durumdur. HAGB, bir suçlu hakkında verilen hükümle birlikte, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da verildiği anlamına gelir.

Ancak, bu karara uyulmaması durumunda, suçlunun daha sert bir ceza alabileceği gibi, mahkeme kararlarının saygınlığı ve hukukun üstünlüğüne zarar verilebilir. Bu makalede, HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılışın ne olduğunu, nedenlerini, sonuçlarını ve bu durumla başa çıkmak için neler yapılması gerektiğini ele alacağız.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), Ceza Muhakemesi Usul Kanununun 231/5 maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre HAGB, mahkeme tarafından kurulan hükmün sanık hakkında bir sonuç doğurmaması olarak tanımlanmaktadır. Detaylı bilgiye bu makale üzerinden erişebilirsiniz.

Ceza Mahkemesi kararının hüküm doğurmamasına, HAGB denir.

Diğer bir ifadeyle mahkeme tarafından suçlu hakkında verilen hükümle birlikte, cezanın infazının geri bırakılması kararıdır. Bu karar, suçlunun belirli bir süre boyunca belirli koşullara uyduğu takdirde, cezasının tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelir. Suçlu, bu süre zarfında belirli şartları yerine getirirse, cezasız kalabilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık için bir ikinci şans olarak kabul edilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Şartları 2023

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Usul Kanununun 231. maddesinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmesi için aranan şartlar sıralanmıştır. Eğer sanığın yargılanmakta olduğu davada bu koşullar mevcut ise Samsun Asliye Ceza Mahkemesi tarafından HAGB kararı verilmesi mümkündür.

  1. Yargılama sonucunda hükmedilecek cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması,
  2. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması,
  3. Sanığın mahkemedeki tutum ve davranışlarının suç işlemeyeceğine kanaat oluşturması,
  4. Sanığın, kendi oluşturduğu zararı gidermiş olması.

HAGB Kararına Uyulmaması Nedeniyle Açılış Ne Anlama Gelir?

HAGB kararına uyulmaması, sanığın mahkeme tarafından kararlaştırılan koşulların yerine getirmediği ya da belirtilen süre içinde yeni bir suç işlediği anlamına gelir. Bu durumda, mahkeme, suçlunun cezasını infaz etme kararı alır.

Cezanın infaz edilmesi ise HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış işleminin mahkeme tarafından icra edilmesi ile meydana gelir. Mahkeme kararı genellikle bir duruşma ile açıklar.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Uyulmamasının Sonuçları

HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış sanık hakkında kurulan ceza hükmünün ceza mahkemesi tarafından açıklanmasına neden olur. Ayrıca, mahkeme kararlarının açıklanması bir duruşma marifeti ile gerçekleşir. Bu, sanığın diğer insanlara kötü bir örnek olması ve toplumda hukukun üstünlüğüne inancın azalmasına neden olabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına uyulmaması nedeniyle açılış yapılması, aynı zamanda, sanığın gelecekteki iş, seyahat ve diğer fırsatlardan mahrum kalmasına da neden olabilir. Zira karar artık şahsın sabıka kaydına işleyecektir.

2023 Yılında HAGB Kararına Uyulmaması Nedeniyle Açılış Durumunda Ne Yapılabilir?

Hagb kararına uyulmaması nedeniyle açılış durumunda, sanık ve avukat, mahkemeyle iletişim kurarak durumu açıklayabilir ve itirazda bulunabilir. Ayrıca, sanık duruşmada mahkeme hakimine neden kurallara uymadığını izah edebilecektir.

HAGB Kararına Uyulmaması Nedeniyle Ceza Kararına İtiraz

HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış halinde mahkeme, sanığın cezasını infaz etme kararı alır. Bu durumda, sanık, ceza kararına itiraz edebilir. İtiraz dilekçesi, itiraz sebepleri, deliller ve talepleri içermelidir. Suçlunun, itiraz dilekçesini hazırlamadan önce, Samsun Ceza Avukatı ile görüşerek yardım alması önerilir.

Hazırlanan dilekçe Samsun Adliyesi ön bürosundan ceza kararını veren mahkemeye verilir.

İtiraz Sebepleri

HAGB kararına uyulmaması durumunda ceza kararına itiraz edebileceğiniz durumlar şunlardır:

  • HAGB uyulmaması nedeniyle açılış, ceza kararı belirtilen beş yıllık süre dolduktan sonra verilmiş olabilir,
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına uyulmaması nedeniyle açılış, ceza kararı verilirken doğru delillerin sunulmaması veya hatalı delillerin sunulması sonucu verilmiş olabilir,
  • Samsun Asliye Ceza Mahkemesi tarafından şüpheden sanık yararlanır ilkesi dikkate alınmamış

HAGB Kararına Uyulması Nedeniyle Beraat Kararına İtiraz

Sanığın tüm kurallara riayet etmesi ve HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış işlemine sebebiyet vermemesi halinde açıklanması geri bırakılmasına karar verilen hüküm ortadan kaldırılır. Hakim, davanın düşürülmesine karar verir.

Davanın düşürülmesi kararına karşı ilgilerin Samsun Bölge Adliyesine istinaf kanun yolu yapması mümkündür.

Aynı Kişiye 2 Kez HAGB Verilir mi?

HAGB kararı verilmesinin ardından sanığın beş yıl süreyle herhangi bir suça karışmaması gerekir. Ancak sanık bu koşulları ve süreleri yerine getirmez ise HAGB uyulmaması nedeniyle açılış gerçekleşir. Bu sebeple sanığın bir sabıka kaydı oluşur. Sabıka kaydı olan kişi yeni bir suç işlerse, ikinci bir HAGB kararı alması mümkün değildir.

HAGB kararı, suçlunun önceden temiz bir sicile sahip olması ve belirli koşulları ve süreleri yerine getirebilmesi halinde verilir. Ancak, suçlu, belirtilen koşulları ve süreleri yerine getirmeden yeni bir suç işlerse, bu durum, suçlunun HAGB koşullarını yerine getiremediği anlamına gelir. Bu nedenle, suçlu, yeni bir suç işlediği takdirde, 2 kez HAGB verilmez.

HAGB Bozuldu Ne Yapmalıyım?

HAGB kararının bozulması, genellikle suçlunun belirtilen koşulları yerine getirmediği veya yeni bir suç işlediği durumlarda gerçekleşir. HAGB kararının bozulması halinde, suçlu, cezanın infaz edilmesiyle karşı karşıya kalabilir. HAGB kararının bozulması durumunda, suçlunun avukatı, hukuki süreci takip etmek ve suçlunun haklarını savunmak için çalışır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının bozulması ve HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış durumunda, sanığın avukatı, durumu inceler ve mümkün olan en iyi savunmayı hazırlar. Sanık ve avukatı, hukuki süreçle ilgili tüm bilgileri toplar ve mahkeme ile iletişim kurarak itirazda bulunabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına uyulmaması, sanığın geleceği için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle sanık, bu karara uyulması gerektiğini ve belirtilen koşulları ve süreleri yerine getirmesi gerektiğini bilmelidir. Ayrıca, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli ve mahkeme kararlarına uyulmalıdır.

HAGB Kararına Uyulmaması Nedeniyle Açılış Sanık Duruşması

HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış halinde mahkeme, sanığın cezasını açıklama kararı alır. Bu durumda, sanık, HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış duruşmasına gitmelidir. Açılış duruşmasında, sanığın cezanın açıklanmasına karşı savunmalarını ileri sürebilir. Sanık duruşmada cezanın infazının ertelenmesi veya hafifletilmesi için nedenler sunabilir.

HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış durumunda, sanık avukatıyla birlikte durumu değerlendirmeli ve mahkemeye başvurarak, cezanın düşürülmesine ya da seçenek yaptırımlara çevrilerek hafifletilmesi için nedenler sunmalıdır.

HAGB Sonrası Suç İşleme Hali

HAGB kararı alan bir sanık, belirli koşulları ve süreleri yerine getirmek zorundadır. Bu koşullar, CMK’da ve bu makalenin başlangıç bölümünde yer almaktadır. Sanık, belirtilen koşulları ve süreleri yerine getirmeden yeni bir suç işlerse, HAGB kararı bozulur ve ceza kararı infaz edilir. Bu durum, suçlu için ciddi sonuçlar doğurabilir. Yeni bir suç işleyen suçlu, hapishaneye girebilir veya cezasının infaz edilmesi için başka bir yaptırıma maruz kalabilir.

HAGB Kararına Uyulmaması Nedeniyle Açılış Cezası

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı, sanığın belirli koşulları ve süreleri yerine getirmesi halinde, cezasının infazının geri bırakılması anlamına gelir. Ancak, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı koşullarına uyulmaması halinde, sanık cezasının infazı için HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış duruşmasında ceza alabilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.