Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

11.05.2021
3.622
Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası Samsun Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacak bir dava türüdür. Buna göre karşı tarafın kusurlu ve suç teşkil eden hakaret eylemi neticesinde kendisine hakaret, küfür edilen kimse açtığı dava ile o kimseden bir tazminat alabilir. Bu tazminatın hangi şartlar altında istenebileceği ve miktarının ne kadar olacağı da yine yasal düzenlemeler ile belirlenmiştir. Yargıtay kararları ve kanun maddeleri ile yapılan düzenlemeler sonucunda hakaret suçunu işleyen kimsenin suçun mağduruna manevi tazminat ödemesi yapması gerekir. Elbette bu davanın gidişatı ceza davası ile yakından ilgilidir. Bu sebeple aleyhinde bu tür bir dava açılan kimse alanında bilgili Samsun Tazminat Davası Avukatı ile görüşmelidir.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı 2021 – 2022

Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde bir kimseye karşı hakaret suçunu işlediği kesinleşen kişi bu tazminatı ödemekle yükümlü olabilir. Ayrıca herhangi bir ceza davasına gerek olmaksızın doğrudan Samsun Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacak dava ile hakaret olgusunun varlığı ispatlanarak da manevi tazminat talep edilmesi mümkün olacaktır. Elbette davalı da böyle bir olgunun var olmadığını öne sürerek bu tazminatı ödemekten kendisini bertaraf edebilir.

Bu tür bir davayı açan ya da kendisine bu tür bir dava açılan kimsenin en çok merak ettiği durum ise Samsun’da hakaret nedeniyle manevi tazimat miktarı güncel tutarıdır. Şu an mahkemelerin uygulamasında 10.000 TL’ye kadar tazminata hükmedildiği tarafımızca görülmektedir.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Zamanaşımı

Hukukumuzda tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi tazminat davalarında da dava açılabilmesi, harç ve masrafların yatırılması, hak ve taleplerin ileri sürülebilmesi gibi durumlar yasada yer alan ya da mahkeme hakiminin takdir edeceği zamanaşımı sürelerine tabi tutulmuştur. İşte hakaret nedeniyle açılacak tazminat davaları da zamanaşımı sürelerine tabidir. Bu süre de hakaret suçları için öngörülen ceza yargılaması ile aynıdır. Kanunumuzda hakaret suçu için ceza davası ve manevi tazminat davası için yer alan zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu sürenin akabinde açılan davalara karşı taraflar zamanaşımı süresinin geçtiği iddiasında bulunabileceği gibi Samsun Asliye Hukuk Mahkemesi hakimleri de bu durumu resen dikkate alarak yargılamayı karara bağlayabilecektir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.