Hassas Terazi Bulunan Uyuşturucu Suçlarında Beraat

03.02.2023
829
Hassas Terazi Bulunan Uyuşturucu Suçlarında Beraat

1. Hassas Terazi Bulunan Uyuşturucu Suçlarında Beraat

Hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu madde ticareti suçlarında Samsun Ağır Ceza Mahkemesi’nde avukatın iyi savunma yapılması halinde sanık beraat kararı alabilir. Sanılanın aksine uyuşturucu ticareti suçlarında hassas terazi bulunması bu tür suçlar için kesin bir cezalandırma sebebi değildir. Samsun Ağır Ceza Mahkemesi hakimi tarafından dava esnasında her somut olay kendi özelinde değerlendirilir. Bu sebeple de yargılama sona ermeden sanığın hassas terazi bulundukmaktan ceza alacağı da kesin değildir. Bu sebeple Samsun’da uyuşturucu madde ticareti suçları için yargılama yapılırken sanık ve avukatı dosya kapsamındaki tüm detaylara hakim biçimde iyi bir savunma hazırlamalıdır. Bu durumun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için de tüm aşamaların avukat ile birlikte yürütülmesi gerekir.

2. Uyuşturucu Suçlarında Hassas Terazi Ele Geçirilmesi

Uyuşturucu ticareti suçunda hassas terazi ele geçirilmesi halinde hassas terazi için uyuşturucu madde ticaretinde maddenin tartılması için kullanıldığı ve suçun işlenmesinde bir araç olduğu düşünülür. Ancak hem Samsun Bölge Adliye Mahkemesi hem de Yargıtay, terazinin ele geçirilmesini tek başına ve cezalandırma için kesin bir delil olarak kabul etmemektedir. Örneğin dosya kapsamında sanığın uyuşturucu sattığına dair somut bilgiye dayanan fiziki ve teknik takibe ilişkin bilgi ve belge bulunmaması halinde uyuşturucu suçlarında hassas terazi ele geçirilse dahi sanık hakkında beraat kararı verilebilir. Ayrıca ele geçirilen hassas terazinin nerede bulunduğu, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olup olmadığı önem arz etmektedir.

3. Uyuşturucu Madde Ticaretinde Hassas Terazi Cezası Ne Kadar?

Uyuşturucu madde ticaretinde hassas terazi cezası doğrudan kanunda yer almamaktadır. Ancak çoğu zaman hassas terazinin madde ticaretinde bir araç olarak kullanıldığı kabul edilir. Elbette yasalara göre uyuşturucu madde ticareti suç sayılır ve cezalandırılır. Ancak Samsun Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda sanık avukatı tarafından hazırlanan savunmada sanık aleyhinde ceza verilmesi için gerekli ve yeterli somut delil bulunmamasına değinilmesi halinde sanığın beraat etmesine karar verilir.

Beraat, suçun yargılanması sırasında bir kişinin suçlu bulunmaması anlamına gelir. Beraat, yargılamalarda bir kişinin yasalar dışında hareket etmediğine veya yeterli kanıt bulunamadığına dair bir kanıyla elde edilir. Bu karar tıpkı cezalandırma kararı gibi Samsun Bölge Adliyesi kanun yoluna ve Yargıtay kanun yoluna tabidir. Kanun yolu denetimlerinden sonra verilecek karar ise kesin nitelikte olmaktadır.

4. Hassas Terazi (Uyuşturucu Madde Ticareti) Avukat Savunması

Uyuşturucu madde ticareti suçlarına ilişkin görülen ceza davası yargılamasında dosya kapsamında hassas terazi delili bulunması sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Böyle bir durumda sanık savunmasını üstlenen avukat tarafından hassas terazinin uyuşturucu madde ticaretinde kullanılmadığına ilişkin savunma hazırlanmalıdır. Kenevir ekimi, esrar satışı ya da sentetik uyuşturucu madde ticaretinde sıklıkla kullanılan hassas terazinin cezalandırma için tek başına yeterli bir delil olmadığı emsal Yargıtay kararlarında kabul edilmektedir.

Hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu madde ticareti ceza dosyalarında avukat savunmasının temeli sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığının ispatlanamadığı üzerine olması gerekir. Bu sayede sanığın yargılama sonucunda beraat etmesi sağlanacaktır. Ancak mahkeme huzurunda bu hususun ispatlanması için savunmanın güçlü delilleri ile desteklenmesi savunmanın iyi olarak nitelendirilmesi için zorunluluk arz etmektedir.

Hassas Terazi Uyuşturucu Madde Suçları Hakkında Yargıtay Kararları


Esrar Satışında Hassas Terazi Bulunması

Sanığın uyuşturucu madde sattığına ilişkin elde edilen bilgi üzerine Samsun ilinde ikametinde yapılan aramada salonda bulunan camlı vitrinin arka tarafına saklanmış şekilde suç konusu esrarın ele geçirilmiştir.  Esrarların iki ayrı plastik bidon içinde ve bu bidonlardan birisinde bulunan (4) farklı poşette bulunması, sarı kapaklı bidon içerisinde ele geçen poşetlerdeki esrarlardan ikisinin daralı ağırlıklarının birbirlerine eşit olması ile sanığın ikametinde bulunan hassas terazi üzerinde de esrar kalıntıları tespit edildiğinin anlaşılmıştır. Sanığın ikametinde ele geçen esrarları, farklı bidonlarda saklayıp yine ikametinde ele geçen hassas terazide tartımını yapmak suretiyle farklı poşetlere koyarak satmak amacıyla bulundurduğunun kabulü gerekmektedir.

Hassas Terazinin Üzerinde Uyuşturucu Madde Kalıntısı Olması

Olay tutanağının içeriğine, dosyadaki diğer belge ve bilgilere göre; sanığın uyuşturucu madde sattığına ilişkin ihbar üzerine evinde yapılan aramada; suç konusu toplam net 386,7 gram esrar ile birlikte bir adet hassas terazi ele geçirildiği anlaşıldığından; ele geçirilen hassas terazi üzerinde uyuşturucu madde bulaşığı olup olmadığı konusunda rapor alınmış ise aslı veya onaylı örneğinin getirtilmesi, inceleme yapılmadığının anlaşılması halinde uzman bir kurum ya da kuruluştan rapor alınarak delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması yerine eksik araştırma ile karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 22.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Samsun Avukat Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları (1)