Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

02.06.2020
1.350
Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası Türk Medeni Kanunu 163. Maddesinde düzenlenen ve diğer eş tarafından işlenen; söz konusu suç işleme ya da küçük düşürme fiilleri neticesinde mağdur olan eşe tanınan bir haktır. Genel boşanma sebeplerine kıyasla yargılamayı yapan hakim nazarında daha etkili bir ayrılık sebebi olarak kabul edilen küçük düşürücü suç işleme nedeniyle boşanma davası yetki kuralları çerçevesinde Aile Mahkemelerinde açılabilir. Boşanma Davası sürecinin en iyi şekilde idare edilebilmesi için bir Boşanma Davası Avukatı ile anlaşılması faydalı olacaktır.

Haysiyetsiz Hayat Sürme nedir?

Haysiyetsiz hayat sürmek nedir konusunda kanunda doğrudan bir açıklamaya yer verilmemiş olup sadece terim olarak bahsedilmiştir. Bu nedenle uygulamada pek çok sıkıntı yaşanmaktadır. Yüksek Mahkeme Yargıtay bu sıkıntı ve sorunların önüne geçilebilmesi amacı ile haysiyetsiz hayat sürme nedir sorusunun cevabını kendi içtihatlarında vermeye çalışmıştır. Kararlarda yer alan tanımlar incelenecek olduğunda başkalarıyla ilişkiyi bir yaşam tarzı olarak benimseyen kimse” haysiyetsiz hayat sürüyor demektir.

Yani; Facebook üzerinden karşı cins ile mesajlaşan kimsenin ya da yine Instagram üzerinden sürekli bir bayanla mesajlaşan erkeğin, zina fiilini işlemediği ancak haysiyetsiz yaşam sürdüğü diğer kriterlerin varlığı halinde söylenebilecektir. Haysiyetsiz yaşam sürme de bir boşanma sebebi olduğu için tıpkı zina gibi mağdur olan eşin doğrudan bu nedene dayanarak dava açabilmesi mümkündür.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davasında Nafaka

Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davasında nafaka bazı durumlarda yalnızca çocuk için ödenecektir. Eşe yardım nafakası ödenip ödenmeyeceğinin tespiti için öncelikle hangi eşin yardıma muhtaç ve diğerinden nafaka talep ettiği dikkate alınmalıdır. Haysiyetsiz yaşam süren eşe yardım nafakası ödenmeyeceği aşikardır. Ancak haysiyetsiz yaşayan eşin mağdur ettiği diğer eşe hem nafaka hem de tazminat ödeyebileceği yerleşik Yargıtay uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Çocuk için ödenen iştirak nafakası ise haysiyetsiz yaşam sürme fiilinden etkilenmeyecektir.

Yine lehine nafakaya hükmedilen eşin daha sonra haysiyetsiz bir yaşam sürdüğü mahkeme önünde ispat edilebilir ise bu kez nafakanın kaldırılması ve diğer eşin artık nafaka ödememesi söz konusu olabilir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Manevi Tazminat

Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davasında manevi tazminat ödenmesi de talep halinde mümkün olacaktır. Kanunda konu hakkında özel bir düzenleme bulunmasa da TMK 174. Maddede mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın kusurlu olan taraftan boşanma tazminatı talep edebileceği ifadesi yer almaktadır.

Yine eşinin haysiyetsiz yaşam sürülmesinden kaynaklı olarak manevi değerleri zarara uğrayan kimse bu zararı sonucunda çektiği acı ve ıstırabın son bulması için hakimden kendi lehine bir ödemeye karar verilmesini talep etme hakkına sahiptir. Miktarı yargılamayı yapan Aile Mahkemesi hakimi tarafından tayin edilen bu tazminatın ödenmemesi halinde icra dairesi kanalı ile tahsili de mümkündür.  

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davasında Velayet

Boşanma davası sona erdikten sonra müşterek çocukların velayetinin kimde kalacağını tayin eden hakim, her iki çifti ve çocukları dinleyerek karar verecektir. Bu kararda etkili olan ölçüt ise çocuğun menfaatidir. Ancak bazı davalarda hakim konu hakkında doğrudan karar verebilir. Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası da velayetin doğrudan masum olan eşe verilebileceği boşanma davalarındandır.

Çocuğun velayeti kendisine verilmeyen kimse de çocuğun giderlerin sorumlu olacaktır. Bu giderler eğitim, beslenme, barınma gibi durumlardan kaynaklanabilir. Hakim tarafından belirlenen iştirak nafakasının ödenmemesi halinde nafaka icra takibi yapılarak bedelin diğer eşten tahsil edilebilmesi mümkün olacaktır. Haysiyetsiz hayat süren eşe velayet verildiği de nadiren de olsa uygulamada görülmektedir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Yargıtay Kararları


Eşin Başka Erkeklerle Telefonla Görüşmesi Haysiyetsiz Hayat Sürme

Haysiyetsiz hayattan söz edilebilmesi ve bu sebeple boşanma kararı verilebilmesi için, başkalarıyla ilişkinin bir yaşam tarzı olarak benimsenmiş olması ve bu şekilde yaşamanın az veya çok devamlılık göstermesi gerekir. Davalı-davacının başka erkeklerle cep telefonu ve sanal ortamda çok sayıda görüşmeler yaptığı, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Davalı-davacının gerçekleşen bu davranışları ve toplanan deliller haysiyetsiz hayat sürdüğünü kabule yeterli görülmemiştir. Davada Türk Medeni Kanununun 163. maddesi koşulları oluşmamış ise de, davalı-davacının bu davranışlarının Türk Medeni Kanununun 185. maddesinde yer alan evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama ve eşine sadık kalmak yükümlülüğünü ihlal ettiği ve evlilik birliğini ve ortak hayatı sürdürmesi diğer eşten beklenmeyecek derecede temelinden sarstığı da açık ve tartışmasızdır. O halde Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi koşulları davacı-davalı koca lehine oluşmuştur. Kocanın şiddetli geçimsizlik hukuki sebebiyle açılan boşanma davasının kabulü gerekirken bu hususta olumlu olumsuz hüküm kurulmaması usul ve yasaya aykırıdır. (2. HD 2014/3225 E. 2014/15341 K.)

Haysiyetsiz Yaşam Sürme Manevi Tazminat Davası

Türk Medeni Kanununun 163 üncü maddesinde düzenlenen haysiyetsiz hayat sürme özel boşanma sebeplerindendir. Dava, münhasıran bu sebebe dayandığına ve sebep gerçekleştiğine göre davacının kusuru değerlendirmede dikkate alınmaz. O halde boşanmaya sebep olan olaylarda haysiyetsiz hayat süren davalı kadının tamamen kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece bu husus nazara alınmadan davacı kocaya kusur izafe edilmesi ve bunun sonucu olarak davalı yararına Türk Medeni Kanununun 174/1 inci maddesi uyarınca maddi tazminat takdiri doğru olmamıştır. (2. HD 2010/15135 E. 2011/17357 K.)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.