İcra ve İflas Hukuku

Anasayfa » İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku


İcra ve İflas Hukuku genel olarak alacaklının alacak hakkına kavuşabilmesi için devlete ait organların kullanılmasını düzenleyen kurallar bütünüdür. Uygulamada sıklıkla “icra takipleri” şeklinde görülür. Zira İflas hali daha özel bir durumdur. Kişilerden ziyade kurumlara özgüdür denilebilir. Özellikle son dönemde Konkordato düzenlemelerinin yapılması ile de görülme sıklığı daha da azalmıştır. Bir kambiyo senedine, mahkeme kararına dayanan ya da herhangi bir evraka dayanmayıp var olan alacakların tahsili için İcra Hukuku yoluna başvurabilirsiniz. Hem karmaşık bir yapıya sahip olması hem de uzmanlık gerektiren bir alan olması nedeni ile bir Samsun İcra Avukatı ile anlaşılarak sürecin onun takibinde yürütülmesi daha sağlıklı olacaktır. Bu sayede bilgisizlik ya da eksik işlemden kaynaklanan hak kayıplarının da önüne geçilebilir.