İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı, Samsun’da çalışan işçilerin işi davası avukatı yardımı ile Samsun İş Mahkemelerine verecekleri dilekçe sayesinde talep ettikleri bir mali haktır. İş dünyasının hareketli ve öngörülemez olması kanun koyucuya İş Kanunu ile tüm durumları düzenleme zorunluluğu getirmiştir. İşbu sebeple hemen hemen tüm olaylar ve neticeleri kanunla düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden biri de iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından meydana gelen alacak haklarından olan İhbar Tazminatıdır. İhbar Tazminatını hem işçi hem de işveren talep edebilir. Bu tazminatın nasıl hesaplanacağı, tazminata esas kıdem yılı, İhbar Tazminatının vergiye tabi olup olmadığı gibi pek çok merak edilen sorunun cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz. Eğer iş akdiniz haksız olarak bildirim sürelerine uyulmadan feshedilmiş ise sitemizde yer alan iletişim formlarını kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

İhbar Tazminatı Nedir? Kimler Alır?

İhbar tazminatı nedir sorusu ekseriyetle iş akdi işvereni tarafından sona erdirilen çalışanlar tarafından merak edilmektedir. İş hayatının profesyonelliğinin gereği olarak işveren işçinin iş sözleşmesini sona erdirmeden önce ona haber vermelidir. İşveren tarafından bu sürelere riayet edilmemesi durumunda İhbar Tazminatı ödenmesi söz konusu olur. Bu durum İş Kanununun 17. Maddesinde de düzenlenmiştir. Kanunda yer alan süreler işçinin kıdem yılına göre değişiklik gösterecektir. Aşağıda yer verecek olduğumuz tablo ile işçinin çalışma süresi ile İhbar Tazminatı arasındaki dengeyi görebilirsiniz. Yine işveren de kanunda belirtilen sürelere uymaması sonucunda işçiden İhbar Tazminatını talep edebilir. Kıdem Tazminatı alacağının aksine bu alacak türünde kanun iki tarafa da talep hakkı vermiştir. İşverene tanınan bu hakla işçinin keyfine göre iş sözleşmesini sona erdirmesinin de önüne geçilmek istenmiştir. Kanunda yer alan süreler “en az” olmakla birlikte tarafların aralarında yapacak oldukları sözleşmeler ile işbu süreleri arttırma imkanları mevcuttur.

İhbar Tazminatı Alma Şartları

İhbar tazminatı şartları, tazminatın hangi durumlarda kimler tarafından talep edilebileceği ve alınacağı 4857 sayılı İş Kanununda açıkça ifade edilmiştir. Kanun koyucu Samsun’da ihbar tazminatı alarak işten çıkan işçilerin mahkemelerce bu taleplerinin haklı bulunabilmesi için aşağıdaki şartlara sahip olmalarını istemektedir. Bu şartların çalışanlar tarafından sağlanamaması, durumların lehine olmaması halinde ise açacakları davanın reddedilmesi söz konusu olacaktır. İhbar tazminatı şartları aşağıdaki gibidir:

  • İş kanunu uyarınca bir işçi ve iş veren ilişkisi bulunmalıdır. Hem işçinin hem de işverenin kim olduğuna dair tanımlar İş Kanununda yer almaktadır.
  • Bir tarafın bildirim sürelerine riayet etmeden iş sözleşmesini sona erdirmesi gerekir. İş sözleşmesini sona erdiren taraf diğer tarafa ihbar tazminatı ödeyecektir. Buna göre istifa eden işçinin İhbar Tazminatı alması mümkün olmamakla birlikte işverene ihbar tazminatı ödemesi gerekecektir.

İhbar Tazminatında Gelir Vergisi ve Damga Vergisi

İhbar Tazminatında vergi konusu da önem arz etmektedir. Zira İş Davalarında zorunlu olan Arabuluculuk görüşmelerinden önce taraflar alacak kalemlerini doğru hesaplamalı ki taleplerini ona göre şekillendirebilsinler. Ancak çoğu zaman İhbar Tazminatından kesilecek olan vergi kalemleri dikkate alınmadan hesaplamalar yapılır. Bu durumun sonucu olarak da tazminat talep eden işçinin ya da işverenin bir hak kaybına uğraması söz konusu olacaktır.

İhbar Tazminatında damga vergisi sabit olup %0.66 oranında tahsil edilir. Bu hesaplama İhbar Tazminatının ana miktarı üzerinden yapılacaktır.

İhbar Tazminatında gelir vergisi ise işçinin hangi vergi dilimine girdiğine göre değişkenlik gösterecektir. 2019 Yılı Gelir Vergisi tarifelerine bakmak için buraya tıklayın.

2022 Yılı İhbar Tazminatı Ne Kadar?

2022 yılı ihbar tazminatı hesaplaması aşağıdaki tabloya göre yapılmaktadır. İhbar tazminatı nasıl hesaplanır sorusunu cevaplamak için öncelikle işçinin o iş yerinde kaç yıl çalışmış olduğu tespit edilmelidir. 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca;

İhbar Tazminatı Esas Çalışma Süresi İş Akdinin Feshinin Bildirilmesi Gereken Süre
6 aydan daha az süreli çalışmalar 2 hafta
6 aydan fazla 18 aydan az süreli çalışmalar 4 hafta
18 aydan fazla 36 aydan az süreli çalışmalar 6 hafta
36 aydan fazla süreli çalışmalar 8 hafta

Çalışma süresi hesaplandıktan sonra işçinin günlük brüt ücreti hesaplanmalıdır. 2022 yılı Asgari Ücret tarifesi uyarına brüt ücret 5.500 TL’dir. Unutulmamalıdır ki aşağıda yapacak olduğumuz İhbar Tazminatı hesaplaması asgari ücret ile maaş alan bir işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin sona ermesi halinde geçerli olacaktır.

İhbar Tazminatı Hakkında Yargıtay Kararları


İhbar Süresi ve Tazminatı

Davacı avukatı dava dilekçesinde, işçinin işverene ait Samsun’daki otelinde 26.05.2009-28.01.2010 tarihleri arasında çalıştığını, haklı bir neden olmadan işten çıkartıldığı için açılan işe iade davasının kabulüne karar verildiğini, kararın kesinleştiğini, işe iade başvurusu üzerine davalı şirketin bir kısım ödeme yaptığını, ancak davalı şirketin işe başlatmayı kabul ettiğine dair beyanının samimi olmadığını ve bu surette iş akdinin feshedildiğini ileri sürerek, ihbar tazminatı, işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücreti, iş arama izin ücreti, bakiye ücret, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.