İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası 2023

26.04.2023
601
İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası 2023

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası 2023 yılında gayrimenkul fiyatlarının artması sebebiyle Samsun ve çevre illerde ev ve iş yeri sahipleri tarafından en sık açılan davalardan biri olmuştur. Ev sahibinin ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açması hukukumuzca mümkündür. Bu hak Türk Borçlar Kanunu ile ev ve iş yeri sahiplerine tanınmıştır.

Kanun, ihtiyacı sebebiyle kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibinin bazı şartlara sahip olması gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca işyeri ve konut ihtiyaç nedeniyle tahliye Yargıtay kararları da incelenecek olursa uygulamada farklı şartların arandığı da görülmektedir. Bu tür davalar sıkı şekil şartlarına sahip olmalarından ötürü dava açmadan önce bir avukat ile görüşmek yararlı olabilir.

Ev Sahibinin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası

Ev sahipleri ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açarak kirada bulunan konutlarını tahliye edebilmektedir. Ancak kiracı çıkarma şartları 2023 yılında oldukça serttir. Özellikle konut ihtiyaç nedeniyle tahliye Yargıtay kararları incelenecek olduğunda ev sahibinin Samsun Mahkemeleri önünde de ihtiyaç sahibi olarak kabul edilmesi için ihtiyacının aşağıdaki unsurlara sahip olması aranır:

  • Gerçek ve kanıtlanabilir bir konut ihtiyacı olmalı,
  • Konut ihtiyacının samimi olması gerekir.

Bu unsurları sağlayan ev sahibi ihtiyaç nedeniyle tahliye davası 2023 yılı mahkeme harçlarını ödeyerek davasını ikame edebilmektedir. Ayrıca dava açılmadan önce ev sahibinin bir konut ihtiyacının oluştuğu konusunu kiracısına bildirmesi gerekir. Bu bildirim ekseriyetle noter kanalıyla gönderilecek bir ihtarname ile yapılmaktadır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

Ev sahibinin ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açmadan önce yapması gereken işlem noter aracılığı ile kiracısına bu hususta bir ihtarname göndermektir. Gönderilen ihtarın Samsun Mahkemeleri tarafından geçerli olarak kabul edilmesi için taşıması gereken şartlar bulunmaktadır.

  • İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi yasada belirtilen süreler olan 30 gün, 6 ay gibi sürelere riayet edilerek gönderilmelidir.
  • Ev sahibinin ihtiyacını net ve somut bir şekilde ifade etmesi gerekir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası 2023 noter masrafları ise Nisan ayı içerisinde tekrar güncellenmiştir. Bir muhataba gönderilen ihtarname ücreti şu an 750,00 TL civarında olmaktadır. Bu ücretlerin ödenmesinin ardından ortalama 1 hafta içerisinde ihtarname kiracıya tebliğ edilmektedir.

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Açabilir mi?

Konut ve iş yeri kiralarının yükselmesi sebebiyle pek çok kişi bir gayrimenkul satın alarak kira ödemekten kurtulmayı hedeflemektedir. Ancak bazı gayrimenkullerin içerisinde kiracı bulunabilir. Böyle bir durumda yeni malik ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Ancak tıpkı halihazırda konutunu kiraya veren kiracı gibi yeni malik de İhtiyaç nedeniyle tahliye davası 2023 yılı için geçerli olan şartlarına riayet etmelidir.

Yeni malik ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açmadan önce kiracıya bir ihtarname göndermelidir. İhtarname konutun satın alınmasının ardından bir ay içerisinde gönderilmelidir. Ayrıca gönderilen ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesinde kiracıya konutu boşaltabilmesi için altı aylık süre verilmelidir. Bu sürenin sona ermesiyle tahliye davası açılabilir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası 2023 Yılı Dava Açma Süresi 

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası 2023 yılında da aynı süreler içerisinde ikame edilmelidir. Bu süre genellikle kiracıya ihtarnamede gösterilen sürenin sona erdiği tarihtir. Eğer kiracı, kendisine gönderilen ihtarnameye süresi içerisinde bir yanıt vermezse ya da ev sahibinin konutunu boşaltmazsa ev sahibinin ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açması mümkündür.

Bu süreler iş ve konutlar için benzerdir. Ancak dava açarken bu sürelere riayet edilmez ise açılan dava mahkeme hakimi tarafından reddedilebilir. Bu sebeple ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açmak isteyen ev sahiplerinin bu alanda bilgi sahibi bir avukat ile görüşmesi özellikle davanın akıbeti için oldukça önem arz etmektedir.

Samsun’da İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Açmak

Samsun’da konut ya da iş yeri sahibi olup da ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açmak isteyen kimselerin sayısı oldukça fazladır. Özellikle gayrimenkul (konut, iş yeri) sayısının giderek arttığı Tekkeköy, İlkadım, Atakum gibi ilçelerde görülen uyuşmazlık sayısı oldukça fazladır. Bu üç ilçede bulunan gayrimenkuller için açılan tahliye davaları Samsun Mahkemelerinde görülür.

Tıpkı ülkemizin geri kalanında olduğu gibi Samsun’da da ihtiyaç nedeniyle tahliye davası 2023 yılında açılabilir. Bu yasal yola başvurmak isteyen ev sahiplerinin Türk Borçlar Kanununda belirtilen ve makalemizin giriş kısmında belirttiğimiz unsurlara dikkat etmesi gerekir. Aksi halde mal sahiplerinin haklı olan iddialarının mahkeme önünde kabul edilmemesi ve mağdur olunması söz konusu olacaktır.

Konut İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Yargıtay Kararları

 


 

Konut ihtiyaç nedeniyle tahliye hakkında Yargıtay kararları uzun süredir uygulama alanı bulan içtihatlara dayanmaktadır. Bu kararlardan bazılarını aşağıda yorumladık.

Yeni Malik İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Açmazsa

Yeni malik eğer yasada belirtilen hususlara riayet ederse ve en önemlisi süresi içerisinde yasal yollara başvurursa tahliye davası açabilir. Eğer bu durum sağlanmazsa kira sözleşmesi uzatılarak devralınmış kabul edilir. Bu husus 25.05.2021 tarihli Yargıtay kararında kabul edilmiştir.

Gerçek Kişinin Şirket İçin Tahliye Talep Etmesi

Tüzel kişiler tıpkı gerçek kişilerde olduğu gibi sahibi oldukları gayrimenkuller için ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilir. Ancak bunun sağlanması için mal sahibinin de aynı tüzel kişilik olması gerekir. Aksi halde bu ihtiyaç talebinin kabul edilmeyeceği 21.04.2021 tarihli Yargıtay kararı ile görüş olarak benimsenmiştir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Açanın Ölmesi

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası 2023 yılı içerisinde açılıp da eğer ihtiyacı olduğunu ileri süren mal sahibi vefat ederse ortaya farklı bir durum çıkabilir. Vefat durumunda mirasçıların davaya katılması söz konusu olur. Bunun için mirasçılar veraset ilamı alarak mahkemeye sunmalıdır.

Ziyaretçi Yorumları (1)
  1. zahit imren dedi ki:

    ev sahibim bu şartları sağlamamasına rağmen beni evden çıkartmak istiyor ben de çıkmamak da direniyorum