İmar Uygulamasının İptali Davası

05.05.2020
2.426
İmar Uygulamasının İptali Davası

İmar uygulamasının iptali davası özellikle son dönemde kentsel dönüşüm uygulamalarının tüm Türkiye’de görülür olmasıyla birlikte İdare Mahkemelerinde sıklıkla görülen bir dava türü oldu. Taşınmaz maliklerinin özellikle uzun süredir ilgilenmedikleri mülklerinde yaşadıkları olumsuzlar neticesinde başvurdukları İmarın iptali davası; yerel yönetimlerin imar planında yaptığı bir değişik ile davacıya ait arazinin yapı planını değiştirmesi ya da taşınmazın malikinin değiştirilmesi işlemine karşı açılacaktır. Bir başka deyişle idarenin, şahsa ait bir hakka doğrudan müdahale etmesi karşısında başvurulacak hukuki yoldur. Dava; İdare Hukukunda ilk derece mahkemesi olarak kabul edilen İdare Mahkemelerinde açılır. Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. İmar Uygulamasının İptali Davası Dilekçesinde yürütmenin durdurulması da talep edilebilir. Bu sayede mahkeme kararı çıkana kadar olası hak kayıplarının da önüne geçilebilmesi mümkün olacaktır.

İmar Uygulamasının İptali Davası Açma Süresi ve Zamanaşımı

Başvurunuz hakkında ret kararı verilir ise İmar uygulamasının iptali süresi 60 gündür. Eğer idare tarafından aleyhinizde bir işlem tesis edilmiş ve siz bu işlem neticesinde bir hak kaybına uğramış iseniz ya da hak kaybına uğrayacağınız gerçeği kaçınılmaz ise öncelikle işlemi tesis eden idareye başvurmanız gerekir. Eğer idare tarafından başvurunuza herhangi bir cevap verilmemiş ise 60 günlük bekleme süresini tamamlamanız gerekir. Süre tamamlandıktan sonra dava açmak için 60 gününüz olacaktır. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde ise dava yoluna gitmeden imar uygulamasının iptali sağlanmış olacaktır. Kuruma yapılacak başvuruların hukuki dil ile yapılması ve yaşanılan mağduriyetin izah edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle İmar Uygulamasının İptali Dilekçesi hazırlanırken bir Samsun İdari Dava Avukatı ile görüşülerek yardım alınması gerekir.

18 Uygulaması ve İptali

Belediyeye ve valiliklere verilen yetki ile imar planı üzerinde değişiklik yapabilmesi imkanına 18 Uygulaması denir. Hukukumuzda sıklıkla konuşulması ve gündeme gelmesinin nedeni ise idarenin değişiklik yaparken maliklerden izin almasına gerek olmaması. Yani bir sabah uyandığınızda arsanızın belediye kararı ile küçüldüğüne tanık olabilirsiniz. İnşaat sektörüne hareketlilik getirmek amacıyla düzenlendiği düşünülen İmar Kanunun 18. Maddesi, uygulamada pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan bazıları ise şöyledir. 18. Madde Uygulaması yapılmadan önce denize cephe olan araziniz artık arka cepheye bakabilir, topluma taşımaya yakın olan araziniz düzenleme ile daha kötü bir yere taşınmış olabilir. En dikkat çeken sorun ise hissesiz olan bir tapunun düzenlemenin ardından hisseli hale gelmesidir.

18 Uygulamasının iptali için için kararın öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde işlemi yapan kuruma başvuruda bulunulmalıdır. Eğer başvurunuz ret edilirse ya da 60 gün içerisinde başvurunuza ilişkin bir cevap alamazsanız 18 uygulaması iptali davası dilekçesi hazırlanarak mahkemelerde dava açmanız mümkün olacaktır.

İmar Uygulamasının İptali Dava Dilekçesi Örneği

İmar Uygulamasının iptali için ya da 18 Uygulaması için bir iptal davası açılması düşünülüyorsa aşağıdaki gibi bir dilekçe hazırlanarak ilgili Mahkemeye verilmelidir. Tekrar ve önemle belirtmek gerekir ki süreç takip edilirken bir hukuki destek alınması olası hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır.

SAMSUN NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

DAVACI: Mihriban Ç.

VEKİLİ: Av. Fatih ÖZDEMİR

DAVALI: Atakum Belediye Başkanlığı

TEBLİĞ T.: 04.05.2020

DAVANIN KONUSU: Samsun İli, Atakum ilçesi, Yenimahalle Mevkiinde, tapunun 6 paftada müvekkil adına kayıtlı 3 parsel arsayı barındıran bölümde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmasına ilişkin davalı belediyenin encümeni 04.04.2020 günlü ve 2020/… sayılı kararın İPTALİNİ talep ederiz.

AÇIKLAMALAR: …..

SONUÇ VE İSTEM: Belirtilen tüm bu sebepler ile Atakum Belediyesinin 04.04.2020 tarihli ve 2020/ S. kararının iptalini talep ederiz.

Davacı Vekili Av. Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.