İş Davalarında Tanıklık

İş Davalarında Tanıklık

İş davalarında tanıklık kavramı hem davacının hem de davalının iddialarının ispat edilebilmesi için oldukça önem arz eden bir olgudur. Türk Hukukunda nispeten özel mahkemeler olarak kabul edilen İş Mahkemeleri her adliyede bulunmaz. Böyle bir durumda işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar Asliye Hukuk mahkemelerinde görülür. İş mahkemesinde şahitlik yapacak olan kimselerin bahse konu işyerinde çalışmakta olması beyanlarının geçerliliği için oldukça önemlidir. Gerçekten de Yargıtay kararlarının pek çoğunda işçi işveren arasındaki uyuşmazlığa işverene ait işyerinde çalışmaması ve  doğrudan tanıklık edememesi sebebi ile beyanlarının esas alınamayacağını ifade etmiştir. Bu sebeple Samsun’da Arabuluculuk görüşmesine katılmak isteyen ya da bir dava açacak olan kimselerin bir Samsun İş Hukuku Avukatı ile görüşmeleri elzemdir.

İş Mahkemesinde şahitlere sorulan sorular genelde işyerinin çalışma saatleri, alınan ücret, fazla mesai ve sair ücretlerin ödenip ödenmediği hususlarıdır. Ayrıca iş sözleşmesinin sona erdirilmesi özel bir sebebe de dayandırılmış ise Samsun İş Mahkemelerinde şahitlik yapan kimseye bu durum hakkında bilgisi olup olmadığı da sorulur.

İş Mahkemesinde Şahitlik Yapmak

Davacının fazla çalışma ücret alacağının hesabı uyuşmazlık konusudur. Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan raporda davacın fazla çalışma talebi aldığı prim tutarının fazla mesaisini karşıladığı için hesaplanmamıştır. Davalı işyerinde satış danışmanı olarak çalışan davacının sabit ücret+bahşiş usulüne göre çalıştığı sabittir. Bu durumda, Dairemizin istikrar kazanan uygulamalarına göre fazla çalışma saat ücretinin % 150 zamlı miktara göre değil, sadece % 50 zam nispetine göre hesaplanmalıdır. Mahkemece hatalı hesaplama tarzına itibarla fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması bozmayı gerektirmiştir. Ayrıca hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacı iş davalarında tanıklık anlatımlarına göre fazla mesai hesaplanmış ise de, tanıklardan biri eşi olup, diğeri ise işyeri çalışanı değildir. Anlatımlarını destekler yan delillerde dosyaya da bulunmamaktadır. Davalı tanık beyanlarına göre sonuca gidilmelidir. Bu durumda davacının haftanın 5 günü 09.00-18.00 saatleri arasında, Cumartesi ise 09.00-15.00 saatleri arasında çalıştığı kabul edilip hesaplamanın buna göre yapılması gerektiğinden, bu durumda davacının 30 dakikalık fazla mesaisinin ispatlandığı da gözden kaçırılmamalıdır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.