İş Kazası Tazminat Davası

İş Kazası Tazminat Davası

İş kazası tazminat davası; bir iş yerinde bağlı olarak çalışan işçinin iş ilişkisinin gereklerini yerine getirirken meydana gelen kaza sonrasında yaralanması durumunda işveren tarafından kendisine; ya da gerçekleşen kaza sonra işçinin vefatı halinde de ailesine tazminat ödenen maddi ve manevi tazminat davasına denir.

Samsun’da İş kazası tazminat davası eğer kaza sonrası işçi hayattaysa işçi tarafından açılabilir. Eğer kaza neticesinde işçi hayatını kaybetmiş ise işçinin anne babası, eşi ya da çocukları da iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasını açma hakkına sahiptir.

İş Kazası Sayılabilme Koşulları Nelerdir?

  • Her şeyden önce kazanın iş yeri içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir. İşçinin belirtilen alanda yaşadığı her türlü bedensel ve ruhsal zarar iş kazası kapsamında dikkate alınmaktadır. Örneğin psikolojik bunalımı sebebi ile iş yerinde intihar eden işçinin ölümü Yüksek Mahkeme tarafından iş kazası sayılabiliyor.
  • İş kazası iş yerinde gerçekleşmemiş ancak yine iş yerine getirilmesi sebebi ile işçinin gönderildiği yerde gerçekleşmiş ise iş kazası kapsamında ele alınır. Örneğin işçi bir malın teslimi için iş yerinden ayrılmışken trafik kazası geçirecek olursa bu durum iş kazası olarak kabul edilecektir.
  • Yine iş yeri servisinde meydana gelen kazalar da bu SGK tarafından bu kapsamda ele alınmaktadır.

İş kazasına bağlı tazminat davası açılabilecek tüm haller Sosyal Güvenlik Kanununun 13. maddesinde düzenlenmiştir.

İş Kazası Tazminat Davası Açma Süresi

İş kazası tazminat davası açma süresi kanunda özel olarak düzenlenmemiştir. Bu sebeple Borçlar Kanununda yer alan genel zamanaşımı süresi geçerlidir. Bu süre 10 yıldır.

Eğer iş kazası ceza yargılamasını gerektirecek bir olay neticesinde meydana gelmiş ise genişlemiş zamanaşımı söz konusu olacaktır. Örneğin üçüncü bir kişinin ağır ihmali sonucu meydana gelen kazada işçi yaralanacak olursa taksirle yaralama söz konusu olacaktır. Bu suç türü için geçerli olan zamanaşımı süresi Ceza Kanununda tespit edilerek kazaya bağlı tazminat davası da bu süre içerisinde açılabilir.

Samsun’da iş kazası tazminat davaları Samsun İş Mahkemelerinde açılır. Kanunun 6. maddesinde bu durum açıkça gösterilmiştir. Yetkili mahkeme ise iş kazası sonucunda işçinin ölmesine ya da yaralanmasına göre değişiklik gösterecektir.

İş Kazasının Tespiti ve Tazminat Davası

İş kazasının tespiti davası, meydana gelen olayın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde açılır. Dava açılırken kurum ve işveren birlikte davalı olarak gösterilmelidir. Eğer ayrıca bir iş kazası maddi ve manevi tazminat davası açılmış ise o davaya bakmakta olan hakim İş Kazasının Tespiti Davasını bekletici mesele yaparak yargılamaya devam etmeyecektir.

Dava kabul olduktan ve yargılama davacı lehine sonuçlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kazazede işçiye iş kazası maaşı bağlanacaktır. Yine işçi eğer hayatını kaybetmiş ise yakınlarına da iş kazası ölüm aylığı bağlanır. Bu aylıklar tazminat davası sonra erdikten sonra elde edilen tutardan düşülecektir. Özetle bağlanan aylıkların temel amacı işçinin ya da yakınlarının dava sonucuna kadar karşılaşacakları muhtemel kayıpların önüne geçmektir.

Samsun İş Kazası Tazminat Davası Avukatı Ücreti

Samsun da iş kazası tazminat davası avukatı ücreti hesaplaması yapılırken ekseriyetle dava sonunda elde edilecek tazminatın belirli bir yüzdesi üzerinden anlaşma sağlanır. Ancak bu durum Avukatlık Yasasına çok da uygun değildir. Zira avukatların bir ücret almadan davaya bakmaları yasal değildir. Elbette davacı kişinin kaza geçirmesi sebebiyle açıkça mağdur olduğu durumda avukatlık ücreti ödeyebilecek durumu olmayabilir. Bu gibi durumlarda kişilerin adli yardım uygulamasından faydalanabilmesi mümkündür. Gerçekten de Baro tarafından uygulanan adli yardım kurumu sayesinde ekonomik durumu bir avukat ile çalışmaya elvermeyen pek çok kişi iyi bir hukuki yardım alabilmektedir. Samsun iş kazası tazminat avukatı yardımı almak için baro ile iletişime geçebilirsiniz.

İş Kazası Tazminat Davası Yargıtay Kararları


İşçinin İşyerinde Ölmesi İş Kazası

Somut olayda; davacının iş yerinde gece nöbetçi olduğu saatte, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sırada, görevi başında iken aniden yere yığılarak vefat ettiği, yaptığı görevin niteliğine göre de ölüm nedeninin belirlenememesinin aleyhe değerlendirilemeyeceği ve yapılan işin davalıya ait iş yerinde ve işverenin yürüttüğü işle ilgili olarak meydana geldiği açık olmasına rağmen davaya konu kazanın iş kazası olduğunun tespiti ile ölüm geliri açısından ise 5510 Sayılı Kanun’un 34. madde ve ilgili maddelerindeki şartları değerlendirerek sonucuna göre karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalıdır.

Yevmiye İle Çalışan İşçinin İş Kazası

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, kurum tarafından düzenlenen 28.4.2010 tarihli rapora göre, murisin davalı yanında yevmiyeli çalıştığı gerekçesi ile olayın iş kazası olmadığının belirlendiği, davacıların murisinin kaza tarihinde sigorta kaydının bulunmadığı, mütevaffanın olay günü davalıya ait tarlanın yanında kalp krizi geçirerek vefat ettiği, buna ilişkin Savcılıkta karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kararın bulunduğu ancak dinlenen tanık beyanlarından davacının yevmiye usulü mü yoksa kesintisiz mi çalıştığı hususlarının net olarak ortaya konulamadığı anlaşılmaktadır. Kamu düzenine ilişkin bu tür davalarda mahkemece gerçek durumun resen araştırılıp sonuca gidilmesi gerekir.

Sigortasız İşçi İş Kazası

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine ilişkin davalarda (tazminat davaları) öncelikle haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi önlemek için Kurum tarafından sigortalıya bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin tazminattan düşülmesi gerektiği Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir. Diğer yandan, sigortalıya bağlanacak gelir ve hükmedilecek tazminatın miktarını doğrudan etkilemesi nedeniyle, işçide oluşan meslekte güç kayıp oranının hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeksizin kesin olarak saptanması gerekir.

İş kazaları neticesinde elde edilecek sonucun yargılama aşamasında öne sürülen bilgi, belge ve talepler ile doğrudan bağlantılı olması sebebi ile iş kazası tazminat davasında bir avukat yardımı alınması gerekir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.