İşçinin Bayramda Çalışması

İşçinin Bayramda Çalışması

İşçinin bayramda çalışması İş Hukukumuzda ilave mesai kavramı içerisinde yer almakta ve hukukumuzda işçi lehine netice doğurmaktadır. İş hukukunda bayram olarak tanımlanan ve ifade edilen günler Resmi Bayramlar ve Dini Bayramlardır. Ulusal bayram günleri olarak da belirtilen bu günlerde bir saat dahi olsa çalışan işçiye; işveren tarafından fazla ödeme yapılmalıdır.

Bayram mesaisi yapan işçi bu çalışmalarına ait ücret ödemelerini işverenden tahsil edemezse ve iş sözleşmesi sona erdirilmiş ise açacak olduğu İşçilik Alacakları Davası ile alacak hakkının mahkemece kendisine tanınmasını isteyebilir. İşçinin bayramda çalışması ile alakalı açılacak davalarda hem işçi hem de işverenin kendisini bir Samsun İş Davası Avukatı ile temsil ettirmesi faydalıdır.

İşçinin Resmi Tatilde Çalışması

Dini ve Resmi Bayram günlerinin resmi tatil olarak nitelendirildiği ülkemizde; bahsedilen tüm günler herkes için tatildir. Ancak çalışmanın zorunlu olduğu sektörlerde işveren bu resmi tatil günlerinde de işçiden işe gelmesini ve çalışmasını talep edebilir. Ancak söz konusu çalışmanın yapılabilmesi için işçinin onayının da alınması gerekir. Resmi tatilde çalışan işçiye söz konusu çalışma süresi için iki günlük ücreti ödenirken; bu çalışmayı kabul etmeyerek tatil yapmak işçiye ise normal maaşı üzerinden ödeme yapılacaktır.

23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim günleri ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilirken yine Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı günlerinde yapılan çalışmalar da işçinin ilave ödeme almaya hak kazandığı çalışma günleri olarak kabul edilir.

Bayram Mesai Ücreti Hesaplama

Bayram günleri ülkemizde tatil olarak kabul edilmektedir. Ancak işçinin bayramda çalışması durumunda işveren; bu çalışma karşılığında işçiye ilave ödeme yapmalıdır. 2020 yılı bayram mesai ücreti hesaplaması yapılırken öncelikle işçinin günlük ücreti bulunmalı; elde edilen tutar üzerinden işçiye bayram günlerindeki çalışması için işverence ödeme yapılmalıdır.

Bayram mesaisi hesaplaması yapılmasına bir örnek vermek gerekirse: Aylık ücreti 2.700,00 TL olan işçinin bir günlük ücreti 90 TL olacaktır. İşçi çalıştığı her bir bayram günü için iki günlük ücret alır. Yani 4 günlük Kurban Bayramı’nın tüm günlerinde çalışan işçiye normal maaşına ilave olarak 360 TL daha ödeme yapılacak olursa bayram mesai ücretini tam olarak aldığı söylenebilecektir.

Bayram mesai ücreti hesaplaması yapılırken dikkat edilmesi gerekilen bir diğer noktada işçiye saatlik değil günlük ödeme yapılması gerektiğidir. Yani; işçi söz konusu günlerde ister 1 saat çalışmış olsun ister tüm gün çalışmış olsun; işverence yapılacak bahse konu ödeme tüm gün ücreti üzerinden gerçekleştirilir.

Samsun İşçilik Alacakları Davaları

Samsun’da açılacak işçi alacağı davası bakmakla görevli mahkeme Samsun İş Mahkemeleridir. Arabuluculuk sürecinin tamamlanmasının ardından mahkeme süreci başlayacaktır. Mahkeme, tanık, bordro ve sair deliller ile dosyayı uzman bilirkişilere göndermektedir. Bu kimseler tarafından hesaplanacak alacak miktarı davanın seyrini önemli bir şekilde belirleyecektir. Her şeyin işçi lehine gelişmesi durumunda doğabilecek işçilik alacakları aşağıdaki gibidir:

  • Kıdem tazminatı,
  • İhbar tazminatı,
  • Fazla mesai alacakları,
  • Bayram çalışmalarına ilişkin alacaklar
  • İş kazası tazminatlarına ilişkin alacaklar
  • İşsizlik maaşı

Samsun İş Mahkemesi davaları için en önemli olgu tanık delilidir. Tanık bizzat şahit olduğu olaylar ve zaman dilimlerini hakim önünde belirterek davacının ya da davalının davayı kazanmasında doğrudan rol oynar.

İşçinin Bayramda Çalışması Hakkında Yargıtay Kararları


Bayram Mesaisinde İşçiye Ödeme Yapıldığının İspatı

İlk derece Mahkemesi tarafından davalı yan tanıklarının beyanı doğrultusunda bayram mesai ücretlerinin ödenmiş olduğuna dair karar kurularak davacının söz konusu istemi reddedilmiştir. Ancak davacı işçinin mesai ücreti ödemesi talep ettiği bayram günlerinde çalıştığı hem davacı hem davalı tanıklarınca beyan edilmiştir. Söz konusu çalışmalara ilişkin ödemelerin yapılmış olduğuna dair herhangi bir yazılı delil bulunmamaktadır. Davacı tanıklarının ödemenin elden yapıldığına ilişkin açık beyanları yoktur. Hal böyle olmakla, davalı işveren tarafından ödemenin yazılı belge ile ispatı gerekirken tanık beyanlarına göre ödendiğinin kabulü de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (22. HD 2017/19052 E. 2018/27708 K.)

Bordroların İmzasız Olması

Somut olayda, bir kamu kurumu olan Belediyenin sunmuş olduğu bordrolardan, bayram tatillerinde çalışma karşılığı bayram mesaisi adı altında yapılmış tahakkukların olduğu görülmektedir. Bilirkişi, bordroların imzasız olmasını gerekçe göstererek bu ödemeleri göz ardı ederek hesaplama yapmıştır. Bordroların imzasız olması durumunda, davacının banka hesap hareketleri getirtilerek yapılan ödeme ile tahakkukların birbiri ile uyuşup uyuşmadığı karşılaştırılmalı, uyuşması durumunda bayram mesaisi de ödenmiş olduğu kabul edilmelidir. Bu durumda, bu aylar dışlanmak suretiyle hesap yapılması gerekirken mükerrer ödemeye sebebiyet verecek şekilde hesap yapan hatalı bilirkişi raporunun hükme esas alınması isabetsiz olup bozma nedenidir. (7. HD 2014/7010 E. 2014/15409 K.)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.