İşçinin İşverene Zarar Vermesi

İşçinin İşverene Zarar Vermesi

Samsun’da işyerlerinde işçinin işverene zarar vermesi halinde işçi tazminatsız işten çıkarılabilir. 4857 İş Kanunu 25/2-h maddesi bu yöndedir. Bu durum sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu durum, işyerindeki iş ortamını ve çalışanların verimliliğini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu makalede, işçinin işverene zarar vermesi konusunu ele alacağız ve bu sorunla nasıl başa çıkabileceğimizi tartışacağız.

İşyerlerinde çalışanlar genellikle işverenlerine karşı dürüst ve saygılı davranırlar. Ancak, bazen işyerinde istenmeyen durumlar yaşanabilir ve işçinin işverene zarar vermesi gibi problemler ortaya çıkabilir. Bu durum, çalışanların verimliliğini ve işverenlerin karlılığını ciddi şekilde etkileyebilir. İşçinin işverene zarar vermesi sorunu, herhangi bir işyerinde karşılaşılabilecek bir sorundur ve farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

İşçinin İşverene Zarar Vermesi Örnekleri

İşçinin işverene zarar vermesi, birçok farklı yolla ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 1. İşçinin kendi isteği ile işverene zarar vermesi,
 2. İşçinin savsaklaması ile işyerine zarar vermesi,
 3. Muhasebecinin aldığı parayı saymadan kasaya koyması,
 4. Tezgahtarın ürünü temizlerken ürünü koparması, yakması,
 5. Gönderinin yerine vaktinde teslim edilmeyerek şirketin zararına yol açması,
 6. Gönderinin kaybedilmesi,

Yukarıda sayılan hallerden farklı olarak öfke, stres, iş yükü, maddi sorunlar ve kişisel problemler sebebiyle işçinin işverene zarar vermesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumla karşılaşan işveren eğer doğru adımları izlemez ise işçinin haksız eyleminden kaynaklanan zararı tazmin edemez. Bu sebeple işyerinde bu tür bir problem yaşanması halinde bir iş davası avukatı ile görüşülerek bu hususta yardım alınması faydalı olacaktır.

İşçinin İşverene Zarar Vermesinin Sonuçları

İşçinin işverene zarar vermesi durumunda ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu sonuçlar aşağıdaki gibidir:

 • İşverene Zarar Veren İşçinin İşten Çıkartılması:

  İşçinin işverene verdiği mali zararın 30 günlük brüt ücretini aşması durumunda işveren iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak sona erdirebilir. Böyle bir durumda işçi, işverenden kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatı talep edemez. İşçi, yarattığı zararı işverene ödemiş olsa bile iş sözleşmesinin feshi yapılabilir.

 • Zarar Veren İşçiye Dava Açılması:

  İşçinin verdiği zarar ancak dava yolu ile talep edilebilir. Bu zararın tazmininin talebi 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde talep edilebilir. İşçinin işverene verdiği zarara ilişkin davalarda görevli mahkeme Samsun Adliyesi İş Mahkemeleridir.

Zarara Uğrayan İşveren Ne Yapmalıdır?

İşçinin işverene zarar vermesi durumunda işverenin izlemesi gereken adımlar bulunmaktadır. Bu sürecin kanuna ve Yargıtay kararlarına uygun bir şekilde yürütülmemesi durumunda işverenin ciddi bir şekilde zarara uğraması söz konusu olabilir. Zarara uğrayan işveren öncelikle zararın miktarını tespit etmelidir.

Ardından zararın hangi işçi ya da işçiler tarafından oluşturulduğu tespit edilmelidir. Zarar miktarı ve faili tespit edildikten sonra zarar miktarı işçinin 30 günlük brüt ücretinden fazla ise işçi işten çıkartılabilir. Eğer zarar miktarı daha az ise işçinin savunması alınmalı ve kendisine bir uyarı verilmelidir. Bu sayede aynı işçi daha sonra tekrar zarar verirse işçi, tazminatsız ve bildirimsiz olarak işten çıkarılabilir.

İşçinin İşyerine Zarar Vermesi ve 4857 İş Kanunu Madde 25/2

İşçinin işyerine zarar vermesi hali 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir. Bu düzenleme işverenin iş sözleşmesini hangi hallerde haklı olarak feshedilebileceğini düzenleyen 25. maddede yer almaktadır. 4857 kanunun 25/II maddesi aşağıdaki gibidir:

İşçinin kendi isteği veya savsaklaması yüzünden … işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması

Bu halde işveren, kendisine zarar veren işçiyi tazminatsız ve bildirimsiz olarak işten çıkarabilir. İşverenin bu eyleminin kaynağının kanun olması nedeniyle Samsun İş Mahkemeleri önünde dava kaybetmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak tekrar belirtmek gerekir ki sürecin iyi bir şekilde işletilmesi gerekir.

İşverene Zarar Verdiği İçin İşten Çıkartılan İşçi Ne Yapmalı? (25/II-H)

İşçinin işyerine zarar vermesi sebebiyle işten çıkartılması durumunda ihbar ve kıdem tazminatı davası açamayacağı kanun hükmü ile sabittir. Bu sebeple mala zarar verme sebebiyle işten çıkarılan işçinin izlemesi gereken adımlar bulunmaktadır. Öncelikle işçi, zararın kendisini tarafından verilip verilmediği hususundan emin olmalıdır. Ardından zarar miktarının kendisinin 30 günlük brüt ücretine eş ya da daha fazla olup olmadığını kontrol etmelidir.

Yine işçi mala zarar verme eyleminin kendi ağır kusuru ile mi gerçekleştiği yoksa üçüncü bir kişinin olayda kusurlu olup olmadığını da bilmelidir. Eğer sayılan bu etkenlerden bir ya da bir kaçı işçi lehine ise işverenin mala zarar veren işçiyi işten çıkarması hukuka aykırı olabilir.


Samsun Avukat Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.