İşçinin Ölümüyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

İşçinin Ölümüyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

İşçinin ölümüyle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde başkaca bir hukuki işleme gerek kalmaksızın taraflar arasındaki sözleşme sona erecektir. Bu düzenleme kaynağını Borçlar Kanunundan almaktadır. Ancak işçinin ölümü halinde; işçinin yapmakta olduğu iş, işverene karşı sorumlulukları yine işverenin işçiye ödemekle yükümlü olduğu borçların akıbeti gibi durumlar kanunda açıkça belirtilmemiştir. Bu gibi durumların çözümünde izlenilmesi gereken yol aşağıda izah edilmiştir.

İşçinin ölümü halinde işveren Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunarak iş akdini sona erdirmelidir.

İşçinin Ölümü Halinde Kıdem Tazminatı

İşçinin ölümü ile taraflar arasında iş sözleşmesi sona ermiş olsa da işçinin; kanundan ve taraflar arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan alacakları mirasçılarına geçmektedir. Nasıl ki işçi kendisi kıdem tazminatı talep edebiliyorsa; işçinin mirasçıları da işverene bu taleplerini yöneltebilirler. Ancak işveren tarafı çoğu zaman daha güçlüdür ve avukatlar ile çalıştıkları için hukuki bilgi birikimleri daha yüksektir. Bu durumun yaratabileceği mağduriyetin önüne geçilmesi adına işçinin mirasçılarına; bir Samsun İş Davası Avukatı ile birlikte çalışmalarını tavsiye ederiz. Bu şekilde ölen işçinin kıdem tazminatı da kolaylıkla hesaplanabilecektir.

İşçinin ölümü ile iş sözleşmesinin sona ermesi sonucunda işçinin mirasçıları yalnız kıdem tazminatı değil; ölüm tazminatı taleplerini de işverene yöneltebilirler.

Ölüm Tazminatı

Ölüm tazminatı yeni iş kanununda yer almıyor olsa da Borçlar Kanunu ile işçinin mirasçılarına tanınan bir haktır. Bu hakka göre işveren; geride kalanlara tazminat ödemekle yükümlüdür. Ölüm tazminatı dava yolu ile tahsil edilebileceği gibi işveren doğrudan işçi yakınlarına bu bedeli ödeyebilecektir. Ölüm tazminatının hesaplanması işçinin iş yerinde çalışma süresi ile yapılır. İşveren; işçi evli ise eşine ve çocuklarına; işçi evli değilse kalan yasal mirasçılarına söz konusu tazminat bedelini ödemekle yükümlüdür.

Ölüm tazminatının miktarı eğer işçi 5 yıldan az süre ile işyerinde çalışıyorsa 1 aylık ücreti, eğer 5 yıl ve daha uzun süre ile işyerinde çalışıyorsa 2 aylık ücretidir. Bu ücret işçinin mirasçıları adına bir bankaya yatırılabilir. Doğrudan işçi adına yatırılırsa işçinin mirasçıları ancak veraset ilamı ile hep birlikte bu ücreti çekebilecektir.

İş Kanunununda yer almaması sebebiyle ölüm tazminatının kıdem tazminatı ile birlikte istenip istenilmeyeceği konusunda tartışmalar devam ediyor. Ancak uygulamada hakimler ölen işçinin yakınlarına her iki tazminatının ödenebileceği yönünde kararlar veriyor. Bizim görüşümüz de talep edilebileceği yönündedir zira kıdem tazminatından borçlunun tüm mirasçıları faydalanabilirken ölüm tazminatı eş ve çocuklar için öngörülmüştür.

Samsun İş Davası Avukatı Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.