İşyerinde İşçiye Hakaret (Küfür) Edilmesi

İşyerinde İşçiye Hakaret (Küfür) Edilmesi

İşveren tarafından işçiye hakaret edilmesi çalışma hayatından sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Özellikle işçiye küfür edilmesi şeklinde görülür. Bir kimsenin onur ve şerefini doğrudan zedeleyen şerefe ve namusa dokunan bu sözlere karşı İş Kanunu işçiyi koruma altına almış ve İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı başlığı altında bu hale de yer vermiştir.

İşverenin işçiye bağırması ise her zaman şerefe ve onura dokunacak haller arasında kabul edilmez. Bağırma içeriğinin ne olduğu, işverenin ağzından hangi sözcüklerin çıktığı önemlidir. Eğer aksi bir durum mevcutsa ve işçi tarafından bu nedenle iş bırakılırsa mağduriyet yaşanabilir. Bu nedenle sürecin idaresinde bir Samsun İş Davası Avukatı ile çalışılması faydalı olacaktır.

İşverenin İşçiye Küfür Etmesi

Kendisine verilen işi beceremese bile bir işçiye küfretmek işverenin hakkı değildir. İnsan, şeref ve onuruyla var olan, toplumda kendine bir yer edinen varlıktır. Bu yüzden hem şerefini hem de onurunu yaşam boyu koruma güdüsü altındadır. Bu durum iş dünyasında da geçerlidir. Yine işveren tarafından görevlendirilen kimseler olan: müdür, patronun kardeşi, patronun oğlu gibi görevlilerin de işçiye küfretmesi hukuka uygun değildir.

İşveren ya da onu temsil eden kimsenin işçiye küfretmesi halinde işçi, iş sözleşmesini derhal feshedebilir. Feshin nasıl yapılacağı, hangi sonuçları doğuracağı konusunda detaylı bilgi almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilir, yazının altına yorum bırakabilir ya da İş Davaları konusundaki diğer makalelerimize göz atabilirsiniz.

İşvereninin İşçinin Ailesine Hakaret Etmesi

İş Kanunu yalnız kendisine değil aile bireylerine yapılan küfür ve kötü sözlere karşı da işçiye bir koruma sağlar. Patronu tarafından aile üyelerine karşı kötü sözler sarf edilen işçi; noter kanalı ile işyerine hangi sebeple iş sözleşmesini feshettiğine dair ihtarını işyerine gönderir. Eğer yasal süresi içerisinde işçilik alacakları ödenmez ise işçi yasal yollara başvurabilir.

Kendisine hakaret edilen aile üyelerinin ise doğrudan bir İş Hukuku davası açabilmeleri mümkün değildir. Ancak Ceza Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde işverenin genel sorumluluğu yoluna başvurabileceklerdir.

Şef, Usta, Müdür gibi Diğer İşçilerin İşçiye Hakaret Etmesi

İşçiye karşı küfür ve kötü sözler her zaman doğrudan işverenin kendisinden gelmeyebilir. Kimi durumlarda aynı iş yerinde çalışan diğer işçiler de işçiye hakaret edebilir. Özellikle, şef, usta, müdür gibi üst grup çalışanların kendi alt gruplarında çalışan işçilere hakaret ettiği görülür. Bu kimseler tarafından da kendisine hakaret edilen işçi, yine işvereni sorumlu tutarak dava açabilecektir.

Doğrudan kendisinin sarf etmediği kötü sözlerde işverenin sorumluluğunun kaynağı iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünü ihlal olacaktır.  Yine işçiyi koruma ve gözetme borcunu da ihlal eden işveren işçiye kıdem tazminatı ödeyecek gerekirse manevi tazminat ödeme borcu altına dahi girecektir. Tazminat yükümlülüğü için önemli olan işçinin ispat edebilme kabiliyetidir.

Kendisine Küfür Edilen İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

İşveren tarafından kendisine küfür ya da hakaret edilen işçi iş sözleşmesini haklı sebeple derhal sona erdirebilir. Noter kanalıyla yapılan feshin neticelerinden biri de işçi lehine Kıdem Tazminatı alacağının doğmasıdır. İşçinin çalışma süresine göre değişen Kıdem Tazminatı Hesaplaması ile ortaya çıkarılan tutar işçiye ödenmez ise; Arabuluculuk ile başlayan bir yargı süreci taraflar arasında doğacaktır.

Eğer işçi kendisine hakaret edildiği nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirdiğini ispat edebilirse kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. İş Mahkemelerinde yapılan yargılamaların en önemli delillerinden biri olan tanık dinletilmesi küfür ve hakaret için de geçerlidir. Yine, yazılı ya da sözlü deliller de mahkeme hakimi tarafından yargılama sırasında dikkate alınacaktır.

İşçiye Hakaret (Küfür) Edilmesi Yargıtay Kararları


Hakarete Uğrayan İşçinin İhbar Tazminatı Alacağı

Somut olayda davacı işçi, 08.04.2008 günlü duruşmada alınan beyanında: hakarete uğradığı için işten ayrılmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Davacı tanıkları da davacının işverenin hakaretleri nedeni ile kendisinin ayrıldığını ifade etmişlerdir. İş sözleşmesini haklı nedene dayanarak da olsa, kendi fesheden davacının ihbar tazminatı isteğinin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalıdır. (9. HD 2009/5359 E. 2011/5160 K.)

İşyerinde İşçiye Sürekli Hakaret Edilmesi

Somut olayda davacının sürekli olarak hakarete uğradığı, yıldırılmak istendiği, işçilik alacaklarının da eksik ödendiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Tüm bu olgular birlikte değerlendirildiğinde iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğinin kabul edilerek kıdem tazminatı isteğine hükmedilmesi gerekirken reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (9. HD 2008/10523 E. 2009/27080 K.)

İşçiye Hırsızlık Suçundan İftira Atılması

Somut uyuşmazlıkta, müştekisi işbu davanın davacısı olan ve iftira suçundan dolayı açılan ceza davasında …7.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2011/523 Esas, 2012/604 Karar sayılı kararı ile, “Her ne kadar … haklarında iftira suçundan TCK 267/1 maddesine göre cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de, sanıkların müştekinin evi altındaki depoya baktıkları, müştekiye iftira kastıyla hareket etmedikleri, müştekinin evine ne için gittiklerini bir başkasına söylemediklerine göre suçun yasal unsurları oluşmadığından sanıkların unsurları oluşmayan iftira suçundan ayrı ayrı beraatlerine” karar verilmiş ve verilen bu karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Bu durumda, davacının hırsızlıkla suçlandığı iddiası ve dolayısıyla iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiası ispatlanamadığından kıdem tazminatı isteminin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (9. HD 2016/13922 E. 2016/10980 K.)

Ziyaretçi Yorumları (31)
 1. Aslı dedi ki:

  Merhaba;
  Fastfood üzerine hizmet veren kurumsal bir iş yerinde çalışıyorum.
  yeni gelen vardiya müdürümüz sürekli çalışanların arkasından küfür ediyor ve bu küfürler gerçekten yüz kızartıcı. En sonunda benim arkamdan da hak etmediğim Şeref’ime ve onuruma dokunacak küfürler etmiş. Şöyle de bir durum var bu müdürümüz bizim bölge sorumlumuzun yeğeni restoran müdürüne şikayette bulunduğumuzda hiç bir sonuç alamıyoruz herkes korkuyor. Bütün çalışanlar bu konuda aynı fikirdeyiz ama nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bilmiyoruz herkes işimden olurum falan diye çok da sesini çıkartamıyor bu konuda bize fikir sunabilir misiniz?
  Teşekkür eder. İyi günler dilerim.

  1. Av. Fatih ÖZDEMİR dedi ki:

   Merhaba, tarafınıza işyerinde küfür edilmesi durumunda savcılık makamına şikayet edebilirsiniz. Soruşturmanın kovuşturmaya dönüşmesi ve hakaret/küfür eden şahsın cezalandırılması durumunda iş akdinizi haklı olarak tazminatlı feshedebilirsiniz.

   1. Gökhan özbek dedi ki:

    Merhabalar işverenin çalışmaya gittigimiz yere götünüzü yaymaya mı gidiyorsunuz diye hakaret ediyor bununla ilgili ne yapmalıyım

   2. Fatih Burak Alptekin dedi ki:

    Bu konu ile ilgili nereye şikayet edebilirim bende çalıştığım yerde küfür mobbing ve tehdit ediliyorum

 2. Nazire dedi ki:

  Merhaba. İşverenim halamın eşi. Hakaret tarzı konuşmalar yapıyor ve kamera ses kaydı yok ofiste. Nasıl bir yol izlemem gerekir? Yardımcı olursanız çok sevinir, teşekkür ederim.

  1. Av. Fatih ÖZDEMİR dedi ki:

   Merhaba, işvereninizin size hakaret ya da küfür etmesi durumunda kendisi hakkında cezai şikayette bulunabilirsiniz. Şahsın size hakaret ya da küfür ettiğinin sabit görülmesi durumunda iş akdinizi haklı olarak tazminat alabilecek şekilde feshetmeniz mümkündür.

   1. Durdu Mehmet Bozdağ dedi ki:

    Merhaba ben bir fabrikada makina bakımcisi olarak çalışıyorum usgamla ağız dalaşına girdik ve ondan sonra bana küfür etti hakaret etti ve ben iş yeri senelik izine gönderdi çıkış vermediler müdürle konuştuk kısa ve net o olayın için de olanlar şahitlik yapmayacaklar ben bu konuda nasıl tazminat ala bilirim

    1. Durdu Mehmet Bozdağ dedi ki:

     Ustanın bana küfür ettigin den işletme müdürünün haberi de var

 3. Vedat dedi ki:

  Mrblar is verenim surekli olarak herkeze küfrediyor ve bana agir bi sekilde hemde hic haketmedim hakarette bulundu inanin onurum cok incindi

 4. Yasar dedi ki:

  Merhabalar iş verenim sürekli ağır aşalayıcı küfürler ediyor bana sürekli ve sürekli karşılık vermiyorum bu durum çok sıklaştı ve bende dayanamadım artık kanıt olarak ses kaydı aldım ne yapabilirim işte fesli yapsak tazminatımı nasıl alırım bana tazminatı nı yakarım diyerek sürekli gözümü korkutuyor insanların içinde sürekli aşağılayıcı sözler söylüyor artık çok sıkıldım.

 5. Gökhan Akyıldız dedi ki:

  kayyum atanan bir şirkette güvenlik görevlisiyim.. tehdik, hakaret, aşağılama, küfür, mobbing (baskı) uygulanıyor. hukuk mahkemesinde dava açmak istiyorum. şu an halâ iş yerinde çalışıyorum. iş mahkemesi için protesto çekip bırakmayı düşünüyorum. başımızdaki amirin hakaretleri ve küfürlerini şirket yetkilileri de biliyor ve amiri koruyorlar. bir ceza veya yaptırım uygulanmadı. kendisi de ettiği küfürleri topantıda herkesin önünde kabul etti, hatta bana edilen küfürleri toplantıda söylediğimde daha fazlasını ettim diye de açıklama yapmıştı. bu durumda ne yapmalıyım. saygılar.

 6. Ali dedi ki:

  Kolay gelsin iyj gunler Ben Bugun İs Yerinde amirim Bana Siktir Git Dedi Sikayetci Oldum İfade Verdim polis Aradigimda Bana Fabrikanin Onune Cik Dediler ciktim ben ciktiktan Snra Tutanak Tutmuşlar isyerini izinsiz terk Etti Diye bi kac Kisiyi Sahit Yazmislar ama Ben Tutanagi İmzalamadim Bana Cıkıs verceklerdi Vermediler Sikayetini Cek Dediler Cekmedim Mahkemeye Versem Hakli cikarmiyim Sahit Olanlar Var Ama Sahit Olmak İstemiyorlar

 7. Sebahattin dedi ki:

  Selamünaleyküm ben kurumsal bir şirkette otobust kaptanı olarak çalışıyorum bizim operasyon müdürü benim canım anneme küfür etti ve bana hakaret etti napmam gerek.

 8. Taner Adıyaman dedi ki:

  Öncelikle merhaba.bulundugum fabrikada 5 buçuk senedir çalışmaktayım.isyerimdrn tazminat talep ettim onlarda kabul ettiler.giris çıkış yaptılar param hesaba yattı yalnız ihbar parası yatmadı.birde vardiya sorumlusu tazminatımı ondan istemeyip direk muhasebeden istemem den dolayı bana zıt gitti.isyerinde bnmle tartışıp küfürler etti üzerime yürüyüp beni darp etmeye kalktı arkadaşlar araya girdi.bnim bu durumda manevi tazminat talep etme yada işten direk istifa etme hakkım varmı.yardimci olursanız sevinirim.Tesekkurlrr

 9. Şahin dedi ki:

  Merhabalar çalıştığım bir inşaat şantiyesinde yapılan toplantıda sözlü olarak hakaret ve tehdide uğradım. Çalıştığım firmanın servisi olmadığı için işe 10 ile 15 dakika arası geç kalma durumları olabiliyordu personeller arasında. Ve şantiye şefinin yapmış olduğu konuşmada işe geç kalan her personelin mesai saatinde işte bulunmadığı takdirde bütün personellerin molasının iptal olacağını öğle yemek molasının 10 dakika olup yemek molasından sonra derhal işe başlanacağını söyledi işe geç gelen personellere hakaret edip tehditte bulunarak aşağılayıcı konuşmalarda bulundu. Personellerden birtanesinin özel hayatını toplantı esnasında bir başka personeller arasında ifşa ederek aşağılayıcı şekilde personel hakkında konuştu. Bunun üzerine personel arkadaşımız sen benim özel hayatıma karışlamazsın diyerekten tartışmaya başladı ve personel arkadaşımız telefonların toplanması önerisinde bulunarak karşı tarafın ver ulan telefonu demesi personel arkadaşımız kızgınlık ile telefonunu fırlatıp attı sabır bir yere kadar. Diğer çalışan personellerin telefonları alınmayıp sadece tartışmaya giren personelin telefonu alındıktan sonra şantiye şefinin git istifanı ver diyerek baskıcı bir konuşması ile personel istifa vermeden iş yerinden ayrılmak zorunda kaldı bu konu hakkında nasıl bir dava açabiliriz şahitler var fakat işten kovulma korkusundan kimse şahitliknedemiyor lütfen yardımcı olursanız sevinirim

 10. Nurbanu dedi ki:

  Merhaba ben bir çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak çalışmakdayım ve takım liderim tarafından zaman zaman azar ve hakarete uğruyordum sorduğum sorular karşısında işimle ilgili ve bunu kendisine belirtmeme ragmen sözlü olarak bir düzelme olmadığı gibi sorularımada cvp vermemeyi tercih ederdi mecburen alttan almak zorunda kalıyor ve ne derse tamam diyordum. Ve benim sorduğum sorulara istinaden küfürlü msj ları oluyordu ama ben sesimi çıkartmıyor ve alltan alıyordum işim tehlikeye girmesin ve üstümle sorun yaşamamak için sabır ediyordum ancak son bağırmasından sonra bir üstüme bildirip aynı projede farklı takıma geçiş sağladım ama kendime sindiremiyorum ben bu şekilde tazminatlı çıkış alabilirmiyim elimde yazılı delillerim bulunmakta ağır küfür içerikli ayrıca zaman aşımı diye bir durum söz konusu olurmu? sizlerden destek bekliyorum. İlginize teşekkür ederim.

 11. Yunus bolluk dedi ki:

  Gurup yöneticisi 2 saat erken işi bıraktığım için bağırdı çağırdı yerimi değiştirdi oysaki ben erken işi bırakmam sepebi işimin bitmesiydi toplumun içimden bırakmadı kendimi savunayım ben tek yetkiliyim dedi müdür bile bir şey yapamaz şikayet edemezsin dedi bana psikolojim bozuldu bana diyor işi bırak kimse senle çalışmak istemiyor

  1. Av. Fatih ÖZDEMİR dedi ki:

   Merhaba, amiriniz hakkında suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

 12. Ayhan dedi ki:

  Merhaba az önce amirim fabrikanın genel müdürü ile bir konuyu görüşmeme kızdı ve sesini yükseltti… Ve şunu dedi ancak ben izin verirsem genel müdür ile görüşebilirsin dedi

 13. Hamide dedi ki:

  merhaba hocam 6 yıldır engeli kadrosunda çalıştığım özel bir şirkette yeni gelen müdür benim iznim olmadan dolaplarimi karıştırıyor hırsız muamelesi görüyorum bu durumda kime şikayet diğer çalışanların yanında yapiyor bunu edebilirim teşekkürler

 14. bolddpilot1 dedi ki:

  Merhaba bölge müdürüm bana 5 ay önce whatsaap tan bu haftada satış kötü çıkarsa gelir dağıtırım mağazanı diye mesaj yazdı. O zaman maddi sıkıntılarım var diye işten çıkamadım. Şuan mahkeme başvuru yapsam tazminat hakkım varmıdır

  1. Av. Fatih ÖZDEMİR dedi ki:

   Merhaba, şikayete tabi suçlarda şikayet süresi 6 aydır. Şikayet hakkında detaylı bilgi için Şikayetçi Olmak ve Şikayetten Vazgeçmek başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. https://www.avfatihozdemir.com/sikayetci-olmak-ve-sikayetten-vazgecme/ Ancak işçinin haklı fesih sebebini 6 gün içerisinde kullanması gerekir.

 15. Ahmet dedi ki:

  Slm.sefin elbise dolapların onundeki ayakkabilari ve çizmeleri dolabın içine koyacaksınız dedi bende olurmu öyle şey tuvalete giriliyor.emrediyorum koycaniz sıkıysa koyma bende maden diyer bina boş oraya konsun dedim sende hep böylesi dik baslisin filen deyip masaya vurdu ve ayağa kalkıp küfür ler etmeye başladı sonra hızlı bir şekilde üstüme gelip kafa attı arkadaşlar girdi araya beni dışarı çıkardılar hala küfür ve tehditler devam etti bende diyer seflerime bilgi verdim sonra gidip darp raporu aldım jandarmayla şimdide disiplin kuruluna gidecek misik işimi fest edip ihbar ve kıdem tazminatimi alabilirmiyim yada nası bir yol almalıyım

  1. Av. Fatih ÖZDEMİR dedi ki:

   Merhaba Ahmet Bey,

   Yasal süresi içerisinde şikayet ettiğiniz için iş akdinizi haklı fesih ile sona erdirebilirsiniz. Detaylı bilgi için: https://www.avfatihozdemir.com/samsun-is-hukuku-avukati/

 16. hüseyin çetın dedi ki:

  iyi günler ben özel güvenlik görevlisiyim bugun müdür yanıma gelerek (ben geldiğimde ayağa kalkacaksın bana günaydın diyeceksin dedi bende öyle bi zorunluluğum yok dedim bana işine gelmiyorsa sigtirgit dedi. 6 ay oldu aynı yerde çalışıyıorum ne yapmalıyım sizce

 17. Serhat dedi ki:

  Merhaba bir restorantta calısıyorum ve müdür tarafından bir anda hiç bir alakam yokken bana s”ktir git dedibu hem kovmaya girermi hemde şahsa edilen küfre girer peki benim bu reçte ne yapmam gerek hangi yolları izlemem gerek

 18. Sami dedi ki:

  Merhaba bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım.Fabrikada bir müdür var fabrikadaki giriş kapısını açmamı isterken aç lan dedi ve bu lan kelimesi benim canımı sıktı bir de kendini muhasebeci sanan aslında bir bok bile olmayan bir de kadın var sürekli bizim açığımızı arıyor ve müdür olacak o hıyara yetiştiriyor biz de bu durumda sürekli fırça yemiş oluyoruz ne yapmam lazım bilmiyorum o yüzden size bir sormak istedim.

 19. Sait koç dedi ki:

  Merhabalar çalıştığım firmada 30 35 kişilik bir bölümde çalışıyorum çalıştığım bölümde hatalı iş yapan kişilere resmi bir işlem uygulanmıyor bunun yerine ayda bir bölümdeki herkezi toplayıp işletme sefimiz her hangi bir kişiyi belirtmeden genelleme yaparak hakaret ve küfür içerikli konuşma yapiyor ben bu durumdan çok rahatsiz oluyorum hatam yoksa neden o hakaretleri dinlemek zorunda kaliyorum bu sebepten dolayi iş yerinden ayrilmak istiyorum işletme sefinin konuşmasını is yeri güvenlik kamaralari kayit ediyor ses kayit ediyor mu bilmiyorum benim bunu ispat etmek için ses kaydi yada video kaydi almam lazim mi yada nasil bir yol izlemem neler yapmam gerekiyor

 20. Hakan dedi ki:

  Merhaba Fatih bey yeni bir işe başladım koruma olarak iş görüşmesinde bize takım elbise alınacağı söylendi cebimizden 6000 TL para harcayarak takım elbise aldık fakat işveren 3 gün boyunca bize hakaret aşağılamalar yaparak 3 gün çalıştık bizi kovdu yaptığımız masrafların tahsilini nasıl sağlarız

 21. Gökhan dedi ki:

  Bir özel güvenlik şirketinde Çalışmaktayım Personel Amirime servis saatini Ve Çıkmam gerek yeri sorduğumda yeri ve saati sözlü Olarak Beyan ett saat 07:20 olarak aktarıldı bir gün Çıkmam gereken Saatten önce aranildim beni arayan personele amirimin 07:20 de olmam gereken yere çıkmamı söylediğini söyledim bunun üzerine o personel ise amirimi Arayıp aynı şekilde aktarmış ve Amirim Beni Telefon ile arayarak neden çıkmıyorsun dediğinde işim var söylediğin saatte yani 07:20 de cikacagim dedikten sonra çalışmayacaksan SİKTİR GİT gibi bir Sinkafli kelime kullanmistir Dava etmek istiyorum Personeli Nasıl bir yol izleyebilirim Acaba ?

 22. Kitapçı Kemal dedi ki:

  Fatih Bey merhaba,
  İş yerinden başka bir işçi (amir/müdür değil) başka bir işçiye hakaret etmesi ve iş yerinin hakaret eden ile ilgili bir işlem yapmaması halinde hakarete uğrayan işçi sözleşmesini tek taraflı feshedebilir mi?
  İyi günler, iyi çalışmalar.