İşkence Suçu ve Cezası

24.06.2020
1.221
İşkence Suçu ve Cezası

İşkence suçu, Ceza Kanunumuzda Vücut Dokunulmazlığına Karşı İşlenen Suçlar kategorisinde düzenlenmiştir. Aynı kategorideki diğer suçlara kıyasla işkence suçunun failinin özelleşmiştir. Bu suç sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilir. İşkence suçunun cezası hem işleniş biçimine hem de ortaya çıkardığı sonuçlara göre değişkenlik göstermektedir. Önemle belirtmek gerekir ki işkence suçu ihmal ile de işlenebilir. İhmali davranışı nedeniyle başkasının işkence görmesine neden olan kimseye verilecek cezada indirime gidilmez.

Ceza Yargılamasında en önemli olgulardan biri savunmadır. Gerek sözlü gerekse yazılı savunma yapılması sanık ya da şüphelinin yararına olacaktır. Bu nedenle İşkence Suçu ile yargılanan bir kimsenin; kendini savunması ve işlemediği suçtan ceza almasını önleyebilmesi adına bir Samsun Ceza Davası Avukatı ile çalışılması tavsiye edilir.

İşkence Suçunun Cezası Nedir?

Herhangi bir kimseye karşı sürekli ve sistematik olarak onu bunaltıcı, zorlayıcı, fiziksel ya da ruhsal boyutta acı duymasına neden olan kimseler; işkence suçunu işlemiş olmaktan dolayı cezalandırılırlar. Söz konusu eylemin mağduruna ve eylem neticesinde ortaya çıkan sonuca göre sanığa verilecek cezanın miktarında artma söz konusu olacaktır.

İşkence suçunun cezası suçun en basit halinin işlenmesi halinde 3 yıl – 12 yıl arasında değişkenlik gösterir. Eğer işlenen suçun mağduru kanunda yer verilen kimselerden ise işkenceciye verilen ceza 15 yıla kadar çıkabilir. Yine suça ilişkin cezanın alt sınırı da 10 yıla kadar yükselecektir. İşkence eyleminin neticesinde ortaya çıkan halde netice sebebi ile ağırlaşma söz konusu isesanığa verilecek ceza arttırılır.

İşkence Suçunun Nitelikli Halleri

İşkence suçu aşağıda yer alan kimselere karşı, mağduru o kimseler olacak biçimde işlenecek olursa yargılanan kamu görevlisine verilecek cezanın hem alt sınırı hem de üst sınırı yükselecektir. Öyle ki suçun basit halinde ceza 3 yıl iken nitelikli haller mevcut olduğunda alt sınır 10 yıla kadar yükselebilir.

 • Avukata ya da başka bir kamu görevlisine karşı,
 • Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı

İşlenen işkence suçunun cezası 8 yıl ile 15 yıl arasında değişecektir.

İşkence suçunun cinsel taciz boyutunda işlenmesi halinde ise yargılanmakta olan sanığa verilecek ceza 10 yıl ile 15 yıl arasında olacak biçimde değişkenlik gösterecektir.

İşkence Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri

İşkence suçuna verilecek cezayı arttıran durumlardan biri de neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerin somut olayda mevcut olmasıdır. Kanunda işkence suçunun nitelikli şekilleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir:

 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olursa sanığa verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Yani işkence suçundan 5 yıl ceza alan kimse eğer mağdurun yüzünde sabit bir ize de neden olmuş ise cezası 7.5 yıla yükselecektir.

 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olursa sanığa verilecek ceza bir kat arttırılır. Örnekle açıklamak gerekirse işkence suçunu işlemekten 8 yıl ceza alan kimse gebe kadının çocuğunu düşürmesine neden olursa cezası 16 yıla yükselecektir.

İşkence Suçunun Sonucunda Vücutta Kemik Kırılması

Kanun koyucu İşkence Suçunu düzenleyen 95. Maddede mağdurun kemiklerinin kırılması durumunu ayrıca düzenlemiş ve böyle bir durumda sanığa verilecek olan cezanın miktarını ayrıca belirtmiştir. Yer alan açıklamaya göre: İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

İşkence Suçunda Mağdurun Ölmesi

Söz konusu suçun en ağır cezayı gerektiren hali eylemin sonucunda mağdurun hayatını kaybetmesidir. Gerçekten de insan hayatı her şeyden kıymetlidir. Kanun koyucu da bu yönde bir düzenlemeye giderek “İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.” Hükmüne yer vermiştir.

Önemle belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise işkence suçuna iştirak eden kimseler kamu görevlisi olmasa bile sanki kamu görevlisi gibi ceza alacaklardır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.