İtirazın İptali Davası Süresi

06.03.2023
448
İtirazın İptali Davası Süresi

Samsun İcra Dairesinde açılan takibe borçlu tarafından itiraz edilirse itirazın iptali davası süresi içerisinde açılabilir. Ancak alacaklının bu hakkını kullanırken dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. İtirazın iptali davası süresi de bu hususlardan biridir. İtirazın iptali davası süresi ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi, bu makalemizde bulabilirsiniz.

İtirazın İptali Davası Süresi Ne Zaman Başlar?

İtirazın iptali davası süresi, borçlunun icra takibine yaptığı borca itiraz işleminin, alacaklı tarafından öğrenildiği andan itibaren başlar. Hukukta alacaklının öğrenme tarihi olarak ekseriyetle tebliğ tarihi kabul edilmektedir. Yani, itirazın alacaklıya ne zaman tebliğ edildiği önem arz eder. Bu nedenle tebliğ tarihini doğru olarak belirlemeniz gerekiyor. Bu tarihi öğrenmek için, Samsun İcra Dairesine başvurabilirsiniz. Ayrıca, işlem veya kararın size elden verildiği tarihin tebliğ tarihi kabul edilir.

Uygulamada borçlu itirazlarının alacaklıya ya da alacaklı avukatına tebliğ edilmemesi de söz konusu olmaktadır. Böyle bir durumda itirazın iptali dava açma süresi başlamış olmayacaktır. Zira borçlunun itirazı alacaklıya tebliğ edilmediği sürece alacaklının bu itirazdan haberi olmadığı kabul edilmektedir.

İtirazın İptali Dava Açma Süresi Nedir?

İtirazın iptali dava açma süresi, borçlunun itirazına ilişkin idari işlem veya kararın alacaklıya tebliğ edildiği tarihten itibaren açılacak davayı açma süresidir. Bu sürenin başlangıç tarihi, işlem veya kararın alacaklıya tebliğ edilip edilmediğine göre farklılık gösterebilir. Bir önceki başlıkta da belirttiğimiz üzere İcra ve İflas Hukukunda öğrenme tarihi olarak tebliğ tarihi kabul edilmektedir.

İtirazın iptali davasını açma süresi, borçlunun Samsun İcra Dairesine yaptığı itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıldır.

Borçlu tarafından yapılan itirazın alacaklıya usulüne uygun bir biçimde tebliğ edilmesinin ardından başlayacak itirazın iptali dava açma süresi 1 yıldır. Alacaklı başlatmış olduğu icra takibine borçlu tarafından itiraz edildiği kararı kendisine tebliğ edildikten sonra 1 yıl içerisinde işbu davayı açmalıdır. Aksi halde hak düşürücü nitelikte olan dava açma süresinin geçmesi söz konusu olur.

İtirazın İptali Davasında Hak Düşürücü Süre (Zamanaşımı)

İtirazın iptali davası süresi halk arasında bir zamanaşımı olarak kabul edilse de hukuken durum böyle değildir. Hukukumuzda itirazın iptali davasını açma süresi bir hak düşürücü süre olarak kabul edilir. İtirazın iptali davası açma süresi ise İcra ve İflas Kanununun 67. maddesinde bir yıl olarak ifade edilmiştir.

İtirazın iptali davası süresi içinde yapılması gerekenler şunlardır: işlem veya kararın tebliğ tarihini doğru olarak belirlemek, avukatınızla görüşmek veya hukuki danışmanlık almak, iptal davası açma dilekçesini hazırlamak, açılacak dava için gerekli belgeleri toplamak ve açılacak davanın hangi Samsun Asliye Hukuk Mahkemesinde görüleceğini belirlemek. Elbette bu eylemlerinin tümüyle uğraşmak istemiyorsanız bir Samsun Avukatı ile de görüşebilirsiniz.

İtirazın İptali Davası Süresinde Açılmazsa Ne Olur?

İtirazın iptali davası açma süresi bir yıldır. Bu sürenin hak düşürücü nitelikte olduğu ve davanın mutlaka bu süre içerisinde açılması gerektiği İcra ve İflas Kanununda ifade edilmektedir. Eğer alacaklı bu süre içerisinde Samsun Asliye Hukuk Mahkemelerinde bir İtirazın İptali Davası ikame etmezse hukuki olarak bazı sonuçlarla karşılaşmak zorunda kalır. Bu sonuçlar aşağıdaki gibidir:

  • Süresi geçtikten sonra açılan itirazın iptali davasının reddine karar verilir.
  • 1 yıllık hak düşürücü dava açma süresi geçtikten sonra açılan davada icra inkar tazminatına hükmedilmez.
  • Yargılama giderleri ve itirazın iptali davası avukatlık ücreti davacı üzerinde kalır.
  • Davaya eda davası olarak devam edilebilir. Bu durum Yargıtay kararlarında istisnai bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Bu gibi menfi sebeplerin oluşmaması için itirazın iptali davası süresi içerisinde açılmalıdır. Aksi halde alacaklı aleyhine telafisi imkansız zararların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.

İtirazın İptali Davasında Süre Kaçırılması

İtirazın iptali davasında süre kaçırılması durumunda alacaklının mağdur olacağı açıkça ortadadır. Bu davada alacaklının süresi içerisinde dava açmaması yani süre kaçırması halinde karşılaşacağı sonuçlar bir üst bölümde liste halinde ifade edilmiştir.

İtirazın iptali davası süresinin kaçırılması halinde yaşanacak mağduriyetle karşılaşmamak adına tüm icra takibi sürecinin bir avukat yardımı ile götürülmesinde büyük bir fayda bulunmaktadır. Aksi halde icra takibi süreci, yapılması gereken eylem ve işlemlerin yasal süreleri hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin dava açma süresini kaçırarak mağdur olmaları muhtemeldir.


Samsun Avukat Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.