İzalei Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi)

21.01.2020
1.369

İzalei Şuyu davası, Samsun ilinde bulunan ve birden fazla kişinin mülkiyetinde olan ev, araba, arsa gibi malların mülkiyeti elinde bulunduran ortaklardan arındırılarak kişinin tek başına malik olmasına yarayan halk arasında Ortaklığın Giderilmesi davası olarak da bilinen bir dava türüdür. Ekseriyetle miras yolu ile intikal eden taşınır ya da taşınmaz mal varlıkları davanın konusunu oluşturur. Taraflar kendi aralarında paylaşamadıkları mallar üzerindeki ortaklığın giderilmesi için Samsun Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimine başvuruda bulunurlar. Davaya bakan hakim mal varlığının niteliğine göre aynen bölünme yoluyla mı yoksa satış yoluyla mı ortaklığın giderileceğine karar verir.

İzaleyi şuyu davası açılırken dikkat edilmesi gereken noktalara makalemizin devamında yer vermekteyiz. Okurlarımızın akıllarına takılan soruları makalemizin altına yorum olarak bırakmaları durumunda ofisimiz bünyesindeki avukatlar tarafından kendilerine dönüş sağlanacaktır.

İzalei Şuyu Davası Ne Kadar Sürer

İzalei Şuyu davası Samsun Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Dava dilekçesi ve ekleri diğer ortaklara tebliğ edilmelidir. Bu sebeple zaman zaman dava süresinin uzaması söz konusu olur. Özellikle çok hissedarlı mallara ilişkin izalei şuyu davalarında hissedarlardan birinin vefatı durumunda dilekçenin mirasçılara tebliğ edilmesi zorunludur. Bu sebeple dava süresinin daha fazla sürmesi de sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. İşbu dava taşınmazın bulunduğu yer mahkemelerinde açılır. Örneğin Samsun Atakum’da ortaklığın giderilmesi davası Samsun Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır. Dava açılırken tüm ortaklar davalı olarak gösterilir. Eğer ortaklardan birisi ölmüş ise mirasçıları davaya taraf olarak eklenmelidir. Yine tüm ortaklar aralarında anlaşarak bir sözleşme ile paylaşım yoluna giderler ise ortaklık bu şekilde de son bulabilir. Davada masraflar yargılama sonucunda taraflara eşit olarak yüklenir.

İzalei Şuyu davası ne kadar sürer sorusunun cevabı 2022 yılı itibari ile ortalama olarak bir yıl şeklinde verilebilir. Elbette davayı uzatabilecek diğer sebepleri de yukarıda ifade ettik.

İzalei Şuyu Davasında Hissedarın Alış Önceliği

İzalei şuyu davasında hissedarın alış önceliği olup olmadığı hissedarlar tarafından en çok merak edilen hususlardan biridir. Türk Medeni Kanununda satışı yapılan taşınmazları hissedarların ön alım haklarının bulunduğu düzenlenmiştir. Ancak ortaklığın giderilmesinde hissedarın alış önceliği bulunmaz. Zira izaleyi şuyu davası bir tür satış değildir. Bu nedenle yasada hissedarların alış önceliğine ilişkin bir durum söz konusu da değildir.

Mal varlığını kendisi satın almak isteyen hissedar yani pay sahibi diğer alıcılar gibi ihaleye (açık arttırma) katılmalıdır. En yüksek teklifi kendisinin vermesi durumunda mal varlığına da kendisi sahip olacaktır. Yasa koyucu bu düzenleme ile mal varlığını satın almayı düşünmeyen diğer hissedarların haklarını korumayı hedeflemektedir.

Samsun İzalei Şuyu Davası Avukatı Ücreti

Samsun’da İzalei Şuyu davası avukatı ücreti 03.09.2022 tarihinde yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile değişti. Ortaklığın giderilmesi davası avukatlık ücreti konusunda bilgi sahibi olmak için bu alanda hizmet veren ve tecrübeli bir avukatla birlikte hareket edilmesinde fayda vardır. Özellikle bir tarım arazisi ortaklığın giderilmesi davası söz konusu ise bu tür davaların uzmanlık gerektiriyor olması nedeniyle alanında bilgili avukatlar ile çalışmak davacının ve varsa davalıların lehine olacaktır.

İzalei Şuyu Davası Hakkında Yargıtay Kararları


Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satışın Hissedara Yapılması

Satışın paydaşlar arasında yapılması hususunda tarafların talebi olmadığı nazara alınmadan talep ve savunma dışına çıkılarak satışın paydaşlar arasında yapılmasına karar verilmesi, usul ve Kanun’a aykırıdır.

İzaleyi Şuyu Davasından Vazgeçmek

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu davalarda davalı da davacı gibi aynı haklara sahiptir. Bu nedenle davacının paydaşlığın satış suretiyle giderilmesini istemesi davalıların aynen paylaşma istemesine engel teşkil etmez. Davacı davasından feragat etse bile davalılardan birinin davaya devam etmek istemesi halinde mahkemece davaya devam edilerek işin esası hakkında karar verilmelidir. Bu nedenle davacının davadan feragat beyanına karşı hazır bulunan davalılardan diyecekleri sorulmalı, davaya devam etmeyi istemeleri halinde yargılamaya devam edilmelidir.

İzaleyi Şuyu Davasının Feshi

Şikayetçiler vekili, Samsun Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/382 Esas 2009/166 Karar sayılı ortaklığın giderilmesi ilamı gereğince yapılan satışın usulsüz olduğundan bahisle ihalenin feshini istemiştir. İncelenen satış dosyasında ortaklığın giderilmesi ilamına dayalı olarak satış işlemlerinin başlatılması isteminden sonra, icra müdürlüğünce yeni bir kıymet takdiri yapılmadan satışın gerçekleştirildiği görülmektedir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.