Site Rengi

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

21.01.2020
681

İzale-i Şuyu davası, birden fazla kişinin mülkiyetinde bulunan ev, araba, arsa gibi malların mülkiyeti elinde bulunduran ortaklardan arındırılarak kişinin tek başına malik olmasına yarayan halk arasında Ortaklığın Giderilmesi davası olarak da bilinen bir dava türüdür.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

İzale-i Şuyu davasında hukuk mahkemeleri görevlidir. İşbu dava taşınmazın bulunduğu yer mahkemelerinde açılır. Örneğin Samsun Atakum’da bulunan bir taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası Samsun Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır. Dava açılırken tüm ortaklar davalı olarak gösterilir. Eğer ortaklardan birisi ölmüş ise mirasçıları davaya taraf olarak eklenmelidir. Yine tüm ortaklar aralarında anlaşarak bir sözleşme ile paylaşım yoluna giderler ise ortaklık bu şekilde de son bulabilir. Davada masraflar yargılama sonucunda taraflara eşit olarak yüklenir.

İzale-i Şuyu Davası Aşamaları

Hukuk mahkemesine verilen dilekçe ile yargılama başlar. Tüm ortaklara usulüne uygun tebligat yapıldıktan sonra duruşma görülür. Ortaklığın giderilmesi aşağıdaki şekillerde sağlanabilir:

  • Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
  • Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Tarafların yargılama devam ederken aralarında anlaşarak mülkiyetin paylaşımının nasıl olacağını hakime bildirmeleri halinde Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi söz konusu olur.

Eğer ortaklar aralarında anlaşamaz ise hakim mülkiyete konu taşınır ya da taşınmazın satışına karar verir. İzale-i Şuyu bu şekilde yapılırsa Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi söz konusu olacaktır.

İzale-i Şuyu Davası Yargıtay Kararları

Satışın paydaşlar arasında yapılması hususunda tarafların talebi olmadığı nazara alınmadan talep ve savunma dışına çıkılarak satışın paydaşlar arasında yapılmasına karar verilmesi, usul ve Kanun’a aykırıdır.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu davalarda davalı da davacı gibi aynı haklara sahiptir. Bu nedenle davacının paydaşlığın satış suretiyle giderilmesini istemesi davalıların aynen paylaşma istemesine engel teşkil etmez. Davacı davasından feragat etse bile davalılardan birinin davaya devam etmek istemesi halinde mahkemece davaya devam edilerek işin esası hakkında karar verilmelidir. Bu nedenle davacının davadan feragat beyanına karşı hazır bulunan davalılardan diyecekleri sorulmalı, davaya devam etmeyi istemeleri halinde yargılamaya devam edilmelidir.

Şikayetçiler vekili, Sapanca Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/382 Esas 2009/166 Karar sayılı ortaklığın giderilmesi ilamı gereğince yapılan satışın usulsüz olduğundan bahisle ihalenin feshini istemiştir. İncelenen satış dosyasında ortaklığın giderilmesi ilamına dayalı olarak satış işlemlerinin başlatılması isteminden sonra, icra müdürlüğünce yeni bir kıymet takdiri yapılmadan satışın gerçekleştirildiği görülmektedir.

Samsun Avukatı Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.