Kamu Davası Nedir?

07.09.2022
686
Kamu Davası Nedir?

Kamu davası nedir sorusu çoğunlukla Samsun ilinde bir ceza davasında taraf olanlarca merak edilmektedir. Zira bu terim ceza yargılamalarında karşımıza çıkmaktadır. Kamu davası nedir sorusunun cevabını vermeden önce ifade etmek gerekir ki Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların daha sonra Samsun Asliye Ceza Mahkemesi ya da Samsun Ağır Ceza Mahkemesi’nde iddianamelerinin kabul edilerek davalarının görülmesi kamu adına yürütülen yargılama faaliyetlerindendir. Yargılama makamları kamu adına ceza davalarını yürüterek kamu vicdanını rahatlatma gayesi ile hareket eder. Bu nedenle Ceza Muhakemesi Usul Kanununda da ifade edildiği üzere suçun şikayeti ile bağlı olmaksızın savcılık, suçu kamu adına soruşturmaya başlar. Bu hususta bir Samsun Ceza Davası Avukatı ile birlikte hareket etmekte fayda vardır.

Kamu Davasında Şikayetten Vazgeçme

Kamu davasında şikayetten vazgeçme eyleminin yargılamaya bir etkisi olduğu sanılsa dahi bu durum her dava için aynı sonucu doğurmaz. Yani şikayetten vazgeçmenin kamu davasına doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Soruşturması ve kovuşturması mağdurun şikayetine bağlı olan ceza davalarının akıbeti ancak değişkenlik gösterebilmektedir. Şikayete tabi suçların hangileri olduğuna ise sayfamızda yayınlanmış olan önceki makalelerden ya da Samsun Ceza Avukatları ile irtibat kurarak öğrenebilirsiniz. Yargılamasının yürütülmesi şikayete bağlı olmayan suçlarda ise kamu davasında şikayetten vazgeçmenin sanığın cezalandırılıp cezalandırılmayacağı hususunda bir etkisi bulunmamaktadır.

Kamu davalarında şikayetten vazgeçme yargılamanın tüm aşamalarında imkan dâhilindedir. Ancak ilerleyen aşamalarında şikayetten vazgeçilmesi halinde mahkeme tarafından bu durum çelişkili görülerek kabul edilmeyebilir.

Kamu Davası Cezaları Nelerdir?

Kamu davası cezaları Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda ifade edilmiştir. İfadeye göre bir kamu davasında yargılanmakta olan sanığın cezalandırılmasına karar verildiği hallerde bu cezaların türleri de yasada yer almaktadır. Buna göre kamu davası cezaları aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:

  • Mahkumiyet cezası
  • Güvenlik tedbiri cezası

Mahkumiyet cezası sanığın insan olması durumunda verilir. Güvenlik tedbiri cezası ise daha çok şirketler gibi tüzel kişilikler için öngörülmektedir. Bu iki ceza türünden hariç olarak kamu davalarında cezalar gibi düşme, beraat gibi kararların verildiği de görülmektedir. Samsun Ceza Davası Mahkemesi tarafından verilecek karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulabileceği gibi temyiz kanun yoluna da başvurulması mümkündür.

Hakkımda Kamu Davası Açılmış Ne Yapmalıyım?

Hakkında kamu davası açılan kişi davanın ve suçlamanın ne olduğunu öğrenmelidir. Suçlamayı ve varsa soruşturma ya da kovuşturma numarasını almalıdır. Ardından bu numaralar ile birlikte bir Samsun Ceza Davası Avukatı ile görüşülmelidir. Avukat tarafından verilecek tavsiye doğrultusunda savunma hazırlanmalı ve ilk duruşmada etkili bir savunma yapılmalıdır.

Yargılamaya esas teşkil edecek deliller en etkili ve kapsamlı olarak sanık tarafından bilinmektedir. Bu nedenle sanığın avukatı ile tüm süreci değerlendirerek hareket etmesi kamu davasının lehine sonuçlanmasını sağlayacaktır. Elbette kamu davası cezaları da diğer mahkeme kararları gibi sonuçlandıktan sonra da itiraza ve üst yargı makamlarına başvuru yollarına açık bir şekilde verilir. Bu sebeple sanığın dava bitince de yargılamanın devam ettiğini unutmaması gerekir.

Samsun Ceza Kamu Davası Avukatı Ücreti

Samsun şehrinde ceza mahkemelerinde görülen kamu davası avukatlık ücreti nedir sorusunun cevabı son yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile birlikte değişiklik göstermiştir. Tarife uyarınca şahısların yargılamada kendilerini bir avukat ile temsil etmek istediklerinde ödeyecekleri avukatlık ücreti belirtilmiştir. Asgari tarifede yer alan tutarlar ceza davası avukatları tarafından alınabilecek en düşük ücretleri ifade etmektedir. Somut olaylarda suçlamalar ve davaların istedikleri emek ve mesainin istediği yoğunluğa göre ücrette farklılık olabilecektir. Bu nedenle bir dava görülürken dikkat edilmesi gereken ilk hususun avukat tutmak olduğu kabul edilmelidir. Ardından avukat ile ücret konusunda anlaşılması ve kamu davası nedir sorusunun cevabı alınmalıdır. Bu sayede sanığın mağdur olmasının önüne geçilecektir.

Kamu Davası Nedir Hakkında Yargıtay Kararları


Kamu Davası Neden Açılır

Suça konu kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı tutarındaki miktarın hüküm verilinceye kadar Devlet Hazinesine ödenmesi halinde verilecek cezada indirim uygulanacağının hüküm altına alınmıştır. Samsun Ceza Mahkemesi ile sanıklar hakkında açılan kamu davası kapsamında, suçta kullanılan nakil aracının müsaderesi talep edilmediği halde araçla ilgili karar verilmesi gerekmektedir.

Kamu Davası Nasıl Düşer

Rüşvet alma ve rüşvet verme suçlarından katılan sıfatını alabilecek surette zarar görmüş olan Hazinenin kanun yoluna başvurma hakkının bulunması ve hükmün 08/01/2016 havale tarihli dilekçe ile ceza aukatı tarafından temyiz edilmesi karşısında, 3628 sayılı Kanun’un 18. maddesindeki “…Hazine avukatının yazılı başvuruda bulunması halinde Maliye Bakanlığı, başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanır” düzenlemesinin verdiği yetkiye ve CMK’nin 237/2. maddesine dayanılarak Hazinenin bu suçlar yönünden kamu davasına katılan olarak KABULÜNE karar verilmiştir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.