Kamu İhale Kurumu İtirazen Şikayet Ücret İadesi

Kamu İhale Kurumu İtirazen Şikayet Ücret İadesi

Kamu İhale Kurumu İtirazen Şikayet Ücret iadesi artık mümkündür. KİK kararlarına karşı itiraz yapılırken kuruma belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu tutar itirazcının haklı ya da haksız olmasına bakılmaksızın iade edilmemekteydi. Pek çok ihaleci firmanın itirazlarına ilişkin bedel yıllardır Kamu İhale Kurumu uhdesinde bulunmaktadır. Tam da bu konu hakkında yayınlanan bir Anayasa Mahkemesi kararı ile birlikte artık KİK itiraz bedeli iadesi mümkündür.

KİK itiraz bedeli iadesi yapılabilmesi için başvurunun olumlu olarak sonuçlanması gerekir. Aksi halde başvurucuya ücret iadesi söz konusu olmayacaktır. Yeni tarihli başvurularda bedel iadesi yapıldığı gibi geçmiş tarihli ve olumlu sonuçlanan başvurulara ilişkin bedel iadesi yapılması da mümkündür.

KİK İtiraz Ücret İadesi Şartları 2023

KİK’e yapılacak şikâyet ya da itirazlarda ödenen ücretin iadesini talep edebilmek için bir takım şartların da somut olayda oluşması gerekir. Bu şartların derlenmesinde Anayasa Mahkemesinin 15.01.2020 tarihli ve 2017/37300 sayılı kararı esas alınmıştır. KİK başvurusu para iadesi şartları ise aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

  • Gerçek ya da tüzel kişi başvurusunun haklı çıkması gerekir.
  • Kuruma yazılı başvuru yapmak gerekir.
  • Yazılı başvuru olumlu sonuçlanmaz ise idari dava açma süresi içinde dava yoluna gidilmelidir.

Bu şartların sağlanması durumunda başvurucunun Kamu İhale Kurumuna peşin olarak ödediği itiraz bedelini iade alması mümkündür. Bedel iadesinin talebi kurumdan yapılır ancak kurum mevcut uygulamasında dava açılmadan bedel iadesi yapma yolunu tercih etmemektedir.

KİK Başvuru Bedeli Para İadesi Nasıl Yapılır?

Kamu İhale Kurumuna ödenen başvuru bedeli iadesi 2020 tarihli ve halihazırda uygulanan Anayasa Mahkemesi kararı ile artık mümkün olmaktadır. Yüksek Mahkeme, başvurucuların anayasal haklarının ihlal edildiğini gerekçe göstererek ödenmiş olan başvuru bedellerinin iade edilmesine ilişkin karar kurmuştu. Bu karar ışığında da mevcut başvurusu olumlu sonuçlanan başvurucuların ödemiş oldukları KİK başvuru bedellerinin para iadesi gerçekleşiyor.

Mevcut uygulamada Kamu İhale Kurumu itiraz ücret iadesi yapmaya doğrudan yanaşmamaktadır. Ancak alacak hakkı bulunan kişi ve kurumların kurumun ret cevabının ardından dava açma yoluna başvurması halinde davalarını kazandığı sıklıkla görülmektedir. Bu kapsamda konu hakkında bilgisi olan bir avukattan yardım alınması ücret iadesi sağlanması hususunda başvurucu adına faydalı olacaktır.

KİK Başvuru Bedeli 2022 Ücretleri (EKAP İtiraz Bedeli)

2022 yılı için KİK başvuru bedeli yeniden değerleme oranı uyarınca belirlenmiştir. Bu tutarlar başvuruya konu ihalenin uyuşmazlık bedeline göre farklılık göstermektedir. Miktar sınırlamaları sıfır ile iki milyon lira arasında, iki milyon lira ile dokuz milyon lira arasında, dokuz milyon lira ile altmış dokuz milyon lira arasında değişmektedir. Buna göre EKAP itiraz bedellerinin mevcut haline ilişkin aşağıdaki tabloyu incelemeniz mümkündür. Başvuruların olumlu olarak sonuçlanması durumunda yatırılan ücretin aynen iadesi de gerçekleşmektedir.

Başvuruya Konu Uyuşmazlık Bedeli (İhale)KİK İtiraz Başvuru Ücreti 2022
0,00 TL – 2.305.178,00 TL İhaleler13.189,00 TL
2.305.178,00 TL – 9.220.744,00 TL İhaleler27.654,00 TL
9.220.744,00 TL – 69.155.600,00 TL İhaleler41.482,00 TL
Kamu İhale (EKAP) İtiraz Bedel İadesi Ücretleri

Kamu İhale Kurumu İtiraz Bedel İadesi Davası

Kamu İhale Kurumu itiraz bedel iadesine istinaden yapılan başvuruya kurum tarafından ret cevabı verilmesi ya da otuz günlük süre içerisinde herhangi bir cevap verilmemesi halinde başvurunun kurum tarafından onaylanmadığı kabul edilir. Bu durumda başvurucunun izlemesi gereken yol idare mahkemesinde dava açmak olmalıdır. Bu dava ortalama altı ile sekiz ay arasında sürmektedir. Davanın kabul edilmesi halinde bedelin tahsili mümkün olacaktır.

KİK bedel iadesi davası kazanıldıktan sonra kuruma yazılı başvuru yapılır ve ücret ödemesi başvurucuya yapılır. Davanın ve yazılı başvurunun usul ve esasa uygun olarak gerçekleşmesi için sürecin bir avukat yardımı ile yapılması yararlı olacaktır. Aksi halde istenmeyen bir sonuç olan davanın reddi ile karşılaşılabilir.

KİK Şikayet Ücreti İadesi Anayasa Mahkemesi Kararı

2020 yılından önce Kurum itiraz ve şikayetler olumlu sonuçlanmış olsa dahi başvurucuya peşin ödemiş olduğu ücretleri iade etmemekteydi. Ancak Anayasa Mahkemesinin 15.01.2020 tarihli ve 2017/37300 sayılı kararı ile bu durum ortadan kalktı. Mahkeme, kararında başvuru bedellerinin iade edilmemesinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine dikkat çekerek hak arayan kimselerin haklı oldukları durumda paralarının iade edilmemesini Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aykırı buldu. Bu sayede başvurucular geçmiş tarihli de olsa başvurularına istinaden ödemiş oldukları peşin bedelleri artık iade alabiliyor. Dava dilekçelerinde yukarıda belirttiğimiz Anayasa Mahkemesi kararına atıf yapılması davacı lehine bir eylem olacaktır. Anayasa Mahkemesi kararının tam halinde belirtilen tarihli Resmi Gazete üzerinden erişilmesi mümkündür.

Geçmiş Tarihli KİK Başvuru Bedelleri Geri Alınabilir mi? Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

İçerisinde bulunduğumuz 2022 yılı ve 2023 yılından önce Kamu İhale Kurumu’na yapılan ve olumlu sonuçlanan başvurulara istinaden ödenmiş olan itiraz ve şikayet başvuru bedellerinin de geri alınabilmesi mümkündür. Bu sebeple başvurucunun geçmiş tarihli başvurularını da derleyerek ayrı ayrı kuruma başvuru yapması mümkündür. Kurumun bu bedelleri ödemeyi reddetmesi durumunda ayrı ayrı davalar açılarak bedelin tahsili yoluna gidilebilir.

İdari davalarda usul ve şekli uygulamaların önem arz etmesi nedeniyle başvuruların ve akabinde açılacak davaların bir avukat yardımı ile gerçekleştirilmesi olası hak kayıplarının yaşanmasının da önüne geçecektir.

EKAP Başvurusu İtiraz Ücret İadesi Samsun

EKAP, Kamu İhale Kurumunun itirazları kabul ettiği ve ihale itirazlarının sonuçlarını açıkladığı sisteme verilen isimdir. Bu sebeple EKAP itirazı ile KİK itirazı hukuki olarak ve kurumun gözünde aynı sonuca varmaktadır. Makalemizin genelinde ifade ettiğimiz üzere bu başvuruların arasından da olumlu olarak sonuçlanan ekap itiraz şikayeti başvurusu ücret iadesinin alınması mümkündür.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.