Kamulaştırma Bedeli Hesaplaması Nasıl Yapılır?

10.06.2020
9.308
Kamulaştırma Bedeli Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kamulaştırma bedeli hesaplaması, kendilerine ait taşınmazları devlet tarafından “kamulaştırılan” ya da kamulaştırılmak üzere olan kimselerin nasıl yapıldığını merak ettiği işlemdir. Şöyle ki, ülkemizde kamu yararı için üçüncü kişinin arsa, gölet, zeytinlik gibi mallarının devlet tarafından istimlak bedeli ödenerek satın alınması sanılandan çok daha fazla gerçekleşen bir hadisedir.

2020 Yılı Kamulaştırma Bedelleri

2020 yılında devlet tarafından ödenen kamulaştırma bedelleri geçtiğimiz yıllara kıyasla bir artış gösterdi. Fakat istimlak bedel hesaplaması, tutarı ödeyen idare tarafından her zaman doğru bir şekilde yapılamayabiliyor. Bu tür durumlarda taşınmaz sahibine 2020 kamulaştırma ödemeleri nispeten eksik yatabilir. Kendisine eksik ödeme yapıldığını düşünen mal sahibinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası açması gerekir.

2020 İstimlak Bedeli Hesaplaması yapılırken dikkate alınan belki de en önemli etken kamulaştırılan taşınmazın niteliğidir. Yani; bir zeytin bahçesi kamulaştırma bedeli hesaplaması ile bir gölet kamulaştırma bedeli hesaplaması aynı olmayacaktır. İşlemler yapılırken esas alınan nokta taşınmazı kamulaştırılan kimsenin bu mal kaybından kaynaklanan zararının en düşük seviyeye indirilmesidir.

Kamulaştırma Bedeli Hesaplama Tablosu

Kamulaştırma bedeli hesaplama tablosu içerisinde pek çok değişkeni barındıran ve birebir aynı olan yan yana iki taşınmazda bile aynı sonucu vermeyen bir yapıdadır. Bu nedenle her taşınmazın istimlak bedeli hesaplaması alanında uzman kimselerce ayrı ayrı yapılmalıdır.  

Kamulaştırma Bedeli Hesaplama Tablosu
Taşınmazın ada, pafta, parsel numaraları
Taşınmazın niteliği (bağ, bahçe vs.)
Yetiştirilen tarım ürünleri (Verimlilik ile değer doğru orantılıdır.)
Yola olan uzaklık (Yakınlaştıkça bedel artacaktır.)
Sulama yollarına erişim (Sulama verimliliği, tarım ürünlerini arttırır)

Bunun dışında yine malın farklı bir özelliği bulunuyorsa (örneğin üzerinde bir yapı varsa) hesaplanan tutar daha yüksek miktarda olabilecektir. Detaylı bir kamulaştırma bedeli hesaplaması yaptırmak için deneyimli bir Samsun Avukat ile görüşebilirsiniz.

Kamulaştırma Bedelinin Eksik Ödenmesi

Kamulaştırma bedelinin eksik ödenmesi durumunda ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde Kamulaştırma Kanunu uyarınca Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası açılacaktır. Bu dava açılırken taşınmaz sahibinin iddialarını destekler nitelikte tüm belge ve bilgiler dava dilekçesinin ekinde mahkemeye sunulmalıdır.  Aksi halde davacı hak kayıpları ile karşılaşabilir ve mağdur olabilir. Bu dava türünde hangi delillerin etkili olduğunu öğrenmek için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanması Davası açıldıktan sonra yargılama mahkeme hakimi tarafından yapılır ve karar bağlanır. Hakimin kanaat getirdiği karar beğenilmez ise yargı yollarına başvurulur. Dava hukuk mahkemelerinde görüldüğü için üst merci Yargıtay’dır. Kanun yolunda inceleme önce usul kuralları çerçevesinde devamında ise esastan kanunun 10. Maddesi çerçevesinde yapılır.

Kamulaştırma Bedeli Hesaplaması Yargıtay Kararları


Kamulaştırma Bedelinde Faiz Hesaplaması

Tespit edilen kamulaştırma bedeli bozma öncesi tespit edilen bedelden az olduğundan ve bu bedel bozma öncesi depo edildiğinden ilk karar tarihine kadar faiz uygulanması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi, fazla yatan bedelin davacı idareye iadesine karar verilmemesi, doğru değil ise de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir. (5. HD Esas: 2019/ 12599 Karar: 2020/2858)

Kamulaştırma Bedelinin Vergi Miktarından Hesaplanması

Emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ve dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerinin belirlenmesi bakımından, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,doğru görülmemiştir. (5. HD Esas: 2019/9049 Karar: 2020 /2834)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.