Karşılıklı Hakaret Suçu ve Cezası

29.01.2023
470
Karşılıklı Hakaret Suçu ve Cezası

Karşılıklı Hakaret Suçu Nedir?

Karşılıklı hakaret suçu, bir kişinin başka bir kişiye yönelttiği hakaret cümleleriyle geri hakaret edilmesi durumudur. Bu tür bir durumda, iki kişi de hakaret suçunun işlediği söylenebilir. Hakaret, kişinin onur veya haysiyetine zarar vermek amacıyla yapılan söylem veya davranışları ifade eder. Hakaret suçu, genellikle ağır hakaret, hakaret etme, hakaret ettirme gibi farklı alt türleri içerebilir. Karşılıklı hakaret suçunda, her iki tarafın da suçlu olabileceği düşünülebilir ancak yasalara göre her bir durumun özel koşullarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin bir kişinin kendine yönelik hakaret edilmesi durumunda, karşılıklı hakaret suçunun gerçekleşmediği düşünülebilir.

Karşılıklı hakaret suçunda ceza davası Samsun Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır. Sanıklar dava aşamasında kendi savunmasını iyi bir şekilde yapmalıdır. Tersi durumlarda beraat edecekleri suçlamalardan ceza almaları söz konusu olur. Bu sebeple daha önce bu tür dosyalarda çalışmış bir avukat ile çalışılmasında sanıklar lehine yararlı olacaktır

Karşılıklı Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Türkiye yasalarına göre karşılıklı hakaret suçunun cezası, hakaret suçunun işlendiği madde 129’da yer almaktadır. Buna göre hakaret suçunun karşılıklı işlenmesi durumunda verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Ancak, her bir durumun özel koşullarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin, hakaretin yaygın bir şekilde yapılmış olması, çok sayıda kişiye yönelik olması, sosyal medya veya internet aracılığıyla gerçekleştirilmiş olması gibi faktörler cezanın daha ağır olmasına neden olabilir. Ayrıca hakaretin ne derece ağır olduğu, ne şekilde yapıldığı, hangi kişiye yönelik olduğu gibi durumlar da cezanın şiddetini etkileyebilir. Bu nedenle her bir durumun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.

Karşılıklı Hakaret Suçunda Uzlaşma

Karşılıklı hakaret suçunda uzlaşma, hakaret suçunun işlenmesi durumunda taraflar arasında anlaşma yoluyla çözüm bulunmasıdır. Uzlaşma, taraflar arasında yapılan bir anlaşma sonucu suçun işlenmesinin önüne geçilmesi veya suçun işlenmesinden sonra tazminat veya özür taleplerinin karşılanmasıdır. Türkiye yasalarına göre, uzlaşma yoluyla çözüm bulunması mümkündür. Ancak, uzlaşma yapılması için her iki tarafın da rızası gereklidir. Eğer bir taraf uzlaşmayı kabul etmezse, dava açılması gerekmektedir. Uzlaşma yolu ile çözüm bulunması durumunda, karşılıklı hakaret suçunun işlenmemiş sayılır ve ceza verilmez.

Karşılıklı Hakaret Suçu Şikayete Tabi mi?

Türkiye yasalarına göre, karşılıklı hakaret suçu şikayete tabi bir suçtur. Yani, hakaret suçunun işlenmesi durumunda mağdur taraf (veya mağdur tarafın avukatı) tarafından bir şikayet dilekçesi ile yetkili mercilere başvurulması gerekmektedir. Bu şikayet dilekçesi, hakaret suçunun işlendiği iddia edilen kişi veya kişilerin adı, adresi, suçun işlendiği tarih ve yer, suçun işlendiği şekli ve ayrıntıları gibi bilgileri içermelidir. Mağdur tarafın yaptığı şikayet sonucunda, yetkili merciler, hakaret suçunun işlendiğine dair delilleri toplayarak, suçlu kişiyi veya kişileri yargılamaya başlar. Eğer yetkili merciler suçlu kişinin suçlu olduğuna karar verirlerse, ceza verilir. Ancak, karşılıklı hakaret suçunda uzlaşma yapılması durumunda, dava açılmaz ve ceza verilmez.

Karşılıklı Hakaret Suçunda Avukat Gerekir mi?

Karşılıklı hakaret suçunda avukatın varlığı suçlu kişinin yargı sürecinde daha iyi savunmasını sağlar. Avukat, suçlu kişinin haklarını koruyan ve onun yararına çalışan bir meslek mensubudur. Karşılıklı hakaret suçunda avukatın varlığı suçlu kişi için önemlidir çünkü avukat suçlu kişinin yargı sürecinde delilleri inceleyebilir, savunmasını hazırlayabilir ve suçlu kişinin haklarını koruyabilir. Avukat, suçlu kişinin yargı sürecinde daha iyi savunmasını sağlar. Ayrıca, karşılıklı hakaret suçunda uzlaşma yapılması durumunda avukatın varlığı önemlidir çünkü avukat uzlaşma anlaşmasının yapılması ve yazılması sürecinde suçlu kişinin yararına çalışabilir. Son olarak, karşılıklı hakaret suçunda avukatın varlığı, suçlu kişinin yargı sürecinde daha iyi savunmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda suçlu kişi için yasal süreçte daha az stresli ve daha az zaman alıcı olabilecek bir süreç olmasını sağlar.

Karşılıklı Hakaret Suçu Hakkında Yargıtay Kararları


Karşılıklı Hakaret ve Kasten Yaralama Suçları

Katılanın aşamalardaki beyanlarında, sanığın kendisine vurmadığını ve birbirlerine karşılıklı hakaret ettiklerini belirtmesi karşısında; sanık hakkında yaralama suçundan beraat, hakaret suçundan ise TCK’nın 129/3. maddesine göre hüküm kurulması yerine yazılı şekilde karar verilmesi, Kanuna aykırı olup, HÜKÜMLERİN BOZULMASI gerekmektedir.

Karşılıklı Hakaret Suçunda Avukat

Sanık avukatın duruşmanın daha önce ilan edilen saatte başlamaması üzerine müşteki hakimi kastederek yüksek sesle “çayları bitti ise bir çay daha söyleyeyim” diye bağırdığı, bahse konu sözü kimin söylediğini soran müştekiye “ben söyledim, sen duruşmanı yapacak mısın? sen burada konuşma gir içeri duruşmanı yap” şeklinde karşılık verdiği, müştekinin ikazı üzerine söylediği “sen gir içeri duruşmanı yap, sen benimle bir önceki celse böyle konuşmuştun” şeklindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi, kanuna aykırıdır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.