Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası

17.06.2020
1.222
Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten adam yaralama suçu ve cezası TCK’NIN 86. Maddesinde Vücut Dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kategorisinde düzenlenmiştir. Buna göre kasıtlı olarak – bilerek ve isteyerek – bir başkasının vücudunda, o kişinin acı hissetmesine neden olacak düzeyde hasar oluşmasına sebebiyet veren kimse kasten yaralama suçunu işlemiş olacaktır. Kanunda öngörülen temel ceza süresi 1 ile 3 yıl arasındadır. Ancak bu cezayı arttıran kasten yaralamanın ağırlaştırılmış halleri de mevcuttur.

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 86 vd.

Kasten Adam Yaralamanın Cezası Nedir?

Bir kimsenin vücut bütünlüğünün bir başkası tarafından ihlal edilmesi ile ortaya çıkan kasten yaralama suçunun cezası TCK’DA 1 – 3 yıl arası öngörülmüştür. Sanık için tayin edilecek ceza miktarı pek çok farklı etmene göre değişiklik gösterecektir. Bu etmenlerden birkaçı şöyledir: yaralama eyleminde kullanılan silahın türü, yaralayan ile yaralanan arasındaki ilişki, yaralama sonucu oluşan hasarın boyutu gibi.

Kasten adam yaralamanın cezası için miktar tayin edilirken iyi bir savunma yapılması sanığın lehine olacaktır. Zira Ceza Hukukunun belki de en önemli argümanı savunmadır. Bu nedenle duruşma gününden önce bir Samsun Ceza Avukatı ile görüşülerek kendisinden yardım istenmesi sanığın lehine bir durum oluşturacak hatta daha az ceza almasını sağlayacaktır.

Kasten Yaralama Suçunda Şikayet Nasıl Yapılır?

Suç, en temel görünümü olan 86. Maddenin ilk fıkrasındaki hallerle vücut bulması durumunda 6 ay içerisinde mağdurun şikayet etmesi gerekir. Yani yaralama sonucunda bünyesinde oluşan zarar basit tıbbi müdahale ile gidebilecek düzeyde olan kimse 180 gün içerisinde polise, savcılığa ya da bir avukat yardımı ile yapacağı şikayetle suçu bildirebilir.

Ancak kasten adam yaralamada şikayet süresi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek durumlarda çok daha uzundur. Daha doğru bir ifade ile bu tür bir suç şikayete tabi değildir. Ancak zamanaşımı mevhumu devreye girecek, suçun üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra yapılan kovuşturmalar bu kez kasten adam yaralama suçu zamanaşımı süresi engeline takılacaktır.

Kasten Adam Yaralama Suçunda Zamanaşımı

Yaralama suçunun ağırlaşmış halleri için mağdurun şikayetçi olmasına gerek yoktur. Savcılığın kendiliğinden yapacak olduğu soruşturmaya mağdur ya da yakınları daha sonra müşteki sıfatı ile katılabilecektir. Savcılığın olaydan ihbar, şikayet, bildiri gibi hallerle haberdar olup failin ya da mağdurun ifadesinin alınması gibi soruşturma işlemlerine başlayabilmesi ise zamanaşımı süresi ile kısıtlanmıştır.

Kanun koyucu kasten yaralama suçu zamanaşımı süresi için farklı miktarlar belirlemiş ancak en kısa süreyi de 8 yıldan başlatmıştır. Yani, yaralama eyleminin üzerinden sekiz yıl seçmesinin ardından artık failin cezalandırılması söz konusu olamayacaktır. Böyle bir durumda ceza davasında savunma yapılırken sanık tarafından zamanaşımı süresinin dolmuş olduğu ileri sürülmeli, savunma bu şekilde biçimlendirilmelidir.

Kasten Adam Yaralama Suçunda Uzlaştırma

Uzlaştırma ve Uzlaştırmacı, hukukumuza son dönemde girmiş ve bir hayli etkin olan bir kurumdur. Uygulamada kimi suçlar için herhangi bir ceza yargılaması yapılmadan önce ya da başlamış bir ceza yargılaması devam ederken tarafların uzlaştırmacı sıfatına sahip bir kimsenin gözetiminde sulhe davet edildiği sık sık görülmektedir.

Kasten adam yaralama suçu da bazı hallerde uzlaştırmaya tabidir. Bu haller: Basit Tıbbi Müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçu ve ihmal ile işlenen yaralama suçudur. Bu gibi durumlarda savcılığın soruşturma işlemlerine başlamadan önce, sıklıkla ilk ifadelerin alınmasının ardından, dosyayı o bölgede faaliyet gösteren bir uzlaştırmacıya göndermesi gerekir. Tarafların uzlaştırma aşamalarını avukatları ile takip etmeleri kendi faydalarına olacaktır.

Kasten Yaralama Suçunda Cezayı Arttıran Haller

Kanun koyucu Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinin 3. Fıkrasında bir takım durumlar ortaya koymuş ve bu durumların meydana gelmesi halinde kasten adam yaralama suçunun cezasının faile, sanığa verilecek olan hapis cezasının arttırılacağını söylemiştir.

 • Aile Bireylerine Karşı İşlenen Kasten Adam Yaralama Suçu, (Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı)
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Memurun İşlediği Yaralama Suçu, (Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle)
 • Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Silahla ya da bıçakla işlenen Kasten Yaralama,

Yukarıda sayılan hallerin somut olayda mevcudiyeti halinde faile verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Örnekle izah etmek gerekirse bir kimseyi bıçak kullanarak basit tıbbi müdahale ile gidebilecek seviyede yaralayan kimseye 1.5 ile 4.5 yıl arasında ceza verilecektir.

 • Kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesi durumunda ise ceza miktarı doğrudan iki katına çıkmaktadır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçları

Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyen hallerin somut olayda mevcudiyeti halinde faile verilecek olan ceza miktarı da artacaktır. Kanunda suçu ağırlaştırılacak pek çok netice sayılmıştır.

 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, (işitme kaybı, tat kaybı, körlük, dilsizlik hallerine neden olan yaralama)
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize, (yara izi)
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, (yoğun bakım vs.)
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olan kasten adam yaralama suçlarında sanığa verilecek ceza 1 kat arttırılır.

 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olan kasten yaralama suçunda ise faile verilen ceza 2 kat arttırılır. Kasten yaralama suçu neticesinde ölüm meydana gelirse sanık 12 yıl ile 16 yıl arasında ceza ile yargılanır.

Kasten Yaralama Suçunda Meşru Müdafaa (Savunma) ve Haksız Tahrik İndirimi

Suçun işlenmesinde mağdurun da etkisi varsa yani faili harekete geçiren onu tetikleyen bir davranışı mevcutsa artık kasten yaralamada haksız tahrik indirimi söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda sanığa verilecek olan ceza ¼ ile ¾ arasında – hakimin takdir edeceği miktarda – indirime uğrar. Haksız tahrik nedenleri olarak küfür, hakaret gibi durumlar gösterilebilir.

Kasten adam yaralama suçunda meşru müdafaa durumunun mevcudiyeti halinde faile hiç ceza verilmeyecektir. Bu noktada en önemli olan argüman yaralamanın savunma hali içerisinde gerçekleştiğini ispat edebilmek ve karşı saldırı ile orantılı olduğunu gösterebilmektir.

Önemle belirtmek gerekir ki kasten yaralama neticesinde mağdur ölüm tehlikesi yaşarsa artık öldürmeye teşebbüs suçu da söz konusu olabilir. Bu noktadan sonra önemli olan sanığın eylemini uygulama şeklidir. Yani kullanılan alet, aletin cinsi, darbe sayısı, isabet edilen bölge gibi unsurlar ile sanığın kastının öldürme mi yoksa yaralama mı olduğu anlaşılır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.