Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

11.08.2020
2.816
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği 2020 yılında da en fazla talep edilen metinlerimiz arasında yer aldı. Bir diğer tanımla taşınmaz sahibinin arsa üzerindeki payını müteahhite devrederek toprak üzerine yapı inşa edilmesine bu inşaat neticesinde de ortaya çıkan yapıdan arsa payı sahibine daire, işyeri gibi kazanımlar verilen sözleşmeye Arsa Paylı İnşaat Sözleşmesi adı verilmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi hazırlama süreci oldukça meşakkatlidir ve özen gerektirir. Zira ekseriyetle büyük bedeller söz konusudur ve taraflar doğal olarak hata yapmaktan kaçınmak istemektedir. Bu nedenle tarafların Sözleşme Hazırlama ve Uygulanması süreçlerinde bir avukatla görüşerek hukuki yardım almaları kendi lehlerine olacak; ilerde büyük hak kayıplarıyla karşılaşmalarının da önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanma süreci hakkında tarafların bilmesi gereken en önemli nokta sözleşmenin resmi usulde ve noter huzurunda yapılacak olması gerektiğidir. Yine sözleşme içerisinde tarafların borçlarını yerine getirmeme durumunda ne olacağı, cezai şart miktarı ve sair tazminatların hangi miktarda ödenmesi gerektiği açıkça yer almalıdır.

Belirtilen nedenler ile arsa sahibi ve müteahhit arasında imza edilecek Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi örnek üzerinden değil de sıfırdan ve somut olayın şartlarına uygun olarak hazırlanması çok daha sağlıklı olacaktır. Gerçekten de her durumun kendi koşulları ve ortaya çıkabilecek hukuki problemleri bulunmaktadır. Bu problemlerin önceden göz önünde bulundurularak sonuca bağlanması söz konusu Arsa Paylı İnşaat Sözleşmesi’nin çok daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi

Hukuki niteliği itibari ile bir Eser Sözleşmesi olan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin sona ermesi her durumda kendi şartları içerisinde değerlendirilir. Gerçekten de arsa sahibinin taşınmazın devrini tapudan sağlayarak kendi üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi ile artık sözleşmenin müteahhit tarafından feshedilmesi de söz konusu olamayacaktır. Yani taraflardan birinin sözleşmeden çıkmak istememesi halinde fesih talep edenin bu talebini mahkeme önünde ileri sürmesi gerekmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin feshi davası açılmadan önce İhtarname gönderilmeli ve mevcut durum kapsamında sözleşmenin diğer tarafının nasıl bir tutum sergileyeceği görülmelidir. Olumlu bir netice elde edilemez ise artık hukuki süreç başlatılmalıdır. Yargılama sırasında hakim mağdur tarafından zararının karşılanması adına tazminata da hükmedebilecektir.

Samsun’da Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

İnşaat sektörünün en hareketli olduğu illerden biri olan Samsun’da Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri de sıklıkla uygulama alanı bulmaktadır. Sözleşme üzerinde tarafların yargılama yerini Samsun Mahkemeleri seçmiş olmaları sebebiyle davaların da il mahkemelerinde görüldüğü göz önüne alındığında yargıda ciddi bir iş yükü durumu söz konusudur. Detaylı hazırlanmayan sözleşmelere bağlı açılan davalar uzun yıllar sürebilmektedir.

Samsun Atakum’da Arsa Paylı İnşaat Sözleşmesi hazırlatmak ve uygulamaya sokmak isteyen vatandaş ve müteahhitlerin söz konusu protokolü usulüne uygun bir şekilde hazırlamaları elzemdir. Aksi halde geçersiz sözleşmeler ortaya çıkabilecek hem sözleşmenin tarafları hem de üçüncü kişiler mağdur olabilecektir. Tarafların sözleşmede yüklendikleri borçları yerine getirmemeleri halinde ise mağdur taraflar protokol çerçevesinde hukuki süreci başlatabileceklerdir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.