Site Rengi

Kat Mülkiyeti Kanununda Ortak Giderlere Katılma

21.04.2020
227
Kat Mülkiyeti Kanununda Ortak Giderlere Katılma

Kat mülkiyeti kanununda ortak giderlere katılma, Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma başlığı ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Bununla birlikte yine kanunda yer alan ifadeye göre maliklerin ortak giderlere katılma miktarlarını içeren bu düzenlemeler yedek hukuk kuralları niteliğindedir. Yani apartman yönetimi ya da site yönetimi tarafından; günü, saati ve yeri belirlenerek gerçekleştirilen toplantılarda kanunda yer alan ortak giderlere katılma oranlarının aksi miktarlarda oranlar belirleyebilecek kararlar da alınabilir. Gerçekten de 634 Sayılı Kanunun 20. Maddesi iddiamızı destekleyen şu ifade ile başlamaktadır: “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça…” Yazımızın devamında kanundaki düzenlemelerin yerine geçebilen bu anlaşmaların nasıl yapılabileceğinden ve söz konusu kararların hangi oy oranları ile alınabileceğinden (oy çokluğu, oy birliği) bahsedecek olsak da şimdilik bu bölümü atlıyoruz. Kanunda belirtilen haller ve istisnai uygulamalar hakkında ayrıntılı bir bilgi alabilmek için tecrübeli bir Samsun Site Yönetimi Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Apartman Yönetiminde Ortak Giderler ve Kullanım Alanları

Maliklerin ortak giderlere katılma oranlarını açıklamadan önce apartman yönetiminde ortak giderler hangileridir sorusunun da cevaplanması gerektiğini düşünüyoruz. Zira kanun maddesinde yer alan açıklamanın doğru bir şekilde anlamlandırılabilmesi ve uygulanabilmesi için bu kavramlara hakim olunması gerekmektedir. Ortak alanlar; tüm malikler ya da kiracıların kendi özel alanlarının dışarısında kalan bölümleri oluşturan alanlardır. Örnek vermek gerekirse: temel ve ana duvarlar, giriş kapısı, merdivenler, asansör, kapıcı dairesi, otopark, sığınak ve su depoları ortak yerlerdir. 634 Sayılı Kanunun 4. Maddesinde ortak yerlerin nereler olduğu daha detaylı olarak açıklanmıştır. Yine aynı maddede maliklerin aralarında bir sözleşme ya da anlaşma yaparak ortak yerlerin konusunu belirleyebileceğinden bahsedilmiştir. Yani kanundaki düzenleme yine yedek bir hukuk kuralıdır. Yine apartman ya da site yönetimi tarafından yeri, saati ve günü belirlenen bir toplantıda alınacak ortak bir karar ile ortak alan kavramı değiştirilebilecektir. Yazımızın giriş kısmında ortak giderlere katılma miktarının da değiştirilebileceğini söylemiştik. Yani kanun maliklere belirtilen hususlarda geniş bir imkan sunmakta adeta kendi kanunlarını düzenleme imkanı tanımaktadır.

Apartman ve Sitelerde Ortak Giderlere Katılma

Apartman ve sitelerde ortak giderlere katılma ya da bu yapılarda ortak giderlerin kim, kimler tarafından ödenmesi gerektiği sorularının cevabını ise yazımızın bu bölümünde vereceğiz. Öncelikle belirtmek gerekir ki 634 Sayılı Kanun uyarınca her malik ancak kendi dönemindeki katılma borcundan sorumlu tutulabilir. Yani, ben Kat Mülkiyeti Mahallesi Samsun Sitesi Avukat Bloğu 13 Numarada bulunan dairemi 2020 yılının Şubat ayında size satacak olursam siz, sitenin ortak giderlerine katılma borcu için site yönetimine karşı ancak Şubat ayı ve sonraki dönem borçlarından sorumlu tutulursunuz. Peki hangi apartman ya da site ortak giderine hangi oranda katılmanız gerekir?

  • Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılınır. (634 Sayılı Kanun 20/a Maddesi)

Kanun koyucunun yukarıda belirtilen düzenlemede kapıcı, kaloriferci ya da güvenlikçi gibi tüm maliklerin eşit olarak yararlanmakta olduğu kaynakların yarattığı giderlere eşit olarak katılması öngörülmüştür. İncelenecek olduğunda içerisinde bulunduğumuz zaman dilimine doğrudan hitap etmeyen bir düzenleme. Bu nedenle de kat malikleri tarafından alınan bir karar ile sıklıkla değiştirildiğini görüyoruz. Ancak herhangi bir düzenleme mevcut değilse kanunda yer alan haliyle uygulama alanı buluyor.

  • Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılınır. (634 Sayılı Kanun 20/b Maddesi)

Burada da kat maliklerinin söz konusu giderlere arsa payları oranında katılması öngörülmüştür. Güncele daha uygun bir düzenleme olduğu söylenebilir. Aslına bakıldığında 634 Sayılı Kanunun topluma şehirli olabilmeyi öğrettiğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.