Kenevir Ekme Suçu ve Cezası

21.12.2022
644
Kenevir Ekme Suçu ve Cezası

Kenevir ekme suçu ve cezası özellikle Samsun ilinde en çok rastlanılan suç türlerinden biridir. 2313 sayılı yasada izah edilen suçun farklı görünüş biçimleri mevcuttur. Bu görünüş biçimleri daha çok sanığın ya da şüphelinin kenevir ekimi hususundaki amacı ile belirlenmiştir. Yargıtay da uygulamalarında sanığın kenevir ekme suçunun hangi saik ile işlendiğinin belirlenmesi gerektiğini kabul etmektedir.

2313 sayılı Kanun uyarınca kaç kök kenevire ceza verileceği net bir şekilde ifade edilmemiştir. Zira kenevir ekimi suçtur ancak elde edilebilecek uyuşturucu madde miktarına göre sanığın eyleminin ticari amaçla mı yoksa kullanmak için mi kenevir ekimi olduğu değişkenlik gösterir. Eğer ticari amaçla kenevir ekimi suçu işlenmiş ise bu kez sanık ayrıca Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan da yargılanacaktır.

Kenevir Ekme Suçu ve Cezası Miktarı

Kenevir ekme suçunun oluşması için kenevir ekimi suçunu işlemesi için ekimden hasat zamanına kadar olan sürecin gerçekleşmesi gerekir. Bu sürecin tamamlanması ile artık sanık 2313 sayılı yasa uyarınca hakim tarafından cezalandırılabilir. Sanığın kenevir ekimini ne için ve hangi amaçla yaptığının belirlenmesinin ardından verilecek cezanın miktarı da Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi tarafından tayin edilir.

Eğer sanık kenevir ekimini esrar elde etme gayesi ile gerçekleştiriyorsa sanığa verilecek cezanın miktarı dört yıldan on iki yıla kadar değişmektedir. Bu ceza miktarına ilave olarak adli para cezasına da hükmedilir. Sanığın kenevir ekimini kişisel ihtiyacı için yapması durumunda ise sanığa bir yıldan üç yıla kadar ceza verilmesi söz konusu olacaktır.

Kenevir Ekme Suçunda Kişisel Kullanım Sınırı Nedir?

Kenevir ekimi suçu ve cezası tayin edilirken Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir bilirkişi raporu alınmaktadır. Bu raporda elde edilen kök sayısı ile bu kenevir köklerinden elde edilebilecek esrar maddesinin miktarı tayin edilir. Ele geçirilen kenevirlerin cinsi, boyu ve filiz sayısına göre 1 kök kenevirden kaç gram esrar elde edileceği hesaplanarak bu miktar üzerinden toplam madde miktarı hesaplaması yapılır. Ardından da şahsın amacının kişisel kullanım için kenevir ekimi olduğu tespit edilirse verilecek ceza buna göre hesaplanır. Eğer bu durumun aksi olur da madde miktarı çok daha fazla hesaplanırsa bu kez sanığın ayrıca uyuşturucu madde ticareti suçu ile de yargılanması söz konusu olacaktır.

Kenevir Ekme Suçu Hakkında Yargıtay Kararları


Kenevir Ekme Suçunun Cezasında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Sanığın izinsiz hint kenevir bitkisi yetiştirme suçunu işlemeden önce muhtelif tarihlerde yaralama ve hırsızlık suçunu işlediği gibi suç işlemeye meyilli olduğu, dolayısıyla ilerde suç işleyeceği anlaşıldığından, CMK’nun 231. maddesinin uygulanamayacağı açıkça görülmektedir. Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair düzenlemenin tatbikinin mümkün olamayacağı…”, denilmek suretiyle, bozma ilamı doğrultusunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanıp uygulanmayacağı hususu tartışılmak suretiyle yeni bir hüküm kurulmuştur. Bu itibarla, Özel Daire denetiminden geçmemiş bulunan bu yeni hükmün doğrudan ve ilk kez Ceza Genel Kurulu tarafından ele alınması mümkün görülmediğinden, dosyanın incelenmek üzere Yargıtay 7. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verilmelidir.

Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Bitkisi Ekmek

Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, “suçla ilgili kişi veya kişileri gizleme” ya da “daha az ceza alacağını sanma” gibi bir amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi bulgu elde edilmediği ve aradan geçen zaman nedeniyle elde edilmesinin de mümkün olmayacağı; bu durumlar karşısında atılı suçu işlediğine ilişkin soyut beyanı dışında kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmamıştır.

Kaç Kök Kenevir Ekimi Uyuşturucu Madde Ticareti Olur?

Olay tutanağı içeriğine, dosyadaki diğer bilgi ve belgelere göre, sanığın ikametinin bahçesine sanık tarafından ekilmiş halde bulunan 65 kök kenevir ile birlikte ektiği kenevirlerden elde ettiği bahçedeki kulübede 5 kavanoz içinde 360 gram ve gazete kağıdına sarılı vaziyette 140 gram olmak üzere toplam 500 gram esrarın ele geçirildiği olayda; suç vasfının belirlenmesi bakımından ele geçirilen esrarlarla, dikili kenevirlerin bir bütün halinde göz önünde bulundurulması gerektiği, dikili kenevirler olgunlaştıklarında elde edilecek esrarın, kişisel kullanımı için gerekli miktardan fazla olacağı, Dairemizin genel uygulamalarına göre, ticari amaçla ekildiklerine ilişkin başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği dikkate alındığında, sanığın kişisel kullanım ihtiyacının çok üzerinde kenevir ekmiş olması karşısında eyleminin 2313 sayılı Yasanın 23/5. maddesinin 1. cümlesi kapsamında kalan esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunu oluşturduğunun kabulü ile bu çerçevede cezalandırılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Ziyaretçi Yorumları (1)