Kıdem Tazminatı Hesaplama 2023 Güncel Program

Kıdem tazminatı hesaplama 2023 yılı güncel robotu vergi kesintileri, işçi brüt maaşı gibi değişkenleri dikkate alarak Samsun ve çevre bölgede işten ayrılma süreçlerinde iş davaları ve arabuluculuk süreçlerinde hem iş davasına bakan avukatlar hem de vatandaşlar tarafından kullanılması için tasarlanmıştır. 2023 kıdem tazminatı hesaplama işlemi, işçinin iş yerinde geçirdiği süreye ve aylık maaşına göre farklılık gösterir. Bu nedenle, kıdem tazminatı hesaplama işlemi için bir kıdem tazminatı hesaplama programı kullanmak, kişiler için oldukça yararlı olabilir.

 

2023 kıdem tazminatı hesaplama programı, yasal düzenlemeler, işçinin aldığı maaşın brüt ve ek yardım ödemeleri, vergi beyannameleri gibi konular da dikkate alınarak hesaplama yapar. Bu nedenle, el edilecek sonucun dava sonucu tahsil edilecek muhtemel kıdem tazminatı hesaplama 2023 tutarı ile eşdeğer olacağı söylenebilir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Robotu

İşe başlayış tarihini seçiniz.
İşten ayrılış tarihini seçiniz.
Son aldığınız brüt maaşınızı TL cinsinden giriniz.
Aylık brüt maaşa ek olarak yol, yemek vs., ücreti aldıysanız TL cinsinden giriniz.
Yıllık ikramiye ücreti aldıysanız TL cinsinden giriniz.
Gelir vergisi matrahını giriniz.
Hesaplama sonucu:
 • HESAPLAMAYA ESAS ÜCRET (Brüt): TL
 • TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ: gün İşten ayrılma tarihi dahil edilmiştir
 • İHBAR SÜRESİ: hafta
 • HESAPLANAN İHBAR TAZMİNATI (Brüt): TL
 • - Gelir Vergisi Kesintisi (%): TL
 • - Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): TL
 • ÖDENECEK İHBAR TAZMİNATI (Net): TL
 • HESAPLANAN KIDEM TAZMİNATI (Brüt): TL
 • - Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): TL
 • ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATI (Net): TL
 • ÖDENECEK TOPLAM TAZMİNAT (BRÜT): TL
 • ÖDENECEK TOPLAM TAZMİNAT (Net): TL
 • DİKKAT:

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, bir işçinin iş yerinde geçirdiği sürenin bir yılı aşması durumundan almaya hak kazandığı maddi haktır. Bu maddi hak, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedilmesi veya iş yerinin kapatılması gibi durumlarda verilir ve işçinin iş yerindeki kıdeminin uzunluğuna ve aylık brüt maaşına göre belirlenir. Kıdem tazminatı, Türk İş Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler gereği kıdem süresi bir yılı aşan işçilere zorunlu olarak verilmesi gereken bir maddi haktır. Bu nedenle, işçiler kıdem tazminatı hakkının tanındığından emin olmalı ve iş yerinde geçirdikleri sigortalı süreyi kaydetmelidir. Kıdem tazminatı süresi işyeri muhasebe kayıtlarında da tutulmaktadır.

 

Sonuç olarak, kıdem tazminatı, bir işçinin iş yerinde geçirdiği süreden dolayı alması gereken maddi haktır. kıdem tazminatı hesaplama 2023, işçinin aylık maaşı, vergi beyannameleri ve iş yerinde geçirdiği süre gibi faktörlere göre yapılır ve 2023 yılı için yasal düzenlemeler ve vergi beyannameleri gibi konular da dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Alınır?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin belirli fesih halleri sonucunda ortaya çıkan maddi haktır. Kıdem tazminatı, işçilerin iş yerinde çalışma koşullarının bozulması, iş yerinde fiziksel veya duygusal zararlara maruz kalma gibi nedenlerle iş yerinden ayrılmaları halinde alınır. Ayrıca, iş yerinde yapılan özelleştirme, işyeri kapatma, iş yerinin iflası, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi gibi durumlarda da kıdem tazminatı hakkı doğar. Kıdem tazminatı alınabilecek durumlar aşağıdaki gibidir:

Kıdem tazminatı hakkı, işçinin iş yerinde çalışma süresine ve maaşına göre belirlenir ve iş yerinin yapmış olduğu ödemeler de dikkate alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı hakkı, işçinin iş yerinde belirli bir süre çalışması sonrasında doğar. Bu süre, yasal düzenlemeler ve iş sözleşmeleri gereği farklılık gösterebilir. Ancak, genellikle 1 yıl veya daha fazla çalışma süresine sahip işçiler kıdem tazminatı hakkına sahiptir.

 

Sonuç olarak, kıdem tazminatı hakkı, işçilerin iş yerindeki belirli bir süre çalışması sonrasında doğan ve iş yerinden ayrılma, iş yerinin özelleştirilmesi, iflası gibi durumlarda alınacak olan bir maddi haktır. İşçiler, kıdem tazminatı hakkını kullanma haklarını koruyacak ve bu hakkını iş yerinden ayrılma sürecinde kullanabileceklerdir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü 2023

Kıdem tazminatı hesaplama 2023 formülünün nasıl kullanılacağı 4857 sayılı İş Kanununda ve Yargıtay kararlarında süreklilik kazanmıştır. Buna göre hesaplama şu şekildedir:

 

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü 2023: “Kıdem Tazminatı Miktarı = (İşçinin Aylık Brüt Maaşı x Kıdem Süresi)”

 

Hesaplamayı brüt olarak yapan bu formülde, “kıdem süresi” işçinin iş yerinde geçirdiği süreyi ifade eder. Kıdem süresi, işçinin işe başladığı tarihten itibaren hesaplanır ve 1 yıldan fazla olan süreler dikkate alınır. Çalışma süresi bir yıldan az olan işçinin kıdem tazminatı almaya hakkı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı hesaplama robotu 2023 yılı için güncel SGK kesintisi, damga vergisi gibi kalemleri de dikkate alarak sonuca ulaşmaktadır.

Net Kıdem Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Net kıdem tazminatı hesaplama 2023 yılında, işçinin iş yerinde geçirdiği süreye, aylık maaşına ve güncel vergi beyannamelerine göre yapılmaktadır. Bu nedenle, net kıdem tazminatı hesaplaması yapmak için öncelikle işçinin iş yerinde geçirdiği sürenin belirlenmeli ve aylık maaşının giydirilmiş brütünün hesaplanması gerekir. Giydirilmiş brüt ücret brüt maaşın üzerine eğer varsa işyeri tarafından yapılan ek ödemeler eklenerek hesaplanır.

 

Net Kıdem Tazminatı Hesaplaması Formülü: İşçinin Aylık Brüt Maaşı x Kıdem Süresi – 7,59/1000 Damga Vergisi

 

Kıdem tazminatı hesaplama robotu 2023 yılında güncel damga vergisi oranını da dahil ederek hesaplama yapmaktadır. Bu nedenle robot kullanılarak yapılan hesaplama işlemlerinin el ile yapılan normal hesaplama işleminden daha sağlıklı olacağı izahtan varestedir.

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar?

2023 yılı için kıdem tazminatı tavan ücreti 19.982,83 TL oldu. Buna göre kıdem tazminatı hesaplama 2023 yılı içinde yapılırken ele alınabilecek en yüksek brüt maaş da on dokuz bin dokuz yüz seksen iki lira oldu. İşçinin giydirilmiş brüt ücreti aylık olarak bu tutarın üstünde dahi olsa ele alınabilecek en yüksek ücret budur.

 

Kıdem tazminatı tavanı 2023 yılı hesaplamalarına etkisini bir örnekle izah etmek gerekirse: işyerinde 15 yıldır çalışan ve maaşı yüksek bir işçinin alabilecek olduğu en fazla kıdem tazminatı miktarı 299.731,95 TL olmuştur. Bu kıdem tazminatı tavanı tutarı her yıl güncellenmektedir. Bu sebeple 2023 yılı hesaplamalarında 2023 kıdem tazminatı tavanı hesaplamaya esas alınmayacaktır.

2023’te 1 Yıllık İşçinin Kıdem Tazminatı Ne Kadardır?

1 yıllık işçinin 2023 yılında kıdem tazminatı, Türkiye’deki işçilerin haklarını koruyan İş Kanunu’na göre belirlenmiştir. İş Kanunu’na göre, işçinin işvereni tarafından kıdem tazminatı alması için çalıştığı süre en az 1 yıl olması gerekir.

 

2023’te 1 yıllık işçinin kıdem tazminatı miktarı elbette işçinin almış olduğu aylık ücrete göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple bu makalede esas alınan hesaplama 2023 yılı asgari ücret tutarı esas alınarak yapılmıştır. Bu yılın ilk altı aylık diliminde geçerli olan brüt ücret 10.008,00 TL’dir. Bu sebeple de 1 yıllık işçinin kıdem tazminatı hesaplama 2023 işleminin sonucu da on bin sekiz liradır. Elbette işçinin maaşı arttıkça bu tutar da artış gösterecektir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı almak için Samsun İş Mahkemelerinde bir Samsun İş Davası Avukatı ile dava açılması gerekir. Bu süreçte arabulucuya başvurmak bir dava şartıdır. Bu nedenle de dava sürecinde hukuki destek alınması hem işçi hem de işveren adına olumlu olacaktır. Aksi halde zorunlu dava şartları dikkate alınmayabilir bu da açılan davanın reddi sonucunu doğurabilir.

Kıdem tazminatı hesaplama 2023 yılı içerisinde elde edilen sonuçlar yüksek çıkmaktadır. Bu nedenle artık kıdem tazminatı davaları hukuk sistemimizde oldukça önemli bir role sahiptir. Hal böyle olunca da taraflar kıdem tazminatı alacakları için sıklıkla arabulucu ve dava yollarına başvurmaktadır. Arabulucu görüşmelerinde tarafların olumlu bir sonuç elde edememesi durumunda Samsun İş Mahkemelerinde dava açılmaktadır.

E-Devlet Kıdem Tazminat Hesaplama 2023

E-Devlet kıdem tazminatı hesaplama modülü henüz aktif değildir. Kıdem, ihbar tazminatı hesaplaması yapmak isteyen kimselerin daha farklı alternatifler kullanmaları lehlerine olacaktır. Bu alternatiflerden biri de web sayfamızda yer alan kıdem tazminatı hesaplama 2023 robotu olmaktadır. Robot sizin girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda 2023 kıdem tazminatı hesaplaması yapmaktadır.

 

E-Devlet kıdem tazminatı hesaplama 2023 yılı için mümkün değildir. Ancak vatandaşların E-Devlet sistemi üzerinden alabilecekleri işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri 2023 kıdem tazminatı hesaplaması için oldukça önemlidir. Zira hesaplama yapılırken bu veriler kullanılmaktadır. Yine alınan ücretin brüt tutarına da edevlet sistemi üzerinden ulaşmak mümkün olmaktadır. Tüm bu sebepler ile e-devlet kıdem tazminatı hesaplama 2023 modül kullanımı için faydalı bir araçtır denilebilir.

Ziyaretçi Yorumları (1)