Kiracı Çıkarma Şartları 2023

23.04.2023
478
Kiracı Çıkarma Şartları 2023

Kiracı çıkarma şartları 2023 yılında konut kira artış oranının yüzde 25 ile sınırlı kalması sebebiyle Samsun ilinde evi bulunan ev sahiplerinin bize en sık yönelttiği sorulardan biri olmaktadır. Mal varlıklarının hak ettiği değerden daha az bir bedel ile kiralanmasından rahatsız olan ev sahipleri sıklıkla dava yoluna başvurmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu içerisinde yer alan düzenlemelerin ev sahiplerinin açmak istedikleri kiracı tahliye davaları konusunu sıkı şartlara bağlaması sebebiyle dava açılmadan önce iyi bir araştırma yapılması önemlidir. Bu makalede yer alan bilgiler ev sahipleri açısından açacakları davalarda kiracı çıkarma şartları hakkında kesin bir bilgi kaynağı olmayıp dava açmadan önce bir avukatla görüşülmesi oldukça önemlidir.

Kiracı Çıkarma Şartları 2023’te Nelerdir?

Yatırım yapma arzusu ile bir ev alıp çeşitli sebeplerle ev içerisinde bulunan kiracıyı çıkarmak isteyen kimseler öncelikle yasada yer alan hususları bilmelidir. Güncel kiracı çıkarma şartları 2023 aşağıdaki gibidir:

  • Kiracı kirayı ödemiyorsa,
  • Kiraya verenin kiralanana ihtiyacı varsa,
  • Kiralananda bir tadilat yapılacaksa,
  • Kiracı bir tahliye taahhütnamesi vermişse,
  • Kiraya verenin kiralanana ihtiyacı mevcutsa,
  • Kiraya veren konutu yeni satın almışsa,

Bu hususların tarafların bünyesinde bulunması durumunda ev sahibi Samsun Mahkemelerinde bir kiracı çıkarma davası açabilecektir. Davaya bakan hakim somut olayda bu şartların mevcut olup olmadığını yapacak olduğu araştırmayla kendisi denetleyecektir. Bu sebeple ev sahibi taraf davasını açmadan önce kiracı çıkarma şartları 2023 hakkında kesin bir bilgi sahibi olmalıdır. Aksi halde davası reddedilebilir.

Kiracıyı Evden Çıkarmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Yukarıda sayılan kiracı çıkarma şartları 2023 ev sahibinin uhdesinde mevcut ise kiracıyı evden çıkarmak için bir dava açmak mümkündür. İzah edilen her dava türü kendi bünyesinde farklı yöntemler içermektedir. Örneklerle izah etmek gerekirse;

  • Kirayı ödemeyen kiracıyı çıkarmak için öncelikle ihtarname gönderilmeli ya da dava açılmalı,
  • Ev yeni satın alınmış ise ve içerisinde bir kiracı varsa süresi içerisinde kiracıya ihtarname gönderilmiş olmalı,
  • Ev sahibi kendi ihtiyacı sebebiyle kiracısını çıkarmak istiyorsa mevcut ihtiyacını somut ve samimi bir şekilde ihtarname göndererek izah etmeli,

Bu adımlar takip edilmeden açılacak olan davaların Samsun Mahkemesi hakimlerince “dava şartı yokluğu” sebebiyle reddedildiğine özellikle son dönemde sıklıkla rastlamaktayız.

Kiracı Çıkarmak İçin İhtarname Göndermek

Yukarıda gösterilen Kiracı çıkarma şartları 2023 içerisinde haklı bir sebebi mevcut olduğunu düşünen ev sahibi bu hususta kiracısına bir ihtarname gönderilmelidir. İhtarname noterden gönderilir. Ancak önemli olan husus kiracının evi tahliye etmesi istenen sebebin net bir şekilde ortaya koyulmuş olmasıdır. Özellikle son dönemde Yargıtay kararlarında bu durumun oldukça önemli olduğu kabul edilmektedir.

Kiracı çıkarmak için ihtarname göndermek konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da kiracıya konutu tahliye etmesi için uygun bir süre verilmesi gerektiğidir. Bu süreler de yasalar tarafından belirlenmiştir. Örneğin yeni malik tahliye etmek istediği kiracıya bu eylemi gerçekleştirmek için en az altı aylık bir süre vermiş olmalıdır.

Kiracı Çıkarma Tebligatı Nedir?

Ev sahibi tarafından noter aracılığı ile gönderilen ihtarnameler posta yoluyla muhataba ulaşmaktadır. Bu ulaşıma ise tebligat ismi verilir. Tebligatın önemi gönderilen ihtarnamenin muhataba yani kiracıya ulaşıp ulaşmadığının teyit edilmesidir. Evrakın muhataba ulaşmaması ev sahibinin hak ve taleplerini kullanmasını engelleyecektir. Bu sebeple gönderilen ihtarnamenin akıbeti takip edilmelidir.

Ev sahiplerince sıklıkla ihmal edilen bu tebligat akıbeti durumu oldukça önemlidir. Her ne kadar kiracı çıkarma şartları 2023 sağlanıyor olsa da kiracı çıkarma tebligatı kiracıya ulaşmamış ise açılacak davanın reddedilmesi söz konusu olabilir. Bu sebeple ev sahibi tarafından tüm süreçlerin bir avukat yardımı ile yürütülmesi önem arz eder.

Samsun’da En Çok Kullanılan Kiracıyı Çıkarma Yolları Nelerdir?

Kira artış miktarının devlet tarafından belirli bir yüzdeye sabitlenmesinin ardından kiracı çıkarma şartları 2023 uhdesinde bulunan ev sahipleri sıklıkla dava yoluna başvurmaktadır. Özellikle bazı kiracıyı çıkarma yolları sıklıkla dava konusu edilmektedir.

Ev sahibinin kendi ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açılması en çok başvurulan dava türüdür. Bunun için ev sahibin kendisinin ya da birinci derece akrabalarının (çocukları, eşi, annesi, babası) konut ihtiyacının mevcut olması gerekir.

İkinci en çok kullanılan kiracıyı çıkarma yoluysa yeni malikin satın aldığı konutta bulunan kiracıyı tahliye davası açmasıdır. Özellikle konut kiralarının çok yüksek olması sebebiyle yeni ev sahibi olan kimseler satın aldıkları konutlarda kendileri oturmayı arzu etmektedir.

Depremzedenin Kiracısını Çıkarmak İçin Dava Açması

6 Şubat tarihinde gerçekleşen deprem ülkemizi büyük bir yasa boğmuştur. Etkileri hala devam eden bu vahim olay sebebiyle bir takım hukuki uyuşmazlıklar da ortaya çıkmaktadır. Deprem bölgesinden ayrılmak zorunda kalan depremzedelerin farklı illerde bulunan dairelerinde oturmaları en doğal haklarıdır. Bu kimselerin kiracı çıkarma şartları 2023 yılında sağlanmıştır.

Depremzedenin kiracısını çıkarmak için öncelikle bir ihtarname göndererek kiracısına konutun kendisinin ihtiyacı olduğunu bildirmesi gerekir. Belirtilen süre içerisinde kiracı konutu tahliye etmez ise bu kez bir dava açılarak mahkeme kararıyla işlem tesis edilir. Tüm sürecin bir avukat yardımı ile gerçekleştirilmesi davanın kabul edilmesi ve hızlı bir şekilde uygulanması için önem arz etmektedir.

Bu yazıda kiracı çıkarma şartları 2023 yılı hakkında tüm bilgileri derledik. Kiralama sürecindeki yasal haklarınızı bilmek, sizi olası sorunlardan koruyacaktır. Kiralama sürecinde herhangi bir endişeniz veya sorununuz varsa, bir avukata danışmanızı öneririz.


Avukat Fatih ÖZDEMİR, Samsun 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.