Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

02.09.2022
564
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu Samsun Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılaması yapılan ve ceza davası avukatı ile birlikte yürütülmesi faydalı olan suç türlerindendir. Zira kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun yasada hapis cezası bulunmaktadır. Bu suçtan ceza alan sanığın sabıka kaydına işlenmesi nedeniyle durumun önem arz ettiği aşikârdır. Hal böyle iken kişinin huzur ve sükununu bozma suçlamasıyla yargılanan kimselerin ceza duruşması savunması için hazırlıklı olması, yargılamada kendilerini bir avukat ile temsil etmeleri gerekir. Ayrıca yargılanan kişinin savcılık soruşturması aşamasında vermiş olduğu ifade de önemlidir. İyi bir savunma dilekçesi yazılırken öncelikle atılı suçlamanın ne olduğu iyi bir şekilde tespit edilmelidir. Ardından bu deliller üzerine savunma kurulması yararlı olacak ve sonuç getirecektir.

Kişilerin Huzurunu Bozma Suçunun Cezası (Samsun Asliye Ceza Mahkemesi)

Türk Ceza Kanunu’nun 123. Maddesinde yer alan Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu davasına bakmakla görevli olan hakim Samsun Asliye Ceza Mahkemesi hakimidir. Cezalandırmada üst sınırın bir yıl olması nedeniyle dava ağır ceza mahkemesinin değil asliye ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun cezası kanunda üç aydan bir yıla kadar öngörülmüştür. Cezanın alt sınırı ile üst sınırı arasındaki miktarı tayin edecek olgu sanığın suçu işlerken gösterdiği hareketler ve yargılama esnasındaki davranışlarıdır. Elbette suçu işlemediğini düşünen kimse yapacağı etkin savunma ile atılı suçlamadan beraat de edebilir.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Şartları

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun gerçekleştiğinden bahsedebilmek için kişinin, psikolojik, ruhsal bakımdan rahatsız edilmesi gerekir. Bu rahatsızlığın da kişinin yaşamını sağlıklı olarak sürdürmesine engel oluşturması aranır. Ayrıca bu etkiyi yaratan eylemlerin de süreklilik arz etmesi yani tekrarlanıyor olması da lazımdır. Ancak böyle bir halde kişilerin huzur ve sükununun bozulduğundan bahsedebilmek mümkündür.

Suçun meydana gelebilmesi için yukarıda sayılı eylemlerin şüphelinin ya da sanığın kasti eylemleri neticesinde meydana gelmesi gerekmektedir. Aksi halde soruşturma aşamasında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilecektir. Kovuşturma aşamasında bu durumun değerlendirilmesi halinde ise sanığın beraat etmesi söz konusu olur.

Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçu Uzlaştırma

Kişilerin huzurunu bozma suçu uzlaştırma kapsamında olan suçlardan biridir. Bu tür şikayet ile karşılaşan savcı öncelikle suçun taraflarını Samsun Uzlaştırma Bürosuna yönlendirerek bir ceza soruşturması yürütmeden tarafları sulha davet etmektedir. Tarafların kendilerini bir Samsun Ceza Davası Avukatı ile temsil ettirmeleri uzlaştırma sürecinde haklarının en iyi şekilde korunmasını sağlayacaktır.

Tarafların uzlaştırma kurumunda anlaşamamaları halindeyse bu kez soruşturma süreci etkili bir biçimde gerçekleşecek ve Samsun Cumhuriyet Savcılığınca gerekli görülmesi halinde iddianame hazırlanarak davaya bakmakla görevli olan mahkemeye iletilecektir. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde ise yargılama başlayacaktır.

Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçu Yargıtay Kararları


Mesaj Göndererek Huzur Bozma Suçu

Somut olayda mesaj içeriklerine göre, sanığın hakaret ve tehdit içeren mesajlar dışında katılana 09/10/2014 ile 05/02/2015 tarihleri arasında 13 adet mesaj gönderdiği, sanığın mesajların hepsini kendisinin attığını kabul ettiği göz önüne alındığında sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde hükümde karışıklığa yol açacak şekilde ceza verilmesine yer olmadığına ve Beraatine şeklinde karar verilmesi yanlıştır. (2868/24687)

Boşandığı Eşinin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Sanığın, ayrıldığı eşi ve onun annesi olan müştekilerin evinin önüne gelerek birkaç kez daire kapısına vurması ve kapının açılmaması üzerine de, hakaret ederek oradan ayrılması, kısa süre sonra geri döndüğünde de tehdit eylemini gerçekleştirmesi şeklinde gelişen olayda, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun özel kast unsurunun ne şekilde oluştuğu açıklanmadan yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi isabetsizdir.

Ev Sahibinin Kiracının Huzur ve Sükununu Bozması

Suyun kullanımı ile alakalı şüpheli ve müşteki arasında anlaşmazlığın devam edegeldiği, şüphelinin su kullanımına ilişkin bedeli müştekinin ödemediği iddiası ile müştekiye ait su hattındaki su akışının durdurtması üzerine müştekinin bu olayı da ayrıca şikayet konusu yaptığı, bu kapsamda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 07/11/2016 tarihinde şüpheliye isnat edilen eylemin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturmadığı gerekçesi ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği görülmüştür.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.