Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası

27.01.2023
483
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası

1. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Nedir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, Samsun ilinde bir kişinin bir yere gitmek veya bir yerde kalmak haklarının ihlali olarak tanımlanmaktadır. Bu suç, bir kişinin serbest bırakılmasına rağmen hala hürriyetinden yoksun kalmasını içerebilir veya bir kişinin orada bulunması gerektiği halde bulundurulmamasını içerebilir. Bu suçun cezası kanunda hapis cezası olarak belirlenmiştir.

Suçun yargılaması suçun işlendiği yerin, Samsun için, Samsun Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır. Sanığın kendisini suçtan kurtarmak ve beraat etmek için hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında iyi bir savunma yapma gereksinimi bulunmaktadır. Bu nedenle daha önce bu tür dosyalarda tecrübeli bir avukat ile çalışılmasında sanık lehine fayda bulunmaktadır.

2. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanununda, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cezası, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Bu suçun cezası, yargıç tarafından belirlenir ve birçok faktöre göre değişebilir. Örneğin;

  • Suçun silahla işlenmiş olması,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş olması,
  • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmiş olması,
  • Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle,
  • Üst soy, alt soy ya da boşanılan eşe karşı,
  • Kendisini savunmayacak kişiye karşı,

İşlenmesi halinde sanık hakkında Samsun Asliye Ceza Mahkemesinde hükmedilecek ceza miktarı bir kat artırılır. Bu nedenle ağırlaştırıcı hallerin varlığında avukatın Samsun Asliye Ceza Mahkemesinde yapacak olduğu savunma daha güçlü olmalıdır.

3. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan Beraat Etmek

Türk Ceza Kanununda, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda beraat, suçluya uygulanacak cezanın kaldırılması olarak tanımlanır. Beraat, suçluya ait özel durumlar, suçun işleniş şekli veya suçun sonuçları gibi nedenlerle verilebilir. Örneğin, suçluya ait önceki suçların olmaması, suçun işleniş şeklinin mazeretsiz olması veya suçun sonuçlarının ağır olmaması gibi nedenlerle beraat verilebilir. Ayrıca, suçun işlendiği zaman diliminde mevzuatta yapılan değişiklikler veya yürürlükte olan hukukun uygulanmasında yapılan hata gibi nedenlerle de beraat verilebilir.

4. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Para Cezası

Türk Ceza Kanununda, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda para cezası uygulanması mümkün değildir. Bu suçun yaptırımı hapis cezasıdır. Ancak, Türkiye’de yürürlükte olan ceza hukuku sistemi, bazı suçlar için para cezasının yanı sıra hapis cezasının da uygulanabileceği bir sistemdir. Bu durumda, yargıç, para cezasının uygulanmasının yanı sıra hapis cezasının da uygulanmasını kararlaştırabilir.

5. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Etkin Pişmanlık

Türk Ceza Kanununda, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda etkin pişmanlık sistemi yer almaktadır. Faydalanmak için sanığın, mağduru suçun soruşturmasına başlanmadan önce serbest bırakması gerekir. Bu halde sanığa verilecek ceza miktarı üçte iki oranında azalır. Etkin pişmanlık, suçluya ait özel durumlar, suçun işleniş şekli veya suçun sonuçları gibi nedenlerle verilebilecek bir yaptırım değildir. Ancak, suçluya ait özel durumlar, suçun işleniş şekli veya suçun sonuçları gibi nedenlerle yargıç, hapis cezasının uygulanmasının yerine, suçluya başka bir yaptırım uygulamasını kararlaştırabilir. Örneğin, suçluya ait önceki suçların olmaması, suçun işleniş şeklinin mazeretsiz olması veya suçun sonuçlarının ağır olmaması gibi nedenlerle yargıç, cezanın indirilmesini kararlaştırabilir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Hakkında Yargıtay Kararları


Yağma Suçunda Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Katılana karşı alacağın tahsil amacıyla cebir kullanılması söz konusu olmadığı gibi kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun ve yağma suçunun daha az cezayı gerektiren nitelikli halinin bağımsız suçlar olup birinin diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı nedeni olmadığı gözetildiğinde sanıkların kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan cezalandırılmasına gerekmektedir. (Yargıtay)

Cinsel Suçlarda Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Sanık hakkında aynı eyleme ilişkin olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından kamu davası açıldığı, yapılan yargılama neticesinde  Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinin ilamı ile sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verildiği, bu kararın da temyiz edilmeksizin kesinleştiğinin anlaşılması karşısında, aynı eylem nedeniyle sanık hakkında açılan kamu davasının CMK.nın 223/7. maddesi uyarınca reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, kanuna aykırıdır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.