Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası

28.01.2023
464
Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Nedir?

Konut dokunulmazlığı ihlali suçu, bir kişinin evinin, Samsun’da oturma yerinin veya diğer konutlarının güvenliğini veya gizliliğini ihlal etmesi olarak tanımlanır. Bu suç, Türk Ceza Kanununda “konut dokunulmazlığının ihlali” olarak adlandırılır ve özellikle kişilerin evlerinin, oturma yerlerinin veya diğer konutlarının güvenliğini veya gizliliğini ihlal eden davranışları kapsar. Örnek olarak, bir kişinin evine gizli bir yolla girmesi, orada arama yapması, konutta bulunan eşyaları çalmak veya hasar vermek gibi davranışlar kapsar. Bu suçun cezası hapis cezasıdır ve genellikle altı aydan 2 yıla kadar olabilecek bir süre ile hapis cezasıyla cezalandırılır.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunda yargılama Samsun Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır. Sanık dava aşamasında kendi savunmasını iyi bir şekilde yapmalıdır. Aksi halde suçtan ceza alması söz konusu olur. Bu sebeple daha önce bu tür dosyalarda çalışmış bir avukat ile çalışılmasında sanık lehine fayda bulunmaktadır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Cezası Nedir?

Konut dokunulmazlığı ihlali suçunun cezası kanunda altı aydan iki yıla kadar olacak şekilde ifade edilmiştir. Ancak suçun işlenme biçimi ve şekline göre tayin edilecek ceza miktarının artması söz konusu olabilir. Örneğin eylemin cebir yani şiddet kullanılarak yapılması durumunda ya da gece vakti işlenmesi halinde sanığa verilecek ceza üç yıla kadar olabilmektedir. Gece vakti kavramı da yine kanunda izah edilmiştir. Bu nedenle yargılama yapılırken sanık ya da sanık vekili tarafından kurulacak savunmanın da bir yandan da suçun nitelikli halinden uzaklaşmak için inşa edilmesi gerekir.

İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Nedir?

Türk Ceza Kanununda, işyeri dokunulmazlığı 116. Maddenin ikinci fıkrasında yer almaktadır. İşyeri dokunulmazlığı ihlali, bir kişinin iş yerine giriş yapması, iş yerinde bulunan eşyaları alması, iş yerini bozması veya iş yerinin işleyişini engellemesi gibi davranışları içermektedir. İş yerine giriş yapmak, iş yerinde bulunan eşyaları almak veya bozmak işyeri dokunulmazlığını ihlal etmektedir. İş yerinin işleyişini engellemeye yönelik davranışlar ise, iş yerinde çalışanların çalışmasını engellemek, iş yerinde üretim sürecini durdurmak gibi davranışlar işyeri dokunulmazlığını ihlal etmektedir.

Bu suçun cezası Türkiye’de yasalar tarafından belirlenmiştir. Buna göre işyeri dokunulmazlığını ihlal eden kişi aleyhinde bir yıla kadar cezaya hükmedilmesi söz konusu olur.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda Uzlaşma

Konut dokunulmazlığı ihlali suçunda uzlaşma, suçun işlenmiş olduğu kişi ile suçlu arasında yapılan bir anlaşmadır. Uzlaşma, suçlu tarafından işlenen suçun tazminatı ödenerek, suçlu tarafından yapılacak bir bağış veya hizmet ile telafi edilmesi anlamına gelir. Uzlaşma, suçlu tarafından işlenen suçun tazminatı ödenerek, suçlu tarafından yapılacak bir bağış veya hizmet ile telafi edilmesi anlamına gelir. Bu yolla, suçluya verilecek hukuki cezanın azaltılması veya kaldırılması amaçlanır. Konut dokunulmazlığı ihlali suçunda uzlaşma, Türkiye’de yasalar tarafından düzenlenmiştir. Ancak, uzlaşma yapılabilmesi için, suçlu tarafından işlenen suçun tazminatı ödenmesi veya suçlu tarafından yapılacak bir bağış veya hizmet ile telafi edilmesi gerekir.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Şikayete Tabi mi?

Konut dokunulmazlığı ihlali suçunda şikayet, suçun işlendiği kişi tarafından polis veya adliye yetkililerine yapılması gereken bir işlemdir. Şikayet, suçun işlendiği kişinin kendilerine yapılan haksızlık veya zararı bildirmek amacıyla yapılır. Bu şekilde, suçun işlendiği kişinin haklarının korunması amaçlanır. Türkiye’de konut dokunulmazlığı ihlali suçunda şikayet, polis veya adliye yetkililerine yapılabilir. Suçun işlendiği kişi, şikayetin yapılmasından sonra polis veya adliye yetkilileri tarafından inceleme yapılması için gerekli işlemler yapılır. Şikayet hakkı altı ay içerisinde kullanılmalıdır. Aksi halde zamanaşımı söz konusu olur.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda Avukat Gerekir mi?

Konut dokunulmazlığı ihlali suçunda, bir kişinin evinin veya diğer yerleşim yerlerinin hukuka uygun bir şekilde girememesi, işlem yapmaması veya yıkılmaması gibi haklarını ifade eder. Konut dokunulmazlığının ihlali, bir kişinin evine girerek, işlem yaparak veya evi yıkarak konut dokunulmazlığını ihlal etmiş olmasıdır. Bu tür bir durumda, avukat, kişinin haklarını koruma veya tazminat alma konusunda danışmanlık yapabilir. Avukat, kişinin haklarının ihlal edildiğine dair deliller toplayabilir, makul bir tazminat talep edebilir ve zararların ödenmesi için dava açabilir. Ayrıca yapılacak savunmanın daha kuvvetli bir hale getirilmesini de sağlayabilir.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Hakkında Yargıtay Kararları


Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda Beraat

Yargılamaya konu edilen ve hüküm kurulan konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından usulüne uygun olarak açılmış bir ceza davası bulunmadığından, öncelikle mahkemesince Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun yeniden belirlenmesi gerekirken, iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiilin dışına çıkılarak, davaya konu edilmeyen eylemden dolayı yargılama yapılıp, hüküm kurulması kanuna aykırıdır.

Evin Fiilen Kullanılıyor Olması

Yeni kiralanmış, henüz oturulmaya başlanılmamakla birlikte temizlenmiş, perdeleri takılmış, ikamete hazır hale getirilip içerisine bazı özel eşyalar yerleştirilmiş, arada gelinip kontrol edilen bir evin artık sadece mülkiyet ve zilyetlik kuralları ile korunan boş veya metruk bir ev olarak görülemeyeceği, mağdurun burayı dışarıdan anlaşılabilecek biçimde konut olarak kullanımına tahsis ettiği, fiilen de burada bir yaşam kurmaya başladığı hususları göz önüne alındığında, konut dokunulmazlığının ihlali suçunun oluşabilmesi için kişinin ayrıca bu yerde geceleri kalmaya başlamış olması ve fiilin işlenmesi anında orada bulunması da şart olmadığından, suça konu yerin “konut” vasfında olduğu kabul edilmelidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.