Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

30.01.2023
445
Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

Mala Zarar Verme Suçu Nedir?

Mala zarar verme suçu, yargılaması Samsun Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılır. Avukat ile savunmasını yapan bir kişinin başkasının malına zarar vermeye yönelik bir davranış sergilemesi sonucu ortaya çıkan bir suçtur. Bu suç, birçok farklı şekilde işlenebilir ve birçok farklı şekilde tanımlanabilir. Örneğin, bir kişinin bir arabayı kirletmesi, bir evde hırsızlık yapması, bir bina veya araziyi yıkması gibi davranışlar mal zararı verme suçunun işlenmesine neden olabilir. Bu suçun işlenmesi durumunda, mağdur taraf (veya mağdur tarafın avukatı) tarafından bir şikayet dilekçesi ile yetkili mercilere başvurulması gerekmektedir.

Bu şikayet dilekçesi, mal zararı verme suçunun işlendiği iddia edilen kişi veya kişilerin adı, adresi, suçun işlendiği tarih ve yer, suçun işlendiği şekli ve ayrıntıları gibi bilgileri içermelidir. Mağdur tarafın yaptığı şikayet sonucunda, yetkili merciler, mal zararı verme suçunun işlendiğine dair delilleri toplayarak, suçlu kişiyi veya kişileri yargılamaya başlar. Eğer yetkili merciler suçlu kişinin suçlu olduğuna karar verirlerse, ceza verilir.

Mala Zarar Verme Suçunun Cezası Nedir?

Mala zarar verme suçunun cezası, Türkiye yasalarına göre değişebilir ve suçun işleniş şekline, miktarına veya mağdurun zararına göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, mal zararı verme suçunun cezası hapis cezası veya adli para cezası olabilir. Hapis cezası, mal zararı verme suçunun işlendiğine karar verilen kişi için verilebilecek bir cezadır. Bu ceza, suçun işlendiği şekline ve miktarına göre değişebilir. Örneğin, hapis cezası, bir arabayı kirletmek için işlenen mal zararı verme suçunda daha az olabilirken, bir evi yağmalamak için işlenen mal zararı verme suçunda daha fazla olabilir.

Adli para cezası ise, mal zararı verme suçunun işlendiğine karar verilen kişiye verilen bir cezadır. Bu ceza, mağdur tarafın zararının miktarına göre belirlenir ve suçlu kişinin mağdur tarafa zararını telafi etmesini sağlamak amacını taşır. Sonuç olarak, mal zararı verme suçunun cezası hapis cezası veya adli para cezası olabilir ve suçun işlendiği şekline, miktarına veya mağdurun zararına göre değişebilir.

Mala Zarar Verme Suçunda Uzlaşma

Mala zarar verme suçunda uzlaşma, suçlu kişi ile mağdur arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşma, suçlu kişinin mağdur tarafına zararını telafi etmesini veya zararını azaltmasını içerebilir. Uzlaşma, genellikle adli para cezası veya hukuki süreçleri azaltmak amacıyla kullanılır. Ancak, mal zararı verme suçunda uzlaşma yapılması için öncelikle suçlu kişinin suçun işlendiğine dair kabul etmesi gerekir. Suçlu kişi suçun işlendiğine dair kabul etmiyorsa, uzlaşma yapılamaz. Ayrıca, uzlaşma yapılması için yetkili bir hukukçunun ya da adli bir yetkiliye danışılması önerilir.

Mala Zarar Verme Suçu Şikayete Tabi mi?

Mala zarar verme suçu, şikayete tabi bir suçtur. Bu suçun işlendiği durumda, mağdur kişi ya da bir başkası tarafından polis ya da adli makamlara şikayet dilekçesi sunulabilir. Şikayet dilekçesinin sunulması sonrasında, adli makamlar suçun işlendiğine dair delillere dayanarak soruşturma açarlar ve suçlu kişiyi yargılamaya başlarlar. Eğer mal zararı verme suçunda yapılan şikayet ve deliller yeterli ise, suçlu kişi yargılama sürecinde yargılanmakta ve cezalandırılmaktadır. Ayrıca, mal zararı verme suçunda şikayet sunulması zorunlu değildir, mağdur tarafından tazminat talep edebilir.

Mala Zarar Verme Suçunda Avukat Gerekir mi?

Mala zarar verme suçunda bir avukatın olması zorunlu değildir, ancak bir avukatın size hukuki danışmanlık vererek sizi yasal süreçte yönlendirmesi ve savunmanızı yapması suçlamalar karşısında daha iyi bir pozisyonda olmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, avukatınız sizin yararınız için delil toplama, yasal taktikler ve hukuki yollar gibi konuları ele alabilir. Bu sayede Samsun Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tarafından verilecek cezanın daha az miktarda olması sağlanabilir. Ayrıca sanığın yargılama sürecindeki stres ve sinir seviyesi de azalacaktır.

Mala Zarar Verme Suçu Hakkında Yargıtay Kararları


Başkasının Binasını Kirletme Suretiyle Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.