Miras Bırakanın Vergi Borcu

Miras Bırakanın Vergi Borcu

Miras bırakanın vergi borcu nedeniyle mirasçıların banka hesaplarına bloke konulması son dönemde sıklıkla karşılaştığımız bir uygulamadır. Vergi Daireleri bu yolu takip ederek alacaklarının ödeneceğini düşünmektedir. Haciz şerhleri E-Haciz yolu ile konur. Yani bir icra takibi başlatılmadan doğrudan mirasçının banka hesabındaki paraya el koyulur. Vergi borcundan dolayı banka hesabına bloke konulmasına itiraz edilebilmesi ise mümkündür.

Vergi Hukukunun ekseriyetle uyuşmazlık konusu olan alanlarından biri de E-Haciz uygulamalarıdır. Özellikle miras ile birlikte geçen vergi borçları neticesinde vatandaşların karşılaştıkları ve mağdur olmalarına sebep olan bu uygulamanın kaldırılması mümkün. E-Haciz kaldırma işlemini sağlıklı bir şekilde yapabilmek için bir Samsun Vergi Hukuku Avukatı ile görüşülmesi gereklidir.

Ölen Kişinin Vergi Borcu

Murisin serbest meslek erbabı olması ya da vergiyi doğuran herhangi bir sebeple ilgili vergi dairesine borçlu olması durumunda ölümle birlikte miras bırakanın vergi borcu sona ermez. Eğer koşulları varsa söz konusu bu vergi borcu mirasçılara geçer. Ancak her durumda bu mümkün değildir. Ölen kişinin vergi borcunun doğrudan mirasçılara geçirilmesi ve borcun onlar tarafından ödenmesinin istenilmesi hukuka da uygun değildir.

Mahkemeler tarafından verilen adli para cezalarının ölen kişi için uygulanması ise daha farklıdır. Unutulmamalıdır ki Ceza Hukukuna hakim olan ilkelerden belki de en önemlisi cezaların şahsiliği ilkesidir. Bu ilkeden yola çıkılarak adli para cezası ya da vergi cezası alan bir kimsenin ölmesi durumunda söz konusu ceza da ortadan kalkacaktır.

Murisin Vergi Borcuna Reddi Miras Yapılır mı?

Mirasın reddedilmesi üç ay içerisinde açılacak bir dava ile mümkündür. Mirası reddeden mirasçının ise artık murisin vergi borcundan herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gerçekten de reddi miras hem alacaklardan hem de borçlardan mirasçıyı muaf tutmaktadır. Reddi miras işlemi yapılmadan önce içinde bulunulan şartların iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Reddi miras yapılamaması durumunda artık murisin vergi borcu mirasçılara intikal edecektir. Bu borç her mirasçıya kendi miras payı oranında intikal eder. Ancak vergi borcu mirasçılara geçse bile bu nedenle doğrudan banka hesaplarına E-Haciz uygulaması yapılamaz. Zira bu durumun mirasçılara bir İhtarname gönderilerek bildirilmesi ve borcun ödenmesinin mirasçılardan talep edilmesi gerekmektedir. Harici uygulamalar hukuka aykırıdır ve iptalleri mümkün olacaktır.

Mirasçıların Banka Hesaplarına E-Haciz Uygulanması ve İptali

Ölenin vergi borcundan dolayı mirasçılarının banka hesaplarına ya da diğer sahip oldukları mal varlıklarına haciz uygulanması durumunda bu uygulamanın dava edilebilmesi mümkündür. Ancak burada önemli olan nokta vergi borcunun mirasçılara intikalinde hukuka uygun bir yolun takip edilip edilmediği hususudur. Gerçekten de usule uygun olarak tebliğ edilmeyen vergi borçlarının iptali mümkündür.

Mirasçıların açacağı iptal davası Vergi Mahkemelerinde açılacaktır. Dava dilekçesinde yürütmenin durdurulmasının talep edilmesi yaşanması muhtemel olası hak kayıplarının da önüne geçilmesine fayda sağlayacaktır. Davanın gerekçesi ise az önce belirtildiği şekilde usule uygun İhtarın yapılmaması olacaktır. Bu noktada hukuki bir yardım alınması davada elde edilecek başarı ihtimalinin yüzdesini hiç şüphesiz yukarı çekecektir.  

Ölen Kişinin (Murisin) Vergi Borcunda Zamanaşımı

Kamu alacaklarından olan vergi borçlarında zamanaşımı süresi kanunda açıkça öngörülmüştür. Bu süre içerisinde tahsil edilmeyen miktarların artık zamanaşımı tabi olduğu belirtilir. Miras bırakanın vergi borcunda zamanaşımı süresi 5 yıldır. Yani; vergi borcunun doğum anı üzerinden belirtilen sürenin geçmesinin ardından artık borçlu tarafından zamanaşımına uğradığı iddiası ileri sürülebilecektir.

Mirasçıların zamanaşımı iddiası tıpkı ölenin kendi iddiası gibi gündeme gelecektir. Ancak bu noktada sürenin iyi hesaplanması gerekir. Zira bazı durumlarda vergi borcunun kısmen tahsil edilmesi bu süreyi kesmektedir. Gerçekten de 1 kuruş dahi ödenmiş olsa vergi borcunun zamanaşımı süresi kesilir. Süreyi doğru bir şekilde hesaplayabilmek için Vergi Davaları hakkında bilgili bir avukat ile görüşülmesi borçlu için faydalı olacaktır.

Ziyaretçi Yorumları (6)
 1. Gökhan Gökgör dedi ki:

  Merhaba Fatih Bey, Babam şirket ortağı olduğu için vergi borcu vardı ve biz ölümüne müteakiben 3 ay içerisinde mirasın gerçek reddi davası açtık (annem,ablam ve ben) ve iflas hükmünde tasfiye kararı alınarak dava sonuçlandırıldı. (Bu arada çocuğumuz da yok) Şimdi babama intikal edecek bir miras hissesi söz konusu (gayrimenkulun 1/3’ü), ancak biz gibi diğer mirasçıların da (kardeşleri vs. gibi) babama ait mirası reddetmeleri durumunda vergi dairesi söz konusu evden borcun tahsilini nasıl gerçekleştirir? Hisse bazlı satış yapabilir mi? Yoksa evin tamamını mı satışa çıkarır? Evin tamamını satışa çıkarırsa, diğer mirasçılara öncelik tanınır mı? Çok teşekkürler.

 2. hakan akbaş dedi ki:

  merhaba ben çocuk esigeme kurumunda büyüyüp reşit olmuş aile kavramından uzak yaşamış bir birey olarak sorunumun hiç bir internet sitesinde bullamadığım için belki siz cevaplarsınız diye yazıyorum yaklaşık 1 buçuk sene önce annem vefat etti annemin hiç bir mal varlığı olmadığı için reddi miras yapmadım. sonradan bir kaç bankadan borcu olduğunu öğrendim, dedim ihtiyacı olmuştur kullanmıştır eyvallah dedik bütün borçlarını ödedim üzerimde hiç bir hakkı olmadığı halde benim için konu kapandı derken bir borç daha çıktı vergi dairesinden durumu öğrenmek için vergi dairesine gittiğimde ise aslında bu borcun anneme ait olmadığını öğrenmiş bulunmaktayım meğersem bu borç ölümünü o an öğrendiğim hayatımda hiç tanımadığım hatta yaklaşık 6 sene önce ölen kardeşinden kaldığını yani dayımdan geçtiği öğrenmiş bulunmaktayım bu zamana kadar akıbetinden bi habersiz olduğum dayımın kimsesi olmadığından (eş ,çocuk) gibi bu borç kardeşine yani anneme geçmiş eee annemde vefat ettiğinden ve annem için reddi miras yapmadığımdan bana kalmış bu nasıl iş analamadım hayatım boyunca hiç tanımadığım her ne kadar dayım sıfatında olsada benim için bir yabancı olan bu kişinin borcunu ödemek zorundamıyım sonuçta ben yuvada yetişmiş ve yuvadan reşit olmuş bir bireyim dayı ne alaka tanımam etmem. bana bir akıl verin ne olur içinden çıkamadım bu işin. şimdiden teşekkür ediyorum vereceğiniz cevabı sabırsızlıkla bekliyorum.

  1. Pelin dedi ki:

   Benzer durum amcadan babama var nasıl bir yol izlemek gerekir

 3. savaş alpay dedi ki:

  oğlum 17.01.2022 yılında vefat etti 3 ay içinde m bilmediğimiz için reddi miras talrbinde bulunmadk oğlumun vergi borcu var ne yapmamız gerekmektedir.saygılar

 4. savaş alpay dedi ki:

  oğlum17.01.202 tarihinde vefat etti.bilmediğimiz için reddi miras yapmadık süre 3 aymış şimdi ne yapabiliriz.saygılar

  1. Av. Fatih ÖZDEMİR dedi ki:

   Merhaba mirası kabul etmediyseniz mirasın hükmen reddi yoluna başvurabilirsiniz. https://www.avfatihozdemir.com/reddi-miras-nedir/