Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası

02.08.2022
807
Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Samsun Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen ve arazi (taşınmaz) davalarına ilişkin bir dava türüdür. Ekseriyetle paylı mülkiyetli olan ve ortaklığın giderilmesi ve kamulaştırma davaları olan vatandaşlarca başvurulan bir hukuki yoldur. Taşınmaz üzerindeki muhdesatın kime ait olduğunun tespit edilmesi için görülen davada tanık beyanları ve keşif en sık kullanılan delil türleridir.

Paylı mülkiyette muhdesatın aidiyeti tespit edilirken üzerinde hak iddia edilen muhdesata ilişkin iddia diğer paydaşlara yönetilmelidir. Paydaşlar bu iddiayı kabul ederlerse artık bir davaya açmaya gerek olmayacaktır. Ancak iddia kabul edilmez ise bu kez paylı mülkiyet davasına bakan hakimden muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılması için süre istenir.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Nedir?

Muhdesat ne demek? Muhdesat kelimesinin tanımı eski tarihli bir Yargıtay kararında “bir arazi üzerinde kalıcı yapı ve tesisler ile bağ ve bahçe şeklinde dikilen ağaçlar” olarak yapılmıştır. Öyle ki bu yapı, bağ, bahçe ve ağaçların üzerlerinde bulundukları araziden ayrı bir mülkiyet hakkına konu olabilmeleri mümkün değildir. Hal böyle olunca bu tür yapıların kime ait olduklarının tespiti tapu kanalı ile yapılması çok da olası değildir. Bu tür bir durumda da başvurulması gerekilen hukuki yol Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası olacaktır. Ancak Muhdesat Davasının açılabilmesi için yasada ve emsal nitelikteki Yargıtay kararlarında bir takım şartların mevcudiyeti aranmaktadır. Bu kararları yerel mahkeme hakimleri de uygulamaktadır.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Açma Şartları

Samsun’da muhdesat davası açabilmek için davacı tarafında mevcut olması gereken şartlar vardır. Bu şartların somut olayda bulunmaması durumunda açılan Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Samsun Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi tarafından farklı gerekçeler ile reddedilecektir. Davanın reddi ile karşılaşmamak için bu şartlara riayet edilmesi gerekir.

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açabilmek için öncelikli olarak halen derdest bir ortaklığın giderilmesi davası ya da kamulaştırma davası bulunmalıdır. Bu tür bir dava mevcut olmadan açılacak muhdesat davası hukuki yarar yokluğu gerekçe gösterilerek reddedilmektedir.

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açma şartlarından bir diğeri ise taşınmazda pay sahibi olmaktır. Derdest izaleyi şüyu davasındaki taşınmazın pay sahibi olmayan kimsenin muhdesatın tespiti davası açma hakkı yoktur.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davasında İspat ve Delil

Hukuk Muhakemeleri Yasası uyarınca taraflar ileri sürdükleri iddialarını ispatlayabildikleri ölçüde hak kazanırlar. İşbu durum muhdesat davaları için de geçerlidir. Davacı yan davalı taraflara karşı ileri sürdüğü muhdesat iddiasını hakim önünde de ispatlayabilmelidir. Bu ispatın nasıl yapılacağı ya da hangi bilgi ve belgelerin muhdesatın aidiyetinin tespiti davası delil niteliğinde olduğu ise somut olaylar özelinde değişkenlik gösterebilir.

Bu delil türlerinden ilki tanıktır. Tanık beyanları ile ev, ağaç, odunluk gibi muhdesatların davacıya ait olduğunun tespiti yapılabilir. Elbette tanıkların üzerlerinde hak iddia edilen muhdesatların davacı tarafça yapıldığına dair hakim önünde beyan vermeleri gerekmektedir. Diğer delil türleri ise fatura, yazılı belgeler, tapu kayıtlarıdır.

Ortaklığın Giderilmesi (İzaleyi Şuyu) Davasında Muhdesatın Tespiti

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası en çok ortaklığın giderilmesi (izaleyi şüyu) davalarında başvurulan bir hukuki yoldur. Ortaklığın giderilmesi davasına konu arazi üzerindeki ağaç, depo, ev gibi unsurların kime ait olduğunu tespit etme ve izaleyi şüyu davası sonucunda alınan payın ona göre hesaplanıp ödenmesinde kullanılır. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimince verilen süre içerisinde dava açılmış ise geçerli olacaktır. Aksi halde süresi içerisinde açılmış bir davadan söz edilemeyecektir. Makalemizin başlangıç bölümlerinde de ifade edildiği üzere ortaklığın giderilmesinde muhdesat tespiti tanık ve diğer tür deliller ile sağlanacaktır. Yine davaya bakmakla görevli Samsun Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi de uyuşmazlığa konu taşınmaz üzerinde yapacağı keşfe göre karar kuracaktır.

Samsun Mahkemelerinde Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası

Samsun muhdesatın aidiyetinin tespiti davası sayısının Türkiye geneline oranla yüksek olduğu illerden biridir. Özellikle Kavak, Tekkeköy, Havza, Çarşamba, Terme, Vezirköprü, Ladik, Ayvacık, Alaçam, Bafra ve Atakum gibi yüksek nüfuslu ilçelerde muhdesatın tespiti davasına sıklıkla başvurulur. Sayılan ilçelerin hemen hemen hepsinde bir adliye bulunması sebebiyle ilçelerde bu kanuni yola kendi yaşadıkları yerden de başvurabilmektedirler. Hukuk Muhakemeleri Yasasında açıkça ifade edildiği üzere taşınmaza ilişkin dava işleri o taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görülecektir. Bu sebeple;

  • Çarşamba muhdesatın aidiyetinin tespiti davası Çarşamba Adliyesinde,
  • Bafra muhdesatın tespiti davası Bafra Adalet Sarayında,
  • Kavak’ta muhdesatın aidiyet tespiti davası Kavak Adliyesinde,
  • Havza muhdesatın aidiyet tespit davası Havza mahkemelerinde açılmalıdır.
Ziyaretçi Yorumları (1)